50 điểm cầu nguyện cho sự đột phá tài chính với những câu kinh thánh

1
21086

Sự thịnh vượng tài chính là có thật, tuy nhiên tiền không từ trên trời rơi xuống, chúng ta phải cung cấp giá trị thực trong hàng hóa và dịch vụ để thấy dòng tiền cho chúng ta. Cầu nguyện không thay thế công việc, cầu nguyện chỉ hướng dẫn bạn trong cách làm việc. Cầu nguyện gây ra sự ưu ái và ý tưởng sáng tạo để cung cấp cho bạn tốc độ trong công việc của bạn. Khi chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi chỉ huy các lực lượng tâm linh giúp chúng tôi trong công việc của mình. Chúng tôi đã tổng hợp 50 điểm cầu nguyện cho đột phá tài chính với những câu kinh thánh để trang bị cho các tín đồ cho sự thịnh vượng tài chính.

Hãy nhớ rằng chúng ta may mắn là một phước lành, Chúa cũng muốn bạn trở thành một nhà phân phối của cải của Chúa. Vì vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này với đức tin và nghiên cứu những câu kinh thánh để hiểu đúng. Hẹn gặp cậu trên đỉnh.

50 điểm cầu nguyện cho sự đột phá tài chính với những câu kinh thánh

1). Lạy Chúa, con xin sự khôn ngoan bước đi trong sự thịnh vượng tài chính ngày nay trong tên Chúa Jesus

2). Chúa ơi! Làm cho tôi trở thành một quốc gia tuyệt vời; chúc lành cho tôi và làm cho tên của tôi trở nên vĩ đại và tôi sẽ là một phước lành trong thế hệ này trong tên của Chúa Giêsu.

3). Chúa ơi! Hãy chúc phúc cho những người ban phước cho tôi và nguyền rủa anh ta đã nguyền rủa tôi. Trong tôi, tất cả các gia đình trên trái đất sẽ được ban phước trong thế hệ này nhân danh Chúa Giêsu.

4). Tôi từ chối tinh thần nghèo khó, thiếu thốn và muốn trong tên Chúa Giêsu.

5). Tôi theo đuổi, vượt qua và phục hồi tất cả các tài nguyên bị đánh cắp của tôi ngày hôm nay trong tên Jesus.

6). Chúa ơi, tôi tuyên bố rằng tôi bước đi trong giao ước mới nhân lên ngày hôm nay trong tên của Chúa Giêsu.

7). Chúa ơi, tôi tuyên bố rằng tôi sẽ được ban phước trong tất cả mọi thứ sau lệnh của Áp-ra-ham nhân danh Chúa Giê-su.

số 8). Chúa ơi! Sau lời cầu nguyện này, tôi sẽ bắt đầu thịnh vượng, và tiếp tục thịnh vượng cho đến khi tôi trở nên rất thịnh vượng trong tên Chúa Jesus.

9) Chúa ơi, tôi tự nhận mình từ mọi tên liên quan đến nghèo đói, từ đó tôi sẽ được đặt một tên mới liên quan đến sự thịnh vượng trong tên của Chúa Giêsu.

10). Lạy Chúa, xin hãy mở mang đầu óc cho những ý tưởng sáng tạo sẽ làm cho con thịnh vượng trong tên Chúa Jesus

11). Chúa ơi! Hướng dẫn tôi trong các kế hoạch của tôi, tôi làm việc theo cách của mình để hướng đến sự gần gũi trong tên Chúa Jesus.

12). Chúa ơi! Trao quyền cho tôi ngày hôm nay để có được sự giàu có để tôi sẽ tiếp tục phát triển vương quốc của bạn dưới tên Chúa Jesus.

13). Chúa ơi, đừng để người sẽ chia tay tôi trong suốt thời gian nghỉ ngơi cho đến khi anh ấy / cô ấy hoàn thành nó trong tên Jesus.

14). Lạy Chúa, xin cho con được tiếp cận với ánh sáng (kiến thức kịp thời) sẽ khiến con tỏa sáng giữa những người đàn ông nhân danh Chúa Giêsu.

15). Chúa ơi, bởi bàn tay hùng mạnh của bạn khiến tôi đứng đầu trong công việc, kinh doanh và người chăm sóc của tôi trong tên Jesus.

16). Chúa Giê-su giàu có, nhưng vì lợi ích của tôi, Ngài trở nên nghèo khó mà qua sự nghèo khó của Ngài, tôi trở nên giàu có, tôi tuyên bố rằng sự thịnh vượng của tôi được thiết lập.

17). Chúa ơi, làm cho những người hứa với tôi thực hiện lời hứa của họ trong tháng này với tên Jesus.

