50 lời cầu nguyện chiến tranh tâm linh cho đột phá tài chính

3
25694

Thi thiên 35:27:
27 Hãy để họ hét lên vì vui mừng, và vui mừng, đó là sự ủng hộ chính nghĩa của tôi: phải, hãy để họ nói liên tục, Hãy để Chúa được phóng đại, đó là niềm vui trong sự thịnh vượng của tôi tớ.

Hôm nay chúng tôi đang xem xét 50 lời cầu nguyện chiến tranh tâm linh cho tài chính bước đột phá. Trong 3 Giăng 2 Lời Chúa nói với chúng ta rằng ước nguyện lớn nhất của Chúa là thấy chúng ta thịnh vượng. Ông muốn chúng tôi thịnh vượng, thể chất, tinh thần và tài chính.

Khi nói đến sự thịnh vượng về thể xác, Chúa muốn chúng ta khỏe mạnh, Ngài không có được niềm vui trong những căn bệnh của con cái, Chúa muốn chúng ta tận hưởng sự lành mạnh trong mọi ngày trên trái đất. Công vụ 10:38 cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa xức dầu Chúa Giêsu để chữa lành những người bị áp bức bởi ma quỷ. Điều này là do bệnh tật là sự áp bức của ma quỷ, bệnh tật không phải từ Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ không bao giờ làm cho con cái mình bị bệnh tật để dạy cho chúng một bài học. Ngài là một người Cha yêu thương, có được niềm vui trong sức khỏe âm thanh của con cái Ngài.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta thịnh vượng về thiêng liêng, Ngài phán “Người được cả thế gian mà mất linh hồn thì sẽ ích gì cho chúng ta” Mác 8: 36-38, Đức Chúa Trời không muốn bất cứ con cái nào của Ngài bị chết, Ngài muốn tất cả chúng sẽ được cứu. Sự thịnh vượng về mặt tinh thần là tất cả về sự cứu rỗi linh hồn của bạn. Đó là tất cả về bạn chấp nhận Chúa Giê-xu là Chúa và vị cứu tinh của bạn. Chỉ có Chúa Giê Su Ky Tô mới có thể cứu linh hồn bạn, chỉ sự công bình của Ngài mới có thể xưng công bình bạn trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang hòa giải thế giới với chính Ngài qua Đấng Christ, và Ngài không tính là có những kẻ xâm phạm họ. 2 Cô-rinh-tô 5: 17-21. Ngài yêu loài người đến nỗi đã từ bỏ con trai duy nhất của Ngài là Chúa Giê-xu để chết cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rằng sự thịnh vượng tâm linh của chúng ta là ưu tiên hàng đầu của Chúa. Vì vậy, khi bạn tham gia vào cuộc chiến tâm linh này để cầu nguyện cho sự đột phá về tài chính, tôi thấy bạn thay đổi cấp độ trong tên Chúa Giê-xu.


Chúa cũng muốn chúng ta thịnh vượng về tài chính, kinh thánh cho chúng ta biết rằng tiền trả lời tất cả mọi thứ Truyền đạo 10:19. Chúng ta cần tiền để sống trong thế giới này. Tiền là phương tiện trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Chừng nào bạn còn sống và khỏe mạnh, bạn sẽ luôn cần tiền. God muốn tất cả con cái của Ngài có tiền và có thật nhiều. Chúng ta có thể thấy làm thế nào Thiên Chúa ban phước cho những người hầu của Ngài trong kinh thánh, ví dụ như cha Áp-ra-ham và Vua Solomon trong số những người khác. Chúa muốn chúng ta trở nên giàu có, 2 Cô-rinh-tô 8: 9 Kinh thánh nói rằng Chúa Giê-su trở nên nghèo khó mà chúng ta nhờ sự nghèo khó của Ngài có thể trở nên giàu có. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng sự thịnh vượng tài chính là một lựa chọn. Bạn phải thực hiện một số bước nhất định để được tự do tài chính. Lời cầu nguyện chiến tranh tâm linh này cho sự đột phá tài chính chỉ là bước đầu tiên, bạn phải đặt tay lên một cái gì đó để Chúa ban phước cho bạn. Thiên Chúa không ban phước cho những người nhàn rỗi, Ngài chỉ ban phước cho những người giải quyết vấn đề.

Cũng lưu ý rằng tiền không có nghĩa là tâm linh, rằng bạn có tiền không có nghĩa là bạn gần Chúa hơn những người không có tiền. Bạn có thể giàu có và đi xuống địa ngục, bạn cũng có thể nghèo và đi đến cùng. Xin đừng theo đuổi tiền bạc mà mất linh hồn. Tình yêu tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội ác. Hãy xem tiền bạc như một công cụ để hoàn thành số phận của mình, đó là điều may mắn cho nhân loại. Hãy để tiền làm điều tốt trong tay bạn. Lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn là điều này, khi bạn tham gia vào cuộc chiến tâm linh này, những lời cầu nguyện cho sự đột phá về tài chính, bạn sẽ thịnh vượng về thể chất, tinh thần và tài chính trong danh Chúa Giê-su.

50 lời cầu nguyện chiến tranh tâm linh cho đột phá tài chính

1. Thưa cha, con cảm ơn Cha vì Cha thực sự là Đức Giê-hô-va Jireh, Thiên Chúa luôn cung cấp cho con ..

2. Thưa cha, con giải phóng Lửa của con để tiêu thụ tất cả các tác nhân satan đang chứa chấp phước lành của con nhân danh Chúa Giêsu.

3. Tôi tách mình khỏi bất kỳ kẻ ăn thịt tài chính nào, nhân danh Chúa Giêsu.

4. Tôi ra lệnh cho sấm sét của Đức Chúa Trời phá vỡ mọi ma quỷ mạnh mẽ đứng giữa tôi và sự đột phá tài chính của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.
5. Tôi sở hữu tất cả tài sản của mình, nhân danh Chúa Giêsu.

6. Hãy để cho tất cả các dụng cụ của Satan được sử dụng chống lại tài chính của tôi bị phá hủy hoàn toàn, nhân danh Chúa Giê-xu.

7. Tôi chỉ huy tất cả các nhà dọn dẹp satan và các đặc vụ được rang, nhân danh Chúa Giêsu.

8. Tôi làm tê liệt hoàn toàn tất cả việc mua và bán bởi các phù thủy và phù thủy chống lại cuộc sống của tôi, nhân danh Jesus.

9. Hãy để tất cả các vũ khí satan thời trang chống lại tôi bị vô tổ chức, nhân danh Chúa Giêsu.

10. Cha thiên thượng, hãy để tất cả máu đã được cất giữ trong ngân hàng satan xuất hiện, nhân danh Chúa Giêsu.

11. Nhân danh Chúa Giê-su, tôi từ chối bị thất bại về tài chính.

12. Tôi từ chối làm công việc phi lợi nhuận, nhân danh Chúa Giêsu.

13. Mọi thế lực tà ác chống lại công việc thủ công của tôi, bị tiêu diệt, nhân danh Chúa Giêsu.

14. Tôi gửi lại cho người gửi mỗi mũi tên của quỷ chống lại thành quả lao động của tôi nhân danh Chúa Jesus.

15. Tôi đồng ý rằng các tác phẩm của tay tôi sẽ thịnh vượng nhân danh Chúa Giêsu.

16. Tôi che đậy công việc của mình bằng ngọn lửa của Chúa, nhân danh Chúa Giêsu.

17. Tôi che đậy công việc của mình bằng than lửa nóng, không thể chạm tới đối với các thế lực xấu, nhân danh Chúa Giêsu.

18. Lạy Chúa, xin hãy làm xấu hổ mọi lực lượng chống thịnh vượng chống lại công việc của tôi.

19. Việc thủ công của tôi, hãy nhận lấy sự đụng chạm của Chúa, nhân danh Chúa Giê-xu.

20. Mọi cây làm việc chăm chỉ vô lợi, hãy nhổ, nhân danh Chúa Giê-xu.

21. Bạn Lao động của những kẻ ngu ngốc, đóng gói tải trọng của bạn và đi ra khỏi cuộc sống của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

22. Nhân danh Chúa Giê-xu, tôi sẽ không mang theo bất cứ điều ác nào trong đời mình.

23. Lạy Chúa, rút ​​hết tiền gửi satan khỏi công việc và công việc của tôi.

24. Tôi giải phóng ngọn lửa của Đức Thánh Linh chống lại mọi bàn tay kỳ lạ chống lại việc kinh doanh của tôi và nhân danh Chúa Giêsu.

25. Hãy để tinh thần ưu ái rơi vào tôi bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu.

26. Lạy Chúa, hãy mở rộng bờ biển của con trong tên Chúa Jesus

27. Tôi quở trách mọi người ăn tươi nuốt sống trong công việc của mình, nhân danh Chúa Giêsu.

28. Lạy Chúa, khiến các thiên thần nhỏ bé mang lại khách hàng và tiền bạc cho công việc kinh doanh của tôi.

29. Tôi trói buộc mọi tinh thần thử thách và sai lầm, nhân danh Chúa Giêsu.

30. Hãy để mọi rắc rối phát sinh từ các đối tác kinh doanh đáng ghen tị trở nên vô hiệu, nhân danh Chúa Giêsu.

31. Lạy Chúa, làm tôi ngạc nhiên với sự phong phú trong mọi lĩnh vực của cuộc đời tôi.

32. Tôi ra lệnh bỏ thông báo cho mọi chân ác về tài chính nhân danh Chúa Jesus.

33. Hãy để việc xức dầu cho những ý tưởng mang lại tiền bạc rơi vào cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

34. Tôi nhân danh Chúa Jêsus để trói buộc mọi tinh thần đầu tư giả tạo và vô ích.

35. Tôi chỉ huy mọi tác động của tiền lạ đối với việc kinh doanh của tôi phải được vô hiệu hóa, nhân danh Jesus.

36. Lạy Chúa, xin cho tất cả những người chủ nhà satan chống lại sự thịnh vượng của con nhận được sự mù quáng và hỗn loạn, nhân danh Chúa Giêsu.

37. Tất cả những trở ngại cho sự thịnh vượng của tôi, hãy bị điện giật, nhân danh Chúa Giê-xu.

38. Hãy để tất cả những sai lầm của tôi được chuyển đổi thành phép lạ và lời chứng, nhân danh Chúa Giêsu.

39. Tôi ra lệnh cho tất cả những ai thề cản trở sự thịnh vượng của tôi để lộn nhào, hãy trở nên trần truồng và thú nhận tội chết, nhân danh Chúa Giê-xu.

40. Tôi truyền cho tất cả các phước lành đã chôn cất của tôi phải ra khỏi mồ mả, nhân danh Chúa Giê-xu.

41. Lạy Chúa, dùng cả đàn ông và đàn bà để ban phước cho con, nhân danh Chúa Giêsu.

42. Tôi chỉ huy tất cả các phước lành của tôi để xác định vị trí của tôi ngày hôm nay, nhân danh Chúa Giêsu.

43. Tất cả các phước lành của tôi gắn liền với nơi sinh của tôi, được phát hành, nhân danh Chúa Giêsu.

44. Lạy Chúa, xin dùng tất cả những người trong môi trường của con để ban phước cho con và để cho sự xức dầu thịnh vượng rơi vào con, nhân danh Chúa Giêsu.

45. Lạy Chúa, bằng sức mạnh của máu, hãy loại bỏ khỏi cuộc đời con bất kỳ sự cản trở nào của kẻ thù trong Chúa Giêsu

46. ​​Lạy Chúa, hãy xua đuổi mọi hình thức thiếu thốn trong mọi lĩnh vực của đời con trong tên Chúa Jesus

47. Lạy Chúa, che chở con khỏi mọi hình thức lừa dối trong tên Chúa Jesus

48. Lạy Chúa, xin hãy mở mắt cho sự hiểu biết của con để thấy bí mật về sự giàu có lớn trong tên Chúa Jesus

49. Lạy Chúa, xin cho con, bằng con mắt của con tim, nhìn thấy Chúa trong tên Chúa Giêsu.

50. Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã trả lời những lời cầu nguyện của con trong tên Chúa Jesus

 

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

3 NHẬN XÉT

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.