15 điểm cầu nguyện để thăng tiến trong công việc

5
12433

Chúng tôi phục vụ một vị thần của khuyến mãi, 15 điểm cầu nguyện này để thăng tiến trong công việc, sẽ giúp bạn cầu nguyện theo cách của bạn để thăng chức mong muốn. Hãy nhớ rằng sự thăng tiến chỉ đến từ Chúa, Ngài là người đánh đuổi những người nghèo khổ từ cát bụi, những người túng thiếu từ hầm ngục và bắt họ ngồi trên ngai vàng với các vị vua. Vì vậy, nếu bạn đang tin Chúa cho một công việc đột phá, Tôi khuyến khích bạn cầu nguyện những lời cầu nguyện này với sự hiểu biết và đức tin lớn để tối đa hóa lợi ích của nó. Chúa phù hộ bạn.

15 điểm cầu nguyện để thăng tiến trong công việc

1). Lạy Chúa, xin thúc đẩy con trước mắt tất cả các bạn đồng trang lứa, nâng đỡ con trong tên Chúa Jesus.

2). Thưa cha, con tuyên bố rằng sự thăng tiến của con bắt đầu từ tháng này với tên Chúa Jesus.

3) Chúa ơi, sự thăng tiến đến từ anh em, tôi tuyên bố sự thay đổi trạng thái tức thời của tôi trong tên Chúa Jesus.

4). Chúa ơi, mở ra một vài cánh cửa cơ hội dẫn đến sự thăng tiến của tôi trong tên Chúa Jesus.

5). Lạy Chúa, xin đừng rời mắt khỏi con, hãy cho con một vị trí tốt hơn trong công việc của con trong tên Chúa Jesus.

6). Ôi Chúa ơi, tôi tuyên bố rằng hồ sơ quảng cáo của tôi sẽ được xem lại và việc quảng bá của tôi được thực hiện dưới tên Chúa Jesus.

7). Lạy Chúa, làm cho cuộc đời con trở thành một ví dụ về sự thăng tiến siêu nhiên trong tên Chúa Jesus.

số 8). Chúa ơi, tôi tìm kiếm sự thăng tiến từ bạn ngày hôm nay bởi vì chỉ có bạn mới thúc đẩy. Chiến lược định vị hoàn cảnh để lợi thế của tôi ở nơi tôi làm việc trong tên Jesus.

9). Lạy Chúa, khi con phục vụ Chúa bằng đức tin, hãy tôn vinh con ở nơi làm việc với danh Chúa Jêsus.

10). Lạy Chúa, xin hãy để lòng tốt và lòng thương xót của con ở với con tại nơi làm việc của con trong tên Chúa Jesus.

11): Ôi Chúa ơi, truất ngôi bất cứ ai ngồi trong chương trình khuyến mãi của tôi trong tên Chúa Jesus.

12). Lạy Chúa, xin ban cho con những ý tưởng sáng tạo và sự khôn ngoan trong công việc sẽ thúc đẩy và tôn vinh con trong tên Chúa Jesus.

13) Chúa ơi, khi tôi sống một cuộc đời khiêm nhường ở nơi làm việc, hãy tôn trọng tôi để câu chuyện của tôi sẽ mang lại nhiều người hơn cho bạn dưới tên Chúa Jesus.

14). Chúa ơi, hãy thúc đẩy tôi trong công việc của tôi để tôi sẽ trở thành một điểm tham chiếu cho những người khác nhân danh Chúa Giêsu.

15). Chúa ơi, bằng bàn tay hùng mạnh của bạn, hãy viết tên tôi vào danh sách những người sẽ được thăng chức ở nơi tôi làm việc trong tên Chúa Jesus.

Cảm ơn Chúa Giêsu.

10 những câu kinh thánh để thúc đẩy công việc kjv

Dưới đây là 10 câu kinh thánh để thăng tiến công việc, đọc chúng, suy ngẫm về chúng và cầu nguyện với chúng. Những câu kinh thánh này là từ phiên bản King James.

1). Thi thiên 75: 6-7:
6 Vì sự thăng tiến không phải từ phương đông, cũng không phải từ phương tây, cũng không phải từ phương nam. 7 Nhưng Đức Chúa Trời là quan tòa: Ngài hạ bệ một người, và giải quyết người khác.

2). Sáng thế ký 39:5:
5 Và đến lúc anh ta bắt anh ta trông coi nhà anh ta, và trên tất cả những gì anh ta có, rằng Chúa ban phước cho nhà của Ai Cập vì lợi ích của Joseph; và phước lành của Chúa là trên tất cả những gì ông có trong nhà và trên cánh đồng.

3). Sáng thế ký 41:40:
40 Ngươi sẽ ở trên nhà ta, và theo lời của ngươi, mọi người của ta sẽ được cai trị: chỉ khi lên ngai, ta sẽ lớn hơn ngươi.

4). 1 giờ 11:28:
28 Người đàn ông Jeroboam là một người dũng mãnh dũng cảm: và Solomon nhìn thấy chàng trai trẻ mà anh ta cần cù, anh ta đã khiến anh ta cai trị mọi trách nhiệm của nhà Joseph.

5). Ê-sai 6:11:
11 Sau đó, Haman lấy trang phục và ngựa, dàn trận Mordecai, và đưa anh ta cưỡi ngựa qua đường phố, và tuyên bố trước anh ta, do đó, sẽ được thực hiện cho người mà nhà vua vui mừng tôn vinh.

6). Daniel 2: 48-49:
48 Sau đó, nhà vua đã biến Daniel thành một người vĩ đại, và ban cho anh ta nhiều món quà tuyệt vời, và khiến anh ta cai trị toàn tỉnh Babylon, và là người đứng đầu các thống đốc trên tất cả các nhà thông thái của Babylon. 49 Sau đó, Daniel yêu cầu nhà vua, và anh ta đặt Shadrach, Meshach và Abed-nego, về các vấn đề của tỉnh Babylon: nhưng Daniel ngồi ở cổng nhà vua.

7). Daniel 3: 30:
30 Sau đó, nhà vua đã quảng bá Shadrach, Meshach và Abed-nego, ở tỉnh Babylon.

8). Daniel 5: 29:
29 Sau đó, chỉ huy Belshazzar, và họ mặc quần áo đỏ cho Daniel, và đeo một chuỗi vàng trên cổ anh ta, và tuyên bố về anh ta, rằng anh ta nên là người cai trị thứ ba trong vương quốc.

9). Daniel 6: 2:
2 Và trên ba tổng thống này; Trong đó Daniel là người đầu tiên: rằng các hoàng tử có thể cung cấp tài khoản cho họ và nhà vua không nên có thiệt hại.

10). Ê-sai 3:1:
1 Sau khi những điều đó, vua Ahasuerus đã thúc đẩy Haman, con trai của Hammedatha Agagite, và thăng tiến cho anh ta, và đặt chỗ ngồi của mình lên trên tất cả các hoàng tử đi cùng.

quảng cáo

5 NHẬN XÉT

  1. Có thể những lời cầu nguyện nâng đỡ tôi chúa ơi.
    Tôi có thể được ưa chuộng và thăng chức tại nơi làm việc của tôi.
    Có thể phá hoại và không vâng lời đối với tôi tại nơi làm việc của tôi nhuộm bởi máu của Chúa Giêsu.

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây