50 câu kinh thánh về sự công bình kjv

1
3622

câu Kinh Thánh về sự công bình KJV. Sự công bình là bản chất của Thiên Chúa bị buộc tội trong con người thông qua Chúa Giêsu Kitô. Đó cũng là quyền của chúng ta trước Chúa trong Chúa Kitô. Sự tiến bộ trong đời sống tinh thần của bạn phụ thuộc vào sự hiểu biết của bạn về sự công bình. Sự công bình không phải là làm đúng, nhưng sự công bình tạo ra việc làm đúng. Chính nghĩa là tin đúng. Tin vào Chúa Kitô làm cho chúng ta công bình trước Thiên Chúa.
Câu kinh thánh này về sự công bình sẽ mở mắt cho địa vị công bình của bạn trong Chúa Kitô. Nó sẽ giúp bạn hiểu sự công bình và biết ý nghĩa của việc được gọi là sự công bình của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Tôi khuyến khích bạn đọc, mê hoặc và suy ngẫm về những câu kinh thánh này để đạt được lợi ích tối đa.

50 câu kinh thánh về sự công bình KJV

1). Ê-sai 46: 13:
13 Tôi mang gần sự công bình của tôi; nó sẽ không còn xa nữa, và sự cứu rỗi của tôi sẽ không bị hủy hoại: và tôi sẽ đặt sự cứu rỗi ở Si Ôn cho Israel vinh quang của tôi.

2). Ê-sai 51: 5:
5 Sự công bình của tôi đã gần kề; sự cứu rỗi của tôi không còn nữa, và cánh tay của tôi sẽ phán xét mọi người; các hòn đảo sẽ chờ đợi tôi, và trên cánh tay của tôi, họ sẽ tin tưởng.
3). Ê-sai 56: 1:
1 Vì vậy, xin Chúa phán xét, hãy phán xét và thực thi công lý: vì sự cứu rỗi của tôi sắp đến và sự công bình của tôi sẽ được bày tỏ.

4). Rô-ma 1: 17:
17 Vì đó là sự công bình của Thiên Chúa được mặc khải từ đức tin đến đức tin: như đã viết, Người công chính sẽ sống bằng đức tin.

5). Ê-sai 54: 17:
17 Không vũ khí nào được hình thành để chống lại ngươi sẽ thịnh vượng; và mọi lưỡi sẽ chống lại ngươi trong sự phán xét ngươi sẽ kết án. Đây là di sản của những người hầu của Chúa và sự công bình của họ là của tôi, là Chúa.
6). Rô-ma 4: 13:
13 Vì lời hứa, rằng anh ta nên là người thừa kế của thế giới, không phải cho Áp-ra-ham, hay hạt giống của anh ta, qua luật pháp, nhưng qua sự công bình của đức tin.

7). Rô-ma 9: 30:
30 Chúng ta sẽ nói gì sau đó? Rằng dân ngoại, theo sau không công bình, đã đạt được sự công bình, ngay cả sự công bình là của đức tin.

8). Rô-ma 10: 6:
6 Nhưng sự công bình của đức tin nói lên sự khôn ngoan này, Nói không trong lòng, Ai sẽ lên trời? (nghĩa là để đưa Chúa Kitô xuống từ phía trên :)

9). Rô-ma 3: 21:
31 Sau đó, chúng ta có làm cho luật vô hiệu hóa thông qua đức tin không? Chúa cấm: phải, chúng ta thiết lập luật.

10). Rô-ma 3: 22:
22 Ngay cả sự công bình của Thiên Chúa là nhờ đức tin của Chúa Giêsu Kitô đối với tất cả và trên tất cả những gì họ tin rằng: vì không có sự khác biệt:

11). 1 Cô-rinh-tô 1:30:
30 Nhưng trong anh em là anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc;

12). 2 Cô-rinh-tô 5:21:
21 Vì Ngài đã khiến Ngài trở nên tội lỗi cho chúng ta, kẻ không biết đến tội lỗi; rằng chúng ta có thể được làm cho sự công bình của Thiên Chúa trong anh ta.

13). Rô-ma 10: 4:
4 Vì Đấng Christ là sự chấm dứt của luật pháp cho sự công bình cho mọi người tin.

14). Giê-rê-mi 23:6:
6 Trong thời của mình, Giu-đa sẽ được cứu, và Y-sơ-ra-ên sẽ an toàn: và đây là tên của anh ta, theo đó, anh ta sẽ được gọi, Chúa của chúng ta QUYỀN.

15). Daniel 9: 24:
24 Bảy mươi tuần được xác định dựa trên dân Chúa và trên thành thánh của bạn, để kết thúc sự vi phạm, và chấm dứt tội lỗi, và làm cho sự hòa giải cho sự gian ác, và mang lại sự công bình vĩnh cửu, và niêm phong tầm nhìn và tiên tri, và để xức dầu thánh nhất.

16). Rô-ma 5: 17:
17 Vì nếu một người phạm tội tử hình do một người trị vì; nhiều hơn nữa, những người nhận được nhiều ân sủng và ân huệ công chính sẽ ngự trị trong cuộc đời bởi một người, Chúa Giêsu Kitô.)

17). Ê-sai 51: 6:
6 Ngước mắt lên trời, và nhìn xuống đất bên dưới: vì thiên đàng sẽ tan biến như khói, và trái đất sẽ sáp như cũ, và những người ở đó sẽ chết theo cách đó: nhưng sự cứu rỗi của ta sẽ là mãi mãi, và sự công bình của tôi sẽ không bị bãi bỏ.

18). Rô-ma 4: 5:
5 Nhưng đối với anh ta, điều đó không hiệu quả, nhưng anh ta tin rằng anh ta là người vô duyên, đức tin của anh ta được tính cho sự công bình.

19). Ê-sai 61: 10:
10 Tôi sẽ vui mừng vô cùng trong Chúa, linh hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa; vì anh ta đã mặc cho tôi áo quần cứu rỗi, anh ta đã che cho tôi chiếc áo choàng của sự công bình, như một cô dâu chú rể tự trang trí cho mình, và như một cô dâu trang hoàng cho mình những viên ngọc quý.
20). Rô-ma 5: 19:
19 Vì sự bất tuân của một người mà nhiều người đã phạm tội, nên nhờ sự vâng phục của một người, nhiều người sẽ được làm cho công bình.

21). Rô-ma 3: 26:
26 Để tuyên bố, tôi nói, tại thời điểm này, sự công bình của anh ta: rằng anh ta có thể là chính đáng, và người biện minh cho anh ta tin vào Chúa Giêsu.

22). Thi thiên 89: 16:
16 Nhân danh Chúa, họ sẽ vui mừng cả ngày: và trong sự công bình của họ, họ sẽ được tôn cao.

23). Phi-líp 3:9:
9 Và được tìm thấy nơi anh ta, không có sự công bình của riêng tôi, đó là luật pháp, nhưng đó là nhờ đức tin của Chúa Kitô, sự công bình của Thiên Chúa bởi đức tin:

24). Ê-sai 45: 24-25:
24 Chắc chắn, người ta sẽ nói, trong Chúa, tôi có sự công bình và sức mạnh: ngay cả người sẽ đến; và tất cả những gì đang chống lại anh ta sẽ phải xấu hổ. 25 Trong Chúa, tất cả hạt giống của Israel sẽ được công chính, và sẽ vinh quang.

27). Châm ngôn 21: 21:
21 Kẻ nào theo sau sự công bình và lòng thương xót sẽ thấy sự sống, sự công bình và danh dự.

28). Rô-ma 2: 6:
6 Ai sẽ kết xuất cho mọi người theo hành động của mình:

29). 1 Ti-mô-thê 6: 11:
11 Nhưng ngươi, người của Đức Chúa Trời, bỏ chạy những điều này; và theo sau sự công bình, sự tin kính, đức tin, tình yêu, sự kiên nhẫn, sự hiền lành.

30). Thi thiên 37: 28:
28 Vì Chúa yêu phán xét, và không phải là thánh đồ của mình; chúng được bảo tồn mãi mãi: nhưng hạt giống của kẻ ác sẽ bị cắt đứt.

31). Ga-la-ti 6:7:
7 Đừng bị lừa dối; Đức Chúa Trời không bị nhạo báng: vì cớ gì người ta gieo, người đó cũng sẽ gặt.

32). Châm ngôn 21: 2:
2 Mọi cách của một người đều đúng trong mắt của mình: nhưng Chúa suy ngẫm về trái tim.

33). Thi thiên 112: 6:
6 Chắc chắn anh ta sẽ không bị lay động mãi mãi: người công bình sẽ ở trong sự tưởng nhớ muôn đời.

34). Ma-thi-ơ 6:33:
33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, và sự công bình của Ngài; và tất cả những điều này sẽ được thêm vào cho bạn.

35). Châm ngôn 21: 3:
3 Để thực thi công lý và phán xét được Chúa chấp nhận hơn là hy sinh.

36). Ga-la-ti 6:9:
9 Và chúng ta đừng quá mệt mỏi khi làm tốt; vì trong mùa thích hợp chúng ta sẽ gặt, nếu chúng ta không mệt mỏi.

37). 1 Phi-e-rơ 3: 14:
14 Nhưng nếu anh em đau khổ vì chính nghĩa, thì anh em hạnh phúc: và đừng sợ sự khủng bố của họ, cũng đừng gặp rắc rối;

38). 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 15:
15 Thấy rằng không ai làm điều ác cho kẻ ác đối với bất kỳ người nào; Nhưng hãy luôn theo đuổi những gì tốt đẹp, cho cả bản thân bạn và cho tất cả mọi người.

39). Thi thiên 34: 15:
15 Con mắt của Chúa là công bình, và đôi tai của Ngài mở ra cho đến khi họ khóc.

40). Phi-líp 4:8:
8 Cuối cùng, anh em, bất cứ điều gì là chân thật, mọi thứ đều thành thật, mọi thứ đều là tốt, mọi thứ đều tinh khiết, mọi thứ đều đáng yêu, mọi thứ đều có kết quả tốt; Nếu có đức hạnh, và nếu có lời khen ngợi, hãy suy nghĩ về những điều này.

41). Tít 2: 11-12:
11 Vì ân sủng của Thiên Chúa mang đến sự cứu rỗi đã xuất hiện cho tất cả mọi người, 12 Dạy chúng ta rằng, phủ nhận sự vô ơn và ham muốn trần tục, chúng ta nên sống tỉnh táo, công chính và tin kính, trong thế giới hiện tại này;

42). Châm ngôn 10: 2:
2 Kho báu của sự gian ác chẳng mang lại lợi ích gì: nhưng sự công chính sẽ mang đến từ cái chết.

43). Thi thiên 1: 1:
1 Phước cho người không đi theo lời khuyên của kẻ vô đạo đức, cũng không đứng trước kẻ tội lỗi, cũng không ngồi trên ghế của kẻ khinh bỉ.

44). Gia-cơ 3: 18:
18 Và hoa quả của sự công bình được gieo trong hòa bình của họ mà làm cho hòa bình.

số 45). Lu-ca 6:33:
33 Và nếu anh em làm điều tốt cho họ, điều đó tốt cho anh em, thì anh cảm ơn điều gì? đối với tội nhân cũng làm như vậy.

46). Châm ngôn 11: 18:
18 Kẻ gian ác làm việc gian dối: nhưng với anh ta rằng sự công bình sẽ là một phần thưởng chắc chắn.

47). Gia-cơ 5: 16:
16 Hãy thú nhận lỗi lầm của bạn với người khác và cầu nguyện cho người khác, rằng anh em có thể được chữa lành. Lời cầu nguyện nhiệt thành hiệu quả của một người đàn ông chân chính tận dụng nhiều.

48). Gia-cơ 4: 8:
8 Vẽ gần Thiên Chúa, và anh ta sẽ gần bạn. Hãy rửa tay, các ngươi là kẻ có tội; và thanh lọc tâm hồn của bạn, bạn có đôi mắt.

49). Thi thiên 119: 10:
10 Với cả tấm lòng, tôi đã tìm kiếm ngươi: Ôi ta đừng đi lang thang khỏi các điều răn của ngươi.

50). Thi thiên 37: 5-6:
5 Hãy cam kết theo cách của Chúa cho Chúa; cũng tin tưởng vào anh ta; và anh ta sẽ mang nó đi qua. 6 Và Ngài sẽ đưa ra sự công bình của ngươi là ánh sáng, và sự phán xét của ngươi là buổi trưa.

quảng cáo

1 BÌNH LUẬN

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây