30 lời cầu nguyện cho những cánh cửa mở với những câu kinh thánh

10
29762

Khải Huyền 3: 8:
8 Tôi biết các công việc của Chúa: kìa, tôi đã đặt trước cửa mở và không ai có thể đóng nó: vì Ngài đã có một chút sức lực, và đã giữ lời, và không từ chối tên của tôi.

Chúng tôi phục vụ một vị thần của mở cửa, khi Ngài mở một cánh cửa, không ma quỷ nào có thể đóng nó và khi Ngài đóng một cánh cửa, không ma quỷ nào có thể mở nó. Đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ. Hôm nay chúng ta sẽ tham gia 30 lời cầu nguyện cho những cánh cửa rộng mở bằng những câu kinh thánh, khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng lời của Ngài, không ma quỷ nào có thể ngăn cản chúng ta. Trước khi chúng ta đi vào những lời cầu nguyện cho ngày hôm nay, trước hết chúng ta hãy nhìn vào từ “Open Doors”. Cửa mở là gì? Một cánh cửa rộng mở có thể được định nghĩa là những cánh cửa cơ hội dẫn đến thành công của bạn. Kinh thánh cho biết con đường của người công bình giống như ánh sáng chói lọi, điều đó có nghĩa là con đường của mọi con cái Đức Chúa Trời đều có đầy những cánh cửa cơ hội rộng mở, Đức Chúa Trời cũng nói trong Giê-rê-mi 29:11, Ngài nói Ngài có một kế hoạch vĩ đại. tương lai cho chúng ta là con cái của Ngài, điều này cho thấy rằng mọi con cái của Đức Chúa Trời đều được phong chức để có một tương lai tươi sáng.

Là con của Chúa, tương lai của bạn rất tươi sáng, nhưng bạn phải tranh đấu với nó bằng đức tin. Điều này là do ma quỷ sẽ không cho phép bạn có một cuộc sống tuyệt vời mà không cần chiến đấu. Chúng ta được bảo trong thánh thư để chiến đấu với cuộc chiến đức tin, và trong 1 Giăng 5: 4, chúng ta được bảo rằng đức tin của chúng ta là thứ mang lại cho chúng ta chiến thắng trên quỷ dữ Lời cầu nguyện này cho những cánh cửa mở với những câu kinh thánh sẽ giúp thúc đẩy đức tin của bạn khi bạn đi trong những lời cầu nguyện để thấy giấc mơ của bạn trở thành sự thật. Không phụ thuộc, không có gì hoạt động, nếu bạn muốn thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn, bạn phải thực hiện các bước tích cực, bạn phải sẵn sàng để thành công về thể chất và tinh thần. Về mặt thể chất, bạn phải chuẩn bị cho mình thông qua giáo dục và tiếp thu kỹ năng, về mặt tâm linh, bạn phải trang bị cho mình những lời cầu nguyện mãnh liệt và nghiên cứu kinh thánh. Khi bạn tham gia những lời cầu nguyện này cho những cánh cửa mở và câu Kinh Thánh ngày nay mọi ngọn núi trước khi bạn sẽ chạy trốn trong danh Chúa Giê-xu

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

30 câu Kinh Thánh cho những cánh cửa mở

Dưới đây là 30 câu kinh thánh cho những cánh cửa rộng mở, khi bạn tham gia cầu nguyện, bạn cũng nên học các câu kinh thánh để biết tâm trí của Đức Chúa Trời liên quan đến tình huống của bạn. Hãy nghiên cứu họ, suy gẫm họ cầu nguyện với họ và Chúa sẽ nhân danh Chúa Giê-su can thiệp vào tình huống của bạn.

1). Khải huyền 3:8:
8 Tôi biết các công việc của Chúa: kìa, tôi đã đặt trước cửa mở và không ai có thể đóng nó: vì Ngài đã có một chút sức lực, và đã giữ lời, và không từ chối tên của tôi.

2). 1 Cô-rinh-tô 16:9:
9 Vì một cánh cửa lớn và hiệu quả được mở ra cho tôi, và có nhiều kẻ thù.

3). 2 Cô-rinh-tô 2:12:
12 Hơn nữa, khi tôi đến Troas để thuyết giảng phúc âm của Chúa Kitô, và một cánh cửa đã mở ra cho tôi về Chúa,

4). Cô-lô-se 4:3:
3 Cũng cầu nguyện cho chúng ta, rằng Thiên Chúa sẽ mở ra cho chúng ta một cánh cửa để nói, để nói lên mầu nhiệm của Chúa Kitô, mà tôi cũng đang ở trong mối ràng buộc:

5). Khải huyền 3: 7-8:
7 Và để thiên thần của nhà thờ ở Philadelphia viết; Những điều này với anh ta là thánh, anh ta là sự thật, anh ta là chìa khóa của David, anh ta mở, và không có người đàn ông nào; và cầu lông, và không có người nào cởi mở; 8 Tôi biết các công việc của Chúa: kìa, tôi đã đặt trước cửa mở và không ai có thể đóng nó: vì Ngài đã có một chút sức lực, và đã giữ lời, và không từ chối tên của tôi.

6). Khải huyền 3:20:
20 Này, tôi đứng ở cửa và gõ: nếu có người nào nghe thấy tiếng tôi và mở cửa, tôi sẽ đến với anh ta, và sẽ cùng anh ta, và anh ta với tôi.

7). Phi-líp 2:13:
13 Vì đó là Thiên Chúa hoạt động trong bạn cả ý chí và để làm cho niềm vui của mình.

8). Ê-sai 22: 22:
22 Và chìa khóa của nhà David tôi sẽ đặt trên vai anh ấy; Vì vậy, anh ta sẽ mở, và không ai sẽ đóng cửa; và anh ta sẽ đóng cửa, và không ai sẽ mở.

9). Giăng 10:9:
9 Tôi là cánh cửa: bởi tôi nếu bất kỳ người đàn ông nào bước vào, anh ta sẽ được cứu, và sẽ ra vào, và tìm đồng cỏ.

10). 1 Giăng 4:18:
18 Không có sự sợ hãi trong tình yêu; nhưng tình yêu hoàn hảo casteth ra sợ hãi: vì sợ hãi thì được sự đau khổ. Ông nào kính sợ không được nên trọn vẹn trong tình yêu.

11). Công vụ 14:27:
27 Khi họ đến và tập hợp Hội thánh lại với nhau, họ đã diễn tập tất cả những gì Thiên Chúa đã làm với họ, và cách Người đã mở cánh cửa đức tin cho dân ngoại.

12). Công vụ 16: 6-7:
6 Bấy giờ, khi họ đi khắp Phrygia và vùng Galatia, và bị Đức Thánh Linh cấm không được rao giảng ở Châu Á, 7 Sau khi họ đến Mysia, họ đã quyết định đi vào Bithynia: nhưng Thánh Linh không chịu.

13). Công vụ 16: 1-40:
1 Sau đó, anh đến Derbe và Lystra: và, kìa, một môn đệ nào đó đã ở đó, tên là Timotheus, con trai của một người phụ nữ nào đó, là một người Do Thái, và tin tưởng; nhưng cha anh là người Hy Lạp: 2 Được anh em ở Lystra và Iconium báo cáo rõ. 3 Ngài sẽ phải đi ra với anh ta; và lấy và cắt bao quy đầu cho anh ta vì những người Do Thái ở trong các khu đó: vì họ biết tất cả rằng cha anh ta là người Hy Lạp. 4 Và khi họ đi qua các thành phố, họ đã giao cho họ các sắc lệnh để giữ, được phong chức cho các tông đồ và các trưởng lão đang ở Jerusalem. 5 Và các nhà thờ cũng được thành lập trong đức tin, và tăng số lượng hàng ngày. 6 Bấy giờ, khi họ đi khắp Phrygia và vùng Galatia, và bị Đức Thánh Linh cấm không được rao giảng ở Châu Á, 7 Sau khi họ đến Mysia, họ đã quyết định đi vào Bithynia: nhưng Thánh Linh không chịu. 8 Và họ đi ngang qua Mysia đã xuống Troas. 9 Và một khải tượng xuất hiện cho Phao-lô trong đêm; Có một người đàn ông ở Macedonia đứng lên và cầu nguyện anh ta, nói rằng: Hãy đến Macedonia và giúp chúng tôi. 10 Sau khi anh ta nhìn thấy khải tượng, ngay lập tức chúng tôi nỗ lực đi vào Ma-rốc, chắc chắn tập hợp rằng Chúa đã kêu gọi chúng tôi thuyết giảng phúc âm cho họ. 11 Vì vậy, mất đi từ Troas, chúng tôi đã đi thẳng đến Samothracia và ngày hôm sau đến N Nott; 12 Và từ đó đến Phi-líp, là thành phố chính của phần đó của Ma-xê-đô-ni-a và một thuộc địa: và chúng tôi đã ở trong thành phố đó trong những ngày nhất định. 13 Vào ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi thành phố bên một dòng sông, nơi cầu nguyện sẽ không được thực hiện; và chúng tôi ngồi xuống và đánh thức những người phụ nữ đang nghỉ dưỡng. 14 Một người phụ nữ nào đó tên là Lydia, một người bán màu tím, ở thành phố Thyatira, nơi thờ phượng Chúa, đã nghe chúng tôi: trái tim của Chúa mở ra, rằng cô ấy đã tham dự những điều được nói về Paul. 15 Khi cô ấy chịu phép báp têm và gia đình cô ấy, cô ấy nói với chúng tôi rằng: Nếu anh em phán xét tôi hãy trung thành với Chúa, hãy vào nhà tôi và ở đó. Và cô ấy ràng buộc chúng tôi. 16 Và điều đó đã đến, khi chúng tôi đi cầu nguyện, một nữ quái nào đó có tinh thần bói toán đã gặp chúng tôi, điều đó mang lại cho chủ nhân của cô ấy nhiều lợi ích bằng cách xoa dịu: 17 Cùng đi theo Paul và chúng tôi, và khóc, nói rằng Các tôi tớ của Thiên Chúa tối cao, đã đưa chúng ta đến con đường cứu rỗi. 18 Và điều này đã làm cô ấy nhiều ngày. Nhưng Paul, đang đau buồn, quay lại và nói với linh hồn, tôi chỉ huy ngươi nhân danh Jesus Christ để ra khỏi cô ấy. Và anh ấy đi ra cùng giờ. 19 Khi các bậc thầy của cô thấy rằng hy vọng về lợi ích của họ đã biến mất, họ đã bắt được Paul và Silas, và kéo họ vào thị trường cho đến những người cai trị, 20 Và đưa họ đến các quan tòa, nói rằng, Những người này, là người Do Thái, cực kỳ rắc rối thành phố của chúng ta, 21 Và dạy những phong tục không hợp pháp để chúng ta tiếp nhận, cũng không phải quan sát, là người La Mã. 22 Và vô số người đã cùng nhau chống lại họ: và các quan tòa thuê quần áo của họ, và ra lệnh đánh họ. 23 Và khi họ đặt nhiều sọc lên họ, họ tống họ vào tù, buộc tội quản ngục giữ họ an toàn: 24 Ai, đã nhận được một cáo buộc như vậy, đẩy họ vào nhà tù bên trong, và nhanh chân vào kho. 25 Lúc nửa đêm, Phao-lô và Si-la cầu nguyện, hát những lời ngợi khen Ðức Chúa Trời, và các tù nhân nghe họ. 26 Đột nhiên, có một trận động đất lớn, đến nỗi nền móng của nhà tù bị rung chuyển: và ngay lập tức tất cả các cánh cửa được mở ra, và mọi ban nhạc đều bị lỏng lẻo. 27 Người canh giữ nhà tù tỉnh dậy và thấy cửa nhà tù mở ra, anh ta rút thanh kiếm ra và tự sát, cho rằng các tù nhân đã bỏ trốn. 28 Nhưng Phao-lô đã khóc lớn, nói rằng: Đừng tự làm hại mình: vì tất cả chúng ta đều ở đây. 29 Sau đó, Ngài kêu gọi một ánh sáng, và xuất hiện, và run rẩy, và ngã xuống trước Paul và Silas, 30 Và mang chúng ra, và nói, Thưa ngài, tôi phải làm gì để được cứu? 31 Họ nói rằng: Hãy tin vào Chúa Giê-xu Christ, và ngươi sẽ được cứu, và nhà ngươi. 32 Và họ nói với anh ta lời của Chúa và cho tất cả những gì ở trong nhà anh ta. 33 Anh ấy lấy chúng cùng một giờ trong đêm và rửa sạch sọc; và đã được rửa tội, anh ta và tất cả của mình, thẳng. 34 Khi anh ta mang chúng vào nhà, anh ta đặt thịt trước mặt họ, và vui mừng, tin vào Chúa với tất cả nhà mình. 35 Khi đó là ngày, các thẩm phán đã gửi các trung sĩ, nói rằng: Hãy để những người đó đi. 36 Người quản lý nhà tù đã nói với Paul câu nói này, Các thẩm phán đã gửi để cho bạn đi: bây giờ do đó khởi hành, và đi trong hòa bình. 37 Nhưng Phao-lô nói với họ rằng: Họ đã đánh đập chúng tôi một cách công khai vô điều kiện, là người La mã và đã tống chúng tôi vào tù; và bây giờ họ đẩy chúng ta ra ngoài một cách riêng tư? nay thật ra; nhưng hãy để họ tự đến và lấy chúng tôi ra. 38 Và các trung sĩ đã nói những lời này với các quan tòa: và họ sợ, khi họ nghe rằng họ là người La Mã. 39 Và họ đến và vây bắt họ, và mang họ ra, và mong muốn họ rời khỏi thành phố.

14). Châm ngôn 3: 5-6:
5 Hãy tin cậy vào Chúa hết lòng; và không dựa vào sự hiểu biết của chính mình. 6 Trong tất cả các cách của Chúa thừa nhận anh ta, và anh ta sẽ chỉ đạo con đường của bạn.

15). Khải huyền 3:7:
7 Và để thiên thần của nhà thờ ở Philadelphia viết; Những điều này với anh ta là thánh, anh ta là sự thật, anh ta là chìa khóa của David, anh ta mở, và không có người đàn ông nào; và cầu lông, và không có người nào cởi mở;

16). 1 Giăng 3:8:
8 Kẻ nào phạm tội là của ma quỷ; cho quỷ sinneth ngay từ đầu. Vì mục đích này, Con Thiên Chúa đã được biểu lộ, rằng anh ta có thể phá hủy các tác phẩm của quỷ.

17). Khải huyền 4:1:
1 Sau đó, tôi nhìn, và, kìa, một cánh cửa đã được mở trên thiên đàng: và giọng nói đầu tiên tôi nghe là tiếng kèn nói chuyện với tôi; Điều đó nói rằng, hãy đến đây, và tôi sẽ đưa ra những điều phải có sau đây.

18). Phi-líp 4:13:
13 Tôi có thể làm mọi việc nhờ Đấng Christ củng cố tôi.

19). Thi thiên 23: 1-6:
1 Chúa là mục tử của tôi; Tôi sẽ không muốn. 2 Anh ấy cho tôi nằm xuống trên đồng cỏ xanh tươi: anh ấy dẫn tôi bên cạnh vùng nước tĩnh lặng. 3 Anh ấy phục hồi linh hồn tôi: anh ấy dẫn dắt tôi đi theo con đường chính nghĩa vì danh nghĩa của anh ấy. 4 Vâng, mặc dù tôi đi qua thung lũng của bóng tối của cái chết, tôi sẽ không sợ điều ác: vì bạn sẽ cùng tôi làm nghệ thuật; Cây gậy và nhân viên của họ họ an ủi tôi. 5 Ngươi chuẩn bị một bàn trước mặt ta trước sự hiện diện của kẻ thù của ta: ngươi xức dầu vào đầu ta; không giành được cúp. 6 Chắc chắn lòng tốt và lòng thương xót sẽ theo tôi suốt những ngày của cuộc đời tôi: và tôi sẽ ở trong nhà của Chúa mãi mãi.

20). 1 Cô-rinh-tô 10:13:
13 Không có cám dỗ nào đưa bạn đến, nhưng điều đó là phổ biến đối với con người: nhưng Thiên Chúa là thành tín, người sẽ không chịu đau khổ khi bạn bị cám dỗ ở trên mà bạn có thể; nhưng với sự cám dỗ cũng sẽ tìm cách trốn thoát, rằng các ngươi có thể chịu đựng được.

21). 1 Cô-rinh-tô 16: 8-9:
8 Nhưng tôi sẽ đi lạc tại Ephesus cho đến Lễ Hiện Xuống. 9 Vì một cánh cửa lớn và hiệu quả được mở ra cho tôi, và có nhiều kẻ thù.

22). Giăng 10:7:
7 Sau đó, Chúa Giê-xu nói với họ một lần nữa, Quả thật, quả thật, tôi nói với bạn, tôi là cánh cửa của con chiên.

23). Sáng thế ký 4:7:
7 Nếu bạn làm tốt, bạn sẽ không được chấp nhận? và nếu ngươi không làm tốt, thì tội lỗi ở cửa. Và ngươi sẽ là ham muốn của ngươi, và ngươi sẽ cai trị hắn.

24). Ma-thi-ơ 7: 7-8:
7 Hãy hỏi, và nó sẽ được trao cho bạn; tìm kiếm, và các ngươi sẽ tìm thấy; gõ, và nó sẽ được mở cho bạn: 8 Đối với mọi người hỏi Người nhận; và người tìm kiếm; và với anh ta rằng knocketh nó sẽ được mở ra.

25). Ma-thi-ơ 6:6:
6 Ngươi, khi ngươi cầu nguyện, hãy vào trong tủ của ngươi, và khi ngươi đóng cửa ngươi, cầu nguyện với Cha ngươi đang ở trong bí mật; và Cha ngươi mà seeth trong bí mật sẽ thưởng cho ngươi một cách công khai.

26). 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 11:
11 Vì vậy, hãy an ủi bản thân mình và sửa đổi lẫn nhau, ngay cả khi bạn làm.

27). Thi thiên 113: 9:
9 Anh ấy là người phụ nữ cằn cỗi để giữ nhà, và là một người mẹ vui vẻ của trẻ em. Hãy ngợi khen Chúa.

28). Hê-bơ-rơ 11: 6:
6 Nhưng không có đức tin, không thể nào làm hài lòng anh ta: vì anh ta đến với Chúa phải tin rằng anh ta và anh ta là một phần thưởng trong số họ siêng năng tìm kiếm anh ta.

29). Giăng 3:16:
16 Vì Thiên Chúa rất yêu thế gian, đến nỗi Người đã ban cho Người Con duy nhất của Người, rằng bất cứ ai tin vào Người không nên bị diệt vong, nhưng có được sự sống đời đời.

30). Ma-thi-ơ 7:7:
7 Hãy hỏi, và nó sẽ được trao cho bạn; tìm kiếm, và các ngươi sẽ tìm thấy; gõ, và nó sẽ được mở cho bạn:

 

30 lời cầu nguyện cho những cánh cửa mở

1. Thưa cha, con cảm ơn cha vì lòng thương xót của con trong suốt cuộc đời con, chính vì lòng thương xót của con mà con không được tiêu thụ, cảm ơn cha trong tên Chúa Giêsu.

2. Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến con và mở cuốn sách tưởng nhớ con về Chúa.

3. Tôi hủy bỏ và phân tán mọi hoạt động ma quỷ trong cuộc sống của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

4. Tôi thay đổi bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho cuộc sống của tôi từ khi sinh ra, nhân danh Chúa Giê-xu.

5. Tôi đóng mọi cửa mà ma quỷ đi qua để làm khổ tôi trong cuộc sống của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

6. Lạy Chúa, hãy khôi phục những năm tháng lãng phí trong cuộc đời con trong tên Chúa Jesus.

7. Tôi lấy lại mọi lãnh thổ do kẻ thù nắm giữ trong đời, nhân danh Chúa Giêsu.

8. Tôi thoát ra và giải thoát mình khỏi bất kỳ nhà tù tà ác nào, nhân danh Jesus.

9. Mọi bệnh tật cơ bản, hãy rời khỏi cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

10. Tôi sẽ trị vì làm vua trong hoàn cảnh của mình, nhân danh Chúa Giêsu.

11. Hãy để mọi lời nguyền gia đình xấu xa bị phá hủy trong đời tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

12. Hãy giúp tôi Chúa ơi, để nhận ra tiếng nói của bạn trong tên của Chúa Giêsu.

13. Lạy Chúa, mở mắt hiểu biết của con trong tên Chúa Giêsu

14. Tôi vứt bỏ mọi gánh nặng lo lắng, nhân danh Chúa Giêsu.

15. Tôi từ chối vướng vào những ý nghĩ xấu xa, nhân danh Chúa Giêsu.

16. Tôi nhân danh Chúa Jêsus xuống mọi con đường để che giấu sự tiến bộ của tôi.

17. Hãy để khí hậu tâm linh của tôi gửi nỗi kinh hoàng đến trại của kẻ thù, nhân danh Chúa Giêsu.

18. Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi những lời ác và sự im lặng tà ác trong tên Chúa Jesus

19. Mọi quyền lực phù thủy được giao chống lại cuộc sống và hôn nhân của tôi, nhận được sấm sét và ánh sáng của Thiên Chúa, nhân danh Chúa Giêsu.

20. Tôi giải phóng bản thân khỏi bất kỳ sự ràng buộc di truyền nào, nhân danh Chúa Giêsu.

21. Tôi giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của bất kỳ vấn đề nào được chuyển vào cuộc sống của tôi từ trong bụng mẹ, nhân danh Chúa Giêsu.

22. Tôi phá vỡ và thả lỏng bản thân khỏi mọi giao ước xấu xa được thừa hưởng, nhân danh Chúa Giêsu.

23. Tôi phá vỡ và thả lỏng bản thân khỏi mọi lời nguyền độc ác được thừa hưởng, nhân danh Chúa Giêsu.

24. Tôi nhân danh Chúa Giê-su giải thoát mình khỏi mọi căn bệnh di truyền.

25. Hãy để máu của Chúa Giêsu sửa chữa bất kỳ khiếm khuyết di truyền nào trong cơ thể tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

26. Nhân danh Chúa Giê-su, tôi phá bỏ mọi lời nguyền từ chối từ trong bụng mẹ hoặc sự bất hợp pháp có thể có trong gia đình tôi trở lại mười thế hệ ở cả hai bên gia đình.

27. Tôi từ chối và từ bỏ mọi chức vụ 'trễ nải trong sự tốt lành', nhân danh Chúa Giê-xu.

28. Tôi nắm quyền và ra lệnh ràng buộc mọi người mạnh mẽ trong mọi bộ phận của cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

29. Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã mở ra những cơ hội cho con mà người không phải quỷ hay quỷ có thể đóng lại trong tên Chúa Jesus

30. Cảm ơn cha vì đã trả lời những lời cầu nguyện của tôi.

 


10 NHẬN XÉT

  1. Cảm ơn linh mục tối cao đã phục tùng thánh linh Chúa bằng cách đặt dòng hướng dẫn cầu nguyện này bằng lời của ĐỨC CHÚA TRỜI, tôi tin rằng tôi sẽ được ban phước.

  2. Mục vụ này là một phước lành cho tôi. Là một tôi tớ trẻ tuổi của Đức Chúa Trời trong chức vụ đang phát triển. Đã có những thử thách nhưng mỗi khi tôi chạy đến Google, Chúa Thánh Thần sẽ dẫn tôi đến Hướng dẫn Cầu nguyện Hàng ngày.

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.