18). Chúa ơi, gây ra những tình huống và hoàn cảnh để ủng hộ tôi và làm cho tôi thịnh vượng trong tên của Chúa Giêsu.

19). Cha, giữa lúc khó khăn, khiến con phát triển thịnh vượng sau trật tự isaac trong tên Chúa Jesus.

20). Tôi nói chuyện với doanh nghiệp của tôi !!! Khởi đầu của tôi có thể nhỏ bé nhưng từ đó tôi sẽ bắt đầu trải nghiệm sự vĩ đại trong tên Chúa Jesus.

21). Thưa cha, con chỉ huy công việc kinh doanh của mình tiếp tục truyền bá cội nguồn trong dòng nước sự sống mang tên Chúa Giêsu.

22). Tôi tuyên bố hôm nay rằng tôi sẽ nhận được các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn văn bản của goodnews trong tên Jesus.

23). Lạy Chúa, con đã trồng những công trình của tay mình bên bờ sông ban phước hôm nay để mang lại hoa trái trong mùa của nó với tên Chúa Jesus.

24). Chúa ơi, tôi tuyên bố rằng tất cả những kẻ thù của sự thịnh vượng của tôi bị truất ngôi trong tên Jesus

25). Chúa ơi, hãy để tôi sở hữu của tôi trên trái đất trong tên của Chúa Giêsu.

26). Lạy Chúa, tôi từ chối tinh thần lao động không có gì để thể hiện cho nó trong tên của Chúa Giêsu.

27). Lạy Chúa, xin dẫn dắt con vào con đường của sự giàu có để con có thể trở thành nhà phân phối của cải trong tên Chúa Jesus.

28). Lạy Chúa, hôm nay con thú nhận rằng con mang phước lành thế hệ. Xóa nghèo và lạc hậu khỏi tôi trong tên Jesus.

29). Chúa trỗi dậy người nghèo từ một ngọn đồi phân và khiến anh ta ăn tiệc với hoàng gia đã dịch tôi từ nghèo khó sang giàu có trong tên Chúa Jesus.

30). Lạy Chúa, những người cha của chúng ta (Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp) đã tin cậy nơi bạn và bạn đã thịnh vượng cho họ. Hãy cho tôi tất cả sự thịnh vượng ngày hôm nay để tôi sẽ là một người làm chứng trong tên của Chúa Giêsu.

31). Lạy Chúa, những người cha theo giao ước của chúng ta (Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp) không thiếu những điều tốt. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không thiếu mọi điều tốt đẹp của cuộc sống trong tên Chúa Jesus.

32). Lạy Chúa, con không chỉ muốn giàu có trong cuộc sống, con muốn thực hiện mục đích mà con đã hình thành nên con trong bụng mẹ, giúp con hoàn thành định mệnh nhân danh Chúa Giêsu.

33). Cha chỉ cho tôi con đường của riêng tôi để thịnh vượng vĩnh cửu và sự giàu có lớn lao trong tên của Chúa Giêsu.

34). Lạy Chúa, xin cho các linh hồn của Lòng tốt và Lòng thương xót, trở thành người hộ tống của con từ hôm nay trong tên của Chúa Giêsu.

35). Lạy Chúa, tôi tuyên bố rằng tất cả những điều tốt lành và phước lành dành cho tôi ở vùng đất này hiện đang đặt tôi vào tên Chúa Jesus.

36). Chúa ơi, tôi phát hành công cụ tử thần chống lại mọi kẻ thù về sự tiến bộ của tôi trong tên Chúa Jesus.

37). Lạy Chúa, con giải phóng công cụ tử thần cho mọi kẻ thù về sự tiến bộ của con từ nhà của cha con trong tên Chúa Jesus.

38). Chúa ơi, tôi phát hành nhạc cụ của tử thần, mọi tác nhân của quỷ đối với sự tiến bộ của tôi trong tên Chúa Jesus.

39). Chúa ơi, kéo con ra khỏi mạng lưới lạc hậu trong tên Chúa Jesus.

40). Chúa ơi, hãy chuẩn bị cho tôi chiếc bàn dành cho các vị vua và hoàng tử. Kết nối tôi với những nơi cao của tôi bằng ân sủng của bạn trong tên Jesus.

41). Lạy Chúa, nhờ tinh thần thánh thiện của con, hãy dạy con và hướng dẫn con đường thịnh vượng nhân danh Chúa Giêsu.

42). Chúa ơi, hãy gắn kết với tôi bằng kỹ năng quản lý tài chính, từ đó dẫn tôi đến sự giàu có trong tên Chúa Jesus.

43). Thi-thiên 65: 9 - Lạy Chúa, xin hãy mở mắt để nhìn thấy những vấn đề trên thế giới ngày nay, làm cho con trở thành người mang giải pháp, từ đó dẫn con đến sự giàu có lớn trong danh Chúa Jêsus.

44). Ôi Chúa ơi, mọi người đàn ông thịnh vượng trong kinh thánh không phải là một công nhân nô lệ, hãy cứu tôi khỏi công việc gọi nô lệ này dưới tên Chúa Jesus.

45). Tôi tuyên bố rằng thông qua kiến ​​thức kịp thời, tôi sẽ bước đi trên đồng cỏ xanh của cuộc sống
tên Jesus.

46). Ôi Chúa ơi, cho tôi xem những cuốn sách phù hợp để đọc, để được thịnh vượng về tài chính trong tên của Chúa Giêsu.

47). Tôi tuyên bố hôm nay rằng tôi sẽ thịnh vượng trong tất cả mọi thứ vật chất, sức khỏe và tinh thần trong tên Chúa Jesus.

48). Tôi tuyên bố rằng tôi sẽ làm tốt hơn nhiều so với những người cha của tôi trong cuộc sống với tên Jesus.

49). Tôi tuyên bố nhân danh Jesus rằng tôi sẽ là nhà phân phối tài sản toàn cầu nhân danh Jesus.

50). Tôi tiên tri cho bản thân mình, tôi sẽ có được thế giới thịnh vượng và không mất linh hồn của mình cho quỷ dữ trong tên của Chúa Giêsu.
Cảm ơn Chúa Giêsu.

10 câu kinh thánh cho sự đột phá về tài chính

Dưới đây là 10 câu kinh thánh cho sự đột phá về tài chính, những câu kinh thánh này sẽ hướng dẫn bạn khi bạn cầu nguyện thoát khỏi nghèo đói để thịnh vượng.

1). Phục truyền luật lệ ký 28: 11-12:
11 Chúa sẽ làm cho anh em đầy đủ hàng hóa, trong trái của thân thể anh em, và trong trái cây của gia súc của anh em, và trong trái đất của anh em, trong vùng đất mà Chúa tìm kiếm cho cha anh em. 12 Chúa sẽ mở ra cho ngươi kho báu tốt lành của mình, thiên đàng để ban mưa cho đất của ngươi trong mùa của mình, và để ban phước cho tất cả các công việc của ngươi: và ngươi sẽ cho nhiều quốc gia mượn, và ngươi sẽ không mượn.

2). Phục truyền luật lệ 28:6:
6 Phước cho ngươi khi ngươi đến, và phước cho ngươi khi ngươi đi ra ngoài.

3). Rô-ma 8: 32:
32: Đấng đã tha thứ cho chính Con của Người, nhưng đã giải cứu Người cho tất cả chúng ta, làm sao Người sẽ không với Người cũng tự do cho chúng ta mọi thứ?

4). Châm ngôn 10: 22:
22 Phước lành của Chúa, nó giàu có, và Ngài không thêm nỗi buồn với nó.

5). Thi thiên 68: 19:
19 Phước cho Chúa, Đấng hằng ngày ban cho chúng ta những lợi ích, thậm chí là Thiên Chúa cứu độ của chúng ta. Selah.

6). Thi thiên 145: 16:
16 Ngươi mở bàn tay ngươi, và thỏa mãn ước muốn của mọi sinh vật.

7). Phi-líp 4:19:
19 Nhưng Thiên Chúa của tôi sẽ cung cấp tất cả các nhu cầu của bạn theo sự giàu có của ông trong vinh quang của Chúa Giêsu Kitô.

8). Gióp 22:21:
21 Bây giờ hãy tự mình đến với anh ta và được bình an: nhờ đó, điều tốt lành sẽ đến với anh em.

9). 2 Cô-rinh-tô 9: 9-11:
9 (Như đã viết, Ngài đã phân tán ra nước ngoài, Ngài đã ban cho người nghèo: sự công bình của Ngài vẫn còn mãi mãi. 10 Bây giờ, Ngài đã gieo hạt giống cho cả người gieo bánh cho thức ăn của bạn, và nhân lên hạt giống của bạn, và nhân lên hoa trái của sự công bình của bạn;) 11 Được làm giàu trong mọi điều cho mọi sự bội bạc, điều đó gây ra nhờ chúng ta tạ ơn Thiên Chúa.

10). Giô-ên 2: 18-19:
18 Sau đó, Chúa sẽ ghen tị với đất của mình và thương hại dân của mình. 19 Vâng, Chúa sẽ trả lời và nói với dân của Ngài, Này, tôi sẽ gửi cho bạn ngô, rượu và dầu, và các ngươi sẽ được thỏa mãn sau đó: và ta sẽ không làm cho ngươi trở thành một sự sỉ nhục giữa các bá đạo:

quảng cáo

1 BÌNH LUẬN

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây