100 Lời cầu nguyện giải thoát chống lại kẻ mạnh của nhà cha tôi và những hình mẫu xấu xa

0
9692

Áp-đia 1:17:
17 Nhưng khi gắn kết Si Ôn sẽ được giải thoát, và sẽ có sự thánh thiện; và nhà của Giacốp sẽ sở hữu tài sản của họ.

Hôm nay chúng tôi đang xem xét 100 Cầu nguyện giải thoát chống lại kẻ mạnh của nhà cha tôi và những mô hình xấu xa. Chúng ta không bao giờ có thể ngừng cầu nguyện chống lại những kẻ mạnh và những mẫu người xấu xa trong gia đình chúng ta. Một người mạnh mẽ là một kháng chiến quỷ dữ trong một gia đình, giữ họ bị ràng buộc và giữ họ trong tình trạng nghèo đói, trì trệ, đau đớn, thất bại, v.v ... Thông qua quyền lực nhân danh Chúa Giêsu, mọi người mạnh mẽ đều có thể bị đánh bại và không bị đánh bại. Là con của Chúa, bạn không được thờ ơ với các thiết bị của kẻ thù, bạn phải cầu nguyện, bạn phải tự giải thoát bằng lời cầu nguyện giải thoát này. Những người mạnh mẽ là những linh hồn cứng đầu, và họ chỉ có thể bị khuất phục bởi đức tin cứng đầu. Với điểm cầu nguyện giải thoát này, tôi thấy bạn trói buộc người đàn ông mạnh mẽ từ nhà của cha bạn trong tên Jesus.

Thứ hai, chúng ta có những mô hình xấu xa, đây là những sự kiện tiêu cực trong các gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chẳng hạn, một số gia đình luôn trải qua cái chết ngay lập tức ở tuổi bốn mươi, và điều này tiếp diễn từ thế hệ này sang thế hệ khác, những người khác không ở lại hôn nhân mà có những người phụ nữ kết hôn luôn kết thúc việc có chồng, đây cũng là một kiểu mẫu. Một số là mô hình nghèo đói, có con ngoài hôn nhân, hôn nhân bị trì hoãn, thụ thai bị trì hoãn, v.v ... tất cả những mô hình xấu xa này là tác phẩm của ma quỷ. Tôi khuyến khích bạn tham gia Lời cầu nguyện giải thoát này chống lại kẻ mạnh của nhà cha tôi và những mô hình xấu xa để thoát khỏi những khuôn mẫu xấu xa này. Mỗi mô hình xấu xa là một vòng tròn xấu xa và nó có thể bị phá vỡ thông qua sức mạnh trong những lời cầu nguyện của bạn. Hãy cầu nguyện với đức tin ngày hôm nay, giải thoát bản thân khỏi sự nắm giữ của những người mạnh mẽ và mẫu mực xấu xa một lần và mãi mãi trong tên của Chúa Giêsu.

100 Lời cầu nguyện giải thoát chống lại kẻ mạnh của nhà cha tôi và những hình mẫu xấu xa

1. Tôi chỉ huy tất cả những mẫu người mạnh mẽ và xấu xa trong cuộc đời tôi phải ra đi và đi ngay bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu.

2. Tôi giải phóng ngọn lửa của hồn ma chống lại mọi kẻ mạnh ác trong nhà của cha tôi nhân danh Chúa Jesus.

3. Tôi phá vỡ mọi vòng tròn của khuôn mẫu xấu xa trong cuộc đời của tôi nhân danh Chúa Giêsu.

4. Tôi ra lệnh cho mọi vòng tròn xấu xa tồn tại trong gia đình tôi bị phá vỡ, nhân danh Chúa Giêsu.

5. Hãy để mọi kế hoạch của kẻ thù ngăn chặn phép lạ của tôi bị phá vỡ thành từng mảnh, nhân danh Chúa Giêsu.

6. Hãy để máu của Chúa Giêsu xóa bỏ nền tảng pháp lý mà kẻ thù đã chống lại tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

7. Tôi đóng tất cả các cánh cửa cho sự tiến bộ của tôi mở ra cho kẻ thù mãi mãi bằng máu của Chúa Giêsu.

8. Tôi chỉ huy tất cả các thành trì của kẻ thù trong cuộc đời tôi bị bãi bỏ, nhân danh Chúa Giêsu.

9. Tôi ra lệnh cho tất cả những lời trái với lời Chúa nói chống lại tôi ngã xuống đất và không sinh hoa trái, nhân danh Chúa Giêsu.

10. Hãy để lưỡi của kẻ thù của linh hồn tôi bị hủy diệt, nhân danh Chúa Giêsu.

11. Tôi tách bản thân khỏi mọi mối liên hệ tổ tiên với những con ác quỷ nhân danh Chúa Jesus.

12. Tôi nôn ra mọi chất độc satan trong đời, nhân danh Chúa Jesus.

13. Hãy để tất cả những kẻ xấu xa từ nhà của cha tôi tập trung chống lại tôi bắt đầu phân tán và không bao giờ tập hợp lại, nhân danh Chúa Giêsu.

14. Hãy để mọi hình mẫu xấu xa chống lại cuộc đời tôi bị phân tán bởi sấm sét của Thiên Chúa và không bao giờ tập hợp lại với tôi nữa, nhân danh Chúa Giêsu.

15. Tôi tách mình ra khỏi mọi kết nối với các lực lượng tổ tiên nhân danh Chúa Giêsu.

16. Tôi phá vỡ sức mạnh của bất kỳ câu thần chú nào được ban hành chống lại cuộc sống của tôi, nhân danh Chúa Jesus.

17. Tôi làm tê liệt tất cả các thế lực tà ác trì hoãn phép lạ của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

18. Hãy để sự xức dầu của người hơn là kẻ chinh phục rơi vào cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

19. Hãy để lưỡi của tôi trở thành một công cụ vinh quang của Thiên Chúa, nhân danh Chúa Giêsu.

20. Hãy để bàn tay của tôi trở thành một công cụ của sự thịnh vượng thiêng liêng, nhân danh Chúa Giêsu.

21. Hãy để đôi mắt của tôi trở thành một công cụ của sự mặc khải thiêng liêng, nhân danh Chúa Giêsu.

22. Hãy để tất cả những kẻ áp bức tôi nhận được sự hủi của sự phán xét thiêng liêng, nhân danh Chúa Giêsu.

23. Tôi rút tên của mình khỏi danh sách cái chết kịp thời, nhân danh Chúa Giêsu.

24. Hãy để mọi sự tiêu thụ xấu xa được tuôn ra khỏi hệ thống của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

25. Người mạnh mẽ xấu xa, tôi chỉ huy bạn nhân danh Chúa Jêsus Christ, buông lỏng cuộc sống của tôi.

26. Mô hình tà ác của bạn, tôi chỉ huy bạn nhân danh Chúa Jêsus Christ, buông lỏng cuộc sống của tôi.

27. Các tác nhân của sự nghèo khó, tôi chỉ huy bạn nhân danh Chúa Jêsus Christ, buông lỏng cuộc sống của tôi.

28. Các tác nhân của giẻ rách tâm linh, tôi chỉ huy bạn nhân danh Chúa Jêsus Christ của chúng tôi, thả lỏng cuộc sống của tôi.

29. Các tác nhân của sự thất bại, tôi chỉ huy bạn nhân danh Chúa Jêsus Christ của chúng tôi, thả lỏng cuộc sống của tôi.

30. Các tác nhân của bệnh tật, tôi chỉ huy bạn nhân danh Chúa Jêsus Christ của chúng tôi, thả lỏng cuộc sống của tôi.

31. Các tác nhân của việc giáng chức, tôi chỉ huy bạn nhân danh Chúa Jêsus Christ của chúng tôi, thả lỏng cuộc sống của tôi.

32. Các tác nhân của sự chậm trễ ma quỷ, tôi chỉ huy bạn nhân danh Chúa Jêsus Christ của chúng tôi, thả lỏng cuộc sống của tôi.

33. Các tác nhân của sự nhầm lẫn, tôi chỉ huy bạn trong tên của Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi, mất đi sự nắm giữ của bạn trên cuộc sống của tôi.

34. Các tác nhân của sự lạc hậu, tôi chỉ huy bạn, nhân danh Chúa Jêsus Christ của chúng tôi, thả lỏng cuộc sống của tôi.

35. Mọi công cụ thất bại chống lại tôi, đều bị hủy diệt, nhân danh Chúa Giêsu.

36. Mọi dụng cụ của vũ khí satan thời trang chống lại tôi, bị phá hủy, nhân danh Jesus.

37. Mọi công cụ của cái chết chống lại tôi, bị hủy diệt, nhân danh Chúa Giêsu.

38. Mọi dụng cụ của vệ tinh satan và máy ảnh thời trang chống lại tôi, đều bị phá hủy, nhân danh Jesus.

39. Mọi công cụ của điều khiển từ xa satan thời trang chống lại tôi, bị phá hủy, nhân danh Chúa Giêsu.

40. Mọi dụng cụ của nhãn satan và nhãn hiệu chống lại tôi, đều bị phá hủy, nhân danh Chúa Giêsu.

41. Hãy để ngọn lửa của Đức Thánh Linh bắt đầu chảy vào dòng máu của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

42. Hãy để mọi khoản tiền gửi của ma quỷ chống lại lợi ích của tôi chảy ra ngay bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu.

43. Tôi tách biệt mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể tôi khỏi mọi giao ước xấu xa, nhân danh Chúa Giêsu.

44. Tôi giải phóng cuộc sống của mình khỏi tay của bất kỳ người bạn huyền bí nào trước đây, nhân danh Jesus.

45. Hãy để tất cả tiền gửi satan có được từ sự tiêu thụ xấu xa chảy ra khỏi hệ thống cơ thể của tôi bây giờ, nhân danh Jesus.

46. ​​Lạy Chúa, xin hãy nhanh chóng thực hiện lời của bạn để thực hiện nó trong cuộc đời của tôi nhân danh Chúa Giêsu.

47. Tôi quyết định chấm dứt tất cả các phước lành rò rỉ trong cuộc sống của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

48. Tôi giải phóng bản thân khỏi bất kỳ kết nối xấu xa nào chống lại tôi bởi bất kỳ tác nhân ma quỷ nào, nhân danh Jesus.

49. Tôi giải phóng cuộc sống của mình khỏi bất kỳ sự trói buộc nào phát ra từ những sai lầm trong quá khứ, nhân danh Chúa Giêsu.

50. Hãy để tất cả những tác động xấu xa của việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ai Cập hoàn toàn bị vô hiệu hóa, nhân danh Chúa Giêsu.

51. Hãy để cho ảnh hưởng của tất cả các chấp trước xấu xa vào cuộc sống của tôi bị vô hiệu hóa, nhân danh Chúa Giêsu.

52. Hãy để tất cả các bộ phận trong cơ thể tôi nhận được sự tiếp xúc thiêng liêng và hoạt động hoàn hảo, nhân danh Chúa Giêsu.

53. Tôi từ chối mọi tinh thần mất cân bằng, nhân danh Chúa Giêsu.

54. Tôi giải thoát bản thân khỏi sự trói buộc của chấp trước xấu xa, nhân danh Chúa Giêsu.

55. Lạy Chúa, tổ chức lại cuộc đời con để nhận được nhiều phước lành nhân danh Chúa Giêsu

56. Lạy Chúa, xin mở cuộc đời con để chứa vinh quang của Chúa trong tên jesus

57. Bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi, có ý thức hoặc vô thức, trì hoãn những đột phá mong muốn của tôi, bị phá hủy ngay bây giờ nhân danh Chúa Giêsu.

58. Hãy để cuộc sống của tôi được giải thoát khỏi mọi khuôn mẫu xấu xa nhân danh Chúa Giêsu.

ST

60. Hãy để hệ thống cơ thể của tôi nhầm lẫn kẻ thù, nhân danh Chúa Giêsu.

61. Tôi từ chối mọi tinh thần bối rối tài chính, trong Chúa Giêsu.

62. Hãy để quyền lực bắt đầu đổi chủ trong tài chính của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

63. Tôi giải phóng bản thân khỏi bất kỳ lời nguyền gia đình nào củng cố các vấn đề tài chính, nhân danh Chúa Giêsu.

64. Tôi vô hiệu hóa tác động xấu của việc thao túng tài chính của mình, nhân danh Chúa Giêsu.

65. Hãy để tất cả các quyền lực sở hữu tài chính của tôi giải phóng chúng ngay bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu.

66. Tôi giải phóng tài chính của mình từ cái lồng của bất kỳ mô hình xấu xa nào nhân danh Chúa Jesus.

67. Tôi giải phóng bản thân khỏi bất kỳ sự chuyển giao ác quỷ nào lên xuống, nhân danh Chúa Giêsu.

68. Hãy để mọi chương trình ma quỷ cho đời sống tài chính của tôi bị vô hiệu hóa, nhân danh Chúa Giêsu.

69. Chúa Thánh Thần, tăng tài chính của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

70. Chúa Thánh Thần, hãy để tôi trải nghiệm sự tràn ngập trong tài chính của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

71. Tôi từ chối tinh thần lãng phí trong cuộc đời của tôi nhân danh Chúa Giêsu.

72. Tôi phân tách bản thân khỏi bất kỳ lời mời nào của những người bạn quỷ, nhân danh Chúa Giêsu.

73. Tôi bao quanh tài chính của mình bằng ngọn lửa của Đức Thánh Linh, nhân danh Chúa Giêsu.

74. Lạy Chúa, xin cho con được ưu ái trong tầm nhìn của Ngài liên tục trong tên Chúa Jesus

75. Lạy Chúa, xin ban cho con sự mặc khải thiêng liêng sẽ nâng cao cuộc đời con trong tên Chúa Giêsu

76. Lạy Chúa, hãy làm rung chuyển thiên đàng và trái đất và làm cho phép lạ của tôi tìm thấy tôi hôm nay trong tên của Chúa Giêsu.

77. Lạy Chúa, hãy làm rung chuyển thiên đàng và trái đất và mang lại cho tôi những người giúp đỡ định mệnh của tôi cho tôi trong tên của Chúa Giêsu.

78. Tôi ném mọi vấn đề của mình xuống Biển Đỏ, nhân danh Chúa Giêsu.

79. Lạy Chúa, xin làm mới và tiếp thêm sinh lực cho con trong tên Chúa Jesus

80. Hãy để sự xức dầu cho sự thánh thiện rơi vào tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

81. Tôi sở hữu cánh cổng của kẻ thù ngày hôm nay, nhân danh Chúa Giêsu.

82. Tôi tuyên bố tất cả các sở trường của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

83. Tôi tuyên bố rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa đang hoạt động trong tôi nhân danh Chúa Giêsu.

84. Tôi tuyên bố rằng tôi thoát khỏi mọi mẫu người mạnh mẽ và xấu xa trong tên của Jesus.

85. Lạy Chúa, xin làm một hàng rào lửa để bảo vệ gia đình, tài sản và sự chiếm hữu của con trong tên Chúa Jesus.

86. Lạy Chúa, hãy sai các thiên thần của bạn đến chiến đấu thay mặt tôi để phá vỡ mọi vòng tròn tà ác lởn vởn quanh cuộc đời tôi trong tên Chúa Jesus.

87. Tôi tuyên bố rằng tất cả các cuộc tấn công và cạm bẫy của kẻ thù trong cuộc đời tôi, hãy nản lòng, nhân danh Chúa Giêsu.

88. Tôi bước đi trong sự an toàn thiêng liêng và tôi từ chối vào lưới kẻ thù, nhân danh Chúa Giêsu.

89. Lạy Chúa, hãy là nơi ẩn náu của con và bảo vệ con khỏi sự dữ trong mọi lãnh vực của sự sống, nhân danh Chúa Giêsu.

90. Thiên Chúa, bao quanh tôi với những bài hát về sự giải thoát, nhân danh Chúa Giêsu.

91. Tôi chiến thắng cái ác bằng cái thiện trong cuộc sống và trong môi trường của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

92. Tôi chinh phục nỗi sợ hãi bằng niềm tin vào cuộc sống của mình, nhân danh Chúa Giêsu.

93. Tôi đưa ra tất cả những thách thức xấu xa từ một người mạnh mẽ và khuôn mẫu xấu xa trong cuộc sống của tôi bất lực, nhân danh Chúa Giêsu.

94. Hãy để lửa của bạn tiêu diệt và làm tổn hại lực lượng tâm linh của tôi về kẻ mạnh độc ác, nhân danh Chúa Giêsu.

95. Tôi tuyên bố lại cho người gửi tất cả các mũi tên của kẻ mạnh nhắm vào cuộc đời tôi, nhân danh Jesus.

96. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã ban cho con một lối thoát khỏi kẻ mạnh về tâm linh và những khuôn mẫu xấu xa nhân danh Chúa Giêsu.

97. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì sự giải thoát của con khỏi tất cả những kẻ mạnh và ác độc trong tên Chúa Jesus

98. Lạy Chúa, cảm ơn vì con đã thoát khỏi mọi kẻ mạnh độc ác và mọi hình mẫu xấu xa từ nhà của cha con trong tên Chúa Jesus

99. Cảm ơn Chúa Giêsu ngọt ngào đã cho tôi chiến thắng.

100. Cảm ơn cha vì đã trả lời những lời cầu nguyện của tôi trong tên của Chúa Giêsu.

quảng cáo

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây