6 điểm cầu nguyện cho sự thánh thiện

0
11725

2 Cô-rinh-tô 7:1:

Do đó, có những lời hứa này, người yêu dấu, chúng ta hãy rửa sạch mình khỏi mọi sự bẩn thỉu của xác thịt và tinh thần, hoàn thiện sự thánh thiện trong nỗi sợ hãi của Thiên Chúa.

Cá nhân tôi đã biên soạn 6 điểm cầu nguyện này cho sự thánh thiện để giúp các tín đồ trong đó tìm kiếm một cuộc sống thánh thiện. Đó là mong muốn lớn nhất của Thiên Chúa rằng tất cả con cái của Ngài đều là thánh. Kinh thánh làm cho chúng ta hiểu rằng không có sự thánh thiện, chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa. Nhưng thánh thiện là gì? Sự thánh thiện đơn giản có nghĩa là được tách ra khỏi Thiên Chúa. Được tách ra ở đây có nghĩa là được kêu gọi làm việc của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Mỗi đứa trẻ được sinh ra một lần nữa của Thiên Chúa được kêu gọi nên thánh. Chúng ta được mời gọi làm việc như Chúa Kitô, nói chuyện như Chúa Kitô và sống như Chúa Kitô.

6 điểm cầu nguyện cho sự thánh thiện này sẽ cho phép mọi tín đồ Kitô giáo sống một cuộc sống thánh (tách biệt với Chúa) trong khi họ phục vụ Chúa. Điều quan trọng cần lưu ý là sự thánh thiện không phải là tội lỗi, sự thánh thiện không phải là sự hoàn hảo xác thịt, sự thánh thiện không phải là về hiệu suất bên ngoài hay vẻ bề ngoài. Sự thánh thiện là về sự biến đổi bên trong, điều đó cuối cùng dẫn đến sự biến thái bên ngoài (những thay đổi tiến bộ).

6 điểm cầu nguyện cho sự thánh thiện

1). Chúa ơi, nhờ sức mạnh của linh hồn thánh của bạn, cho phép tôi sống một cuộc sống thánh thiện để tôi có thể đại diện cho Chúa Kitô trên trái đất trong tên của Chúa Giêsu.

2). Lạy Chúa, xin giúp con bước đi với Chúa trong sự thánh thiện để con sẽ hoàn thành số mệnh của mình và mục đích tồn tại của con trong tên Chúa Giêsu.

3). Ôi Chúa tể công bình, trong thế giới đầy bạo lực, ích kỷ, giết người và những hành động xấu xa khác, dạy tôi con đường thánh thiện và khắc tôi sống như Chúa Kitô bằng lời nói, suy nghĩ và hành động trong tên Chúa Giêsu.

4). Lạy Chúa, xin hãy dạy con lời của bạn và làm cho nó dễ dàng áp dụng nó vào cuộc sống của tôi để tôi sẽ thấy sự tốt lành trong tất cả những ngày của cuộc đời tôi trong tên Chúa Jesus.

5). Lạy Chúa, xin ban cho con tinh thần khiêm nhường để con có thể bước đi với Chúa trong danh Chúa Giêsu thánh thiện.

6). Lạy Chúa, xin mời con giữ cho các điều răn của con phải xa cách với con trong Chúa Giêsu
tên.

15 câu Kinh Thánh về sự thánh thiện và sự thánh hóa

15 câu Kinh Thánh về sự thánh thiện và sự thánh hóa cho nghiên cứu kinh thánh và thiền định của bạn. Đọc chúng, thú nhận chúng, thiền về chúng, cầu nguyện với chúng và cuối cùng là sống chúng. Tôi cầu nguyện cho bạn ngày hôm nay tinh thần thánh thiện, hướng dẫn bạn trong Kitô hữu của bạn sống trong tên Chúa Giêsu.

1). 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 13:
13 Nhưng chúng ta nhất định phải tạ ơn Chúa vì anh em, anh em yêu mến Chúa, vì ngay từ đầu, Chúa đã chọn anh em để cứu rỗi nhờ sự thánh hóa của Thánh Linh và niềm tin vào sự thật:

2). 2 Ti-mô-thê 2: 21:
21 Nếu một người đàn ông tự thanh trừng mình khỏi những điều này, anh ta sẽ là một con tàu cho đến danh dự, được thánh hóa và gặp gỡ để sử dụng cho chủ nhân, và chuẩn bị cho mọi công việc tốt.

3). Rô-ma 6:
1 Chúng ta sẽ nói gì sau đó? Chúng ta sẽ tiếp tục sống trong tội lỗi, ân điển được dư dật chăng? 2 thần cấm. Làm thế nào chúng ta, đã chết cho tội lỗi, sống ở đó nữa? 3 Các ngươi có biết không, rằng rất nhiều người trong chúng ta đã được rửa tội vào Chúa Giê Su Ky Tô đã chịu phép báp têm? 4 Vì vậy, chúng ta được chôn cùng với Ngài bằng phép báp têm vào cõi chết: giống như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết bởi vinh quang của Chúa Cha, dù vậy chúng ta cũng nên bước đi trong sự sống mới. 5 Vì nếu chúng ta được trồng cùng nhau giống như cái chết của anh ta, chúng ta cũng sẽ giống như sự phục sinh của anh ta: 6 Biết điều này, rằng ông già của chúng ta bị đóng đinh với anh ta, rằng thân thể tội lỗi có thể bị phá hủy, từ đó chúng ta không nên phục vụ tội lỗi. 7 Vì kẻ đã chết được giải thoát khỏi tội lỗi. 8 Bây giờ nếu chúng ta chết với Chúa Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Người: 9 Biết rằng Chúa Kitô được nuôi dưỡng từ chế độ ăn kiêng đã chết không còn nữa; cái chết không còn sự thống trị đối với anh ta. 10 Vì đã chết, anh ta đã chết cho tội lỗi một lần: nhưng trong đó anh ta sống, anh ta sống với Chúa. 11 Tương tự như vậy, các ngươi cũng tự mình phải chết cho đến tội lỗi, nhưng sống với Chúa qua Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa chúng ta. 12 Vì vậy, đừng phạm tội ngự trị trong thân xác trần thế của mình, rằng các ngươi nên tuân theo nó trong những ham muốn của chúng. 13 Không mang lại cho các thành viên của bạn như là công cụ của sự bất chính cho tội lỗi: nhưng hãy tự mình mang lại cho Chúa, như những người còn sống từ cõi chết, và các thành viên của bạn là công cụ của sự công bình cho Chúa. 14 Vì tội lỗi sẽ không có quyền thống trị trên anh em: vì anh em không theo luật pháp, nhưng dưới ân sủng. 15 thì sao? Chúng ta sẽ phạm tội, vì chúng ta không theo luật pháp, nhưng dưới ân sủng? Chúa cấm. 16 Hãy biết rằng các ngươi không phải là những người hầu mình vâng lời, những đầy tớ của anh em là những người mà anh em vâng lời; liệu tội lỗi cho đến cái chết, hay vâng phục cho sự công bình? 17 Nhưng xin Chúa tạ ơn, rằng anh em là đầy tớ của tội lỗi, nhưng anh em đã vâng lời từ trái tim là hình thức của giáo lý đã được giao cho anh em. 18 Sau đó được giải thoát khỏi tội lỗi, anh em đã trở thành tôi tớ công bình. 19 Tôi nói theo cách của đàn ông vì sự yếu đuối của xác thịt của bạn: vì các ngươi đã mang lại cho những người hầu của bạn sự ô uế và sự gian ác đối với sự bất lương; ngay cả bây giờ mang lại cho các thành viên của bạn sự công bình cho đến sự thánh thiện. 20 Vì khi anh em là đầy tớ của tội lỗi, anh em được tự do khỏi sự công bình. 21 Quả nào đã có anh em trong những điều đó mà bây giờ anh xấu hổ? vì sự kết thúc của những điều đó là cái chết. 22 Nhưng bây giờ được giải thoát khỏi tội lỗi và trở thành tôi tớ cho Đức Chúa Trời, anh em có được trái của mình cho đến sự thánh thiện và sự sống vĩnh cửu. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng món quà của Thiên Chúa là sự sống đời đời nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

3). Giăng 15: 1-4:
1 Tôi là cây nho thật, và Cha tôi là người chồng. 2 Mỗi nhánh trong tôi không mang trái anh ta sẽ lấy đi: và mỗi nhánh mang trái, anh ta sẽ thanh trừng nó, rằng nó có thể mang lại nhiều trái. 3 Bây giờ các ngươi sạch sẽ qua lời mà ta đã nói với các ngươi. 4 Ở trong tôi, và tôi trong bạn. Vì cành cây không thể tự sinh trái, trừ khi nó ở trong cây nho; không còn có thể anh em, ngoại trừ anh em ở trong tôi.

4). 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3-5:
3 Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, ngay cả sự thánh hóa của bạn, rằng các bạn nên tránh sự gian dâm: 4 Rằng mọi người trong các bạn nên biết cách chiếm hữu con tàu của mình trong sự thánh hóa và danh dự; 5 Không phải trong sự ham muốn của sự che giấu, ngay cả như những người ngoại bang không biết Thiên Chúa:

5) 2 Phi-e-rơ 1: 2-4:
2 Ân điển và sự bình an được nhân lên cho bạn thông qua sự hiểu biết về Thiên Chúa và về Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, 3 Theo như sức mạnh thiêng liêng của Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những gì liên quan đến sự sống và sự tin kính, nhờ sự hiểu biết về Ngài mà chúng ta đã gọi chúng ta đến vinh quang và đức hạnh: 4 Do đó, chúng ta được ban cho chúng ta vượt quá những lời hứa tuyệt vời và quý giá: rằng các ngươi có thể là những người tham gia vào thiên tính, đã thoát khỏi tham nhũng trên thế giới nhờ dục vọng.

6) Rô-ma 15:16:
16 Rằng tôi nên trở thành mục sư của Chúa Giê Su Ky Tô cho dân ngoại, truyền bá phúc âm của Thiên Chúa, rằng việc dâng lên dân ngoại có thể được chấp nhận, được Đức Thánh Linh thánh hóa.

7). Rô-ma 6: 6:
6 Biết điều này, rằng ông già của chúng ta bị đóng đinh cùng với anh ta, rằng thân thể tội lỗi có thể bị phá hủy, do đó chúng ta không nên phục vụ tội lỗi.

số 8). Phi-líp 2:13:13

Đối với nó là Thiên Chúa mà làm điều công trong cả hai bạn đến sẽ và để làm niềm vui của mình tốt.

9). Phi-líp 1:6:
6 Hãy tự tin về điều này, rằng người đã bắt đầu một công việc tốt trong bạn sẽ thực hiện nó cho đến ngày của Chúa Giê Su Ky Tô:

10). Giăng 17: 19:
19 Và vì lợi ích của họ, tôi tự thánh hóa mình, rằng họ cũng có thể được thánh hóa qua sự thật.

11). Giăng 17:17:
17 Hãy thánh hóa chúng thông qua sự thật của Chúa: lời của Chúa là sự thật.

12). 2 Cô-rinh-tô 12:21:
21 Và e rằng, khi tôi trở lại, Thiên Chúa của tôi sẽ hạ nhục tôi trong số các bạn, và tôi sẽ cầu xin nhiều người đã phạm tội, và không ăn năn về sự ô uế và gian dâm và dâm ô mà họ đã phạm phải.

13). 2 Cô-rinh-tô 5:17:
17 Vì vậy, nếu bất kỳ người nào ở trong Đấng Christ, thì anh ta là một sinh vật mới: những điều cũ đã qua đời; kìa, mọi thứ đều trở nên mới

14). 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 23:
23 Và chính Thiên Chúa của hòa bình thánh hóa bạn hoàn toàn; và tôi cầu xin Chúa toàn bộ tinh thần và linh hồn và thể xác của bạn được bảo tồn một cách đáng trách cho đến khi Chúa Jesus Christ đến.

15). 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3:

3 Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, ngay cả sự thánh hóa của bạn, rằng các bạn nên tránh sự gian dâm:

quảng cáo

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây