90 điểm cầu nguyện chống lại người khổng lồ trong số phận của bạn

6
9725

Số 14: 30-33:
30 Và Caleb vẫn đứng yên trước dân Moses và nói: Chúng ta hãy đi lên ngay lập tức và sở hữu nó; vì chúng ta có thể vượt qua nó 31 Nhưng những người đi lên với anh ta nói: Chúng ta không thể đi lên chống lại nhân dân; vì họ mạnh hơn chúng ta 32 Và họ đã đưa ra một bản báo cáo độc ác về vùng đất mà họ đã tìm kiếm cho con cái Israel, nói rằng: Vùng đất mà chúng ta đã đi tìm nó là một vùng đất ăn thịt người dân; và tất cả những người mà chúng ta thấy trong đó là những người đàn ông có tầm vóc vĩ đại. 33 Ở đó, chúng tôi thấy những người khổng lồ, những người con trai của Anak, đến từ những người khổng lồ: và chúng tôi ở trong tầm nhìn của chính mình như những con châu chấu, và vì vậy chúng tôi đã ở trong tầm nhìn của họ.

Không có gì tuyệt vời đến mà không có sự phản đối. Ma quỷ sẽ luôn cố gắng ngăn chặn một tín đồ hoàn thành số phận. Hôm nay chúng tôi sẽ tham gia 90 điểm cầu nguyện chống lại những người khổng lồ trong số phận của bạn. Đại gia là định mệnh người đàn ông mạnh mẽ đứng trên con đường của bạn đến sự vĩ đại. Để bạn hiện thực hóa và hoàn thành số phận của mình, bạn phải tham gia vào bàn thờ cầu nguyện để vượt qua những con quỷ trên đường đến với sự vĩ đại.

T điểm cầu nguyện cũng được nhắm mục tiêu vào sát thủ định mệnh kẻ hủy diệt định mệnh. Khi bạn tham gia vào lời cầu nguyện này, mọi kẻ thù trong số mệnh của bạn sẽ bị tiêu diệt trong tên của Chúa Jesus. Cuộc sống là một chiến trường và chỉ có những người cầu nguyện sống sót, bàn thờ cầu nguyện là nền tảng của sự hoàn thành số phận. Khi bạn tham gia vào điểm cầu nguyện này chống lại những người khổng lồ trong số mệnh của bạn, tôi thấy bạn hoàn thành định mệnh theo phong cách lớn trong tên Chúa Jesus. Hãy cầu nguyện điểm cầu nguyện này với đức tin ngày hôm nay và mong đợi một chứng ngôn quay vòng trong tên của Chúa Giêsu.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Điểm cầu nguyện

1. Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã bảo vệ số mệnh của con trong tên Chúa Jesus.

2. Thưa cha, con cảm ơn Cha vì sự bảo vệ và giải thoát của con trên đời con trong Chúa Giêsu.

3. Tôi che đậy mình bằng máu của Chúa Giêsu.

4. Thưa cha, con xin tha thứ tội lỗi và ân sủng để sống như Chúa Kitô nhân danh Chúa Giêsu.

5. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, con chống lại mọi quyền lực đã được tổ chức chống lại lời cầu nguyện này.

6. Tôi tiêu diệt quyền lực của mọi vụ bắt giữ satan trong đời tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

7. Tất cả các đặc vụ bắt giữ satan, thả tôi ra, trong tên hùng mạnh của Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi.

8. Tất cả mọi thứ đại diện cho tôi trong thế giới ma quỷ chống lại sự nghiệp của tôi, bị phá hủy bởi ngọn lửa của Chúa, nhân danh Chúa Giêsu.

9. Thần của Thiên Chúa hằng sống, làm nhanh chóng toàn bộ con người tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

10. Lạy Chúa, phá vỡ tôi, tái tạo tôi và làm mới sức mạnh của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

11. Chúa Thánh Thần, hãy mở mắt ra để nhìn xa hơn những thứ vô hình, nhân danh Chúa Giêsu

12. Lạy Chúa, hãy khơi dậy sự nghiệp của tôi bằng ngọn lửa của Ngài và khiến con có năng lượng mặt trời cao hơn trong cuộc đời mang tên Chúa Jesus.

13. Lạy Chúa, giải phóng tinh thần của con để đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong mọi lãnh vực của đời con trong tên Chúa Giêsu.

14. Chúa Thánh Thần, dạy tôi cầu nguyện qua các vấn đề thay vì cầu nguyện về họ, nhân danh Chúa Giêsu.

15. Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi những lời dối trá mà con tự nói với chính mình.

16. Mọi ổ khóa tâm linh xấu xa và chuỗi ác quỷ cản trở thành công của tôi, được rang, nhân danh Chúa Giêsu.

17. Tôi quở trách mọi tinh thần điếc và mù tâm linh trong đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

18. Lạy Chúa, xin ban cho con sức chống lại satan để Ngài chạy trốn khỏi con.

19. Tôi chọn tin vào báo cáo của Chúa và không ai khác, nhân danh Chúa Giêsu.

20. Lạy Chúa, xức dầu cho mắt và tai tôi để họ có thể nhìn và nghe thấy những điều kỳ diệu từ thiên đàng.

21. Lạy Chúa, xức dầu cho con cầu nguyện mà không ngừng.

22. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi nắm bắt và tiêu diệt mọi quyền lực đằng sau bất kỳ thất bại nào trong sự nghiệp.

23. Chúa Thánh Thần, hãy thổi lửa vào tôi bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu.

24. Chúa Thánh Thần, khám phá những bí mật đen tối nhất của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

25. Hỡi tinh thần hoang mang, hãy buông lỏng sự nắm giữ cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

26. Trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, tôi bất chấp quyền năng của satan trên sự nghiệp của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

27. Bạn nước của sự sống, tuôn ra mọi người xa lạ không mong muốn trong cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

28. Các ngươi là kẻ thù của sự nghiệp của ta, hãy làm cho tê liệt, nhân danh Chúa Jêsus.

29. Lạy Chúa, bắt đầu rửa sạch cuộc đời con, tất cả những gì không phản ánh Ngài.

30. Lửa Thánh Thần, hãy đốt cháy tôi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhân danh Đức Chúa Jêsus.

31. Lạy Chúa, xin cho sự xức dầu của Chúa Thánh Thần phá vỡ mọi ách thống trị của sự lạc hậu trong cuộc đời con.

32. Tôi làm thất vọng mọi sự bắt giữ người linh của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

33. Huyết của Chúa Jêsus, hãy xoá bỏ mọi nhãn hiệu phạm tội khỏi mọi khía cạnh của cuộc đời tôi, trong Chúa Jêsus '
tên

34. Các sắc lệnh chống đột phá, bị thu hồi, nhân danh Chúa Giêsu.

35. Thánh thần lửa, phá hủy mọi trang phục satan trong cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

36. Lạy Chúa, xin ban cho con chìa khóa thành công, để bất cứ nơi nào con đi, cánh cửa thành công sẽ được mở ra cho con.

37. Mọi ngôi nhà độc ác, được xây dựng để chống lại tôi và sự nghiệp của tôi, bị phá hủy, nhân danh Chúa Giêsu.

38. Ôi Chúa ơi, nhân danh Chúa Giê-su, xin thiết lập cho con một người thánh thiện với Ngài

39. Lạy Chúa, xin cho sự xức dầu nổi trội trong sự nghiệp của con rơi vào con, nhân danh Chúa Giêsu.

40. Tôi sẽ không phục vụ kẻ thù của tôi. Kẻ thù của tôi sẽ cúi đầu trước tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

41. Tôi nhân danh Chúa Jêsus để trói buộc mọi sa mạc và tinh thần nghèo khó trong đời tôi.

42. Tôi từ chối việc xức dầu không đạt được thành tựu trong sự nghiệp của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

43. Tôi kéo xuống tất cả các thành trì được dựng lên chống lại sự tiến bộ của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

44. Tôi nhớ lại tất cả các phước lành của tôi ném xuống sông, rừng và ngân hàng satan, nhân danh Chúa Giêsu.

45. Tôi nhân danh Chúa Giê-xu để cắt bỏ mọi gốc rễ của các vấn đề trong đời mình.

46. ​​Bọ cạp quỷ Satan, trở nên vô tư trong mọi lĩnh vực của cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

47. Con rắn quỷ, được trả nọc độc trong mọi khu vực của cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Jesus.

48. Tôi tuyên bố bằng miệng, rằng không có gì là không thể đối với tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

49. Bạn là trại quân thù, hãy nhân danh Đức Chúa Jêsus mà xáo trộn.

50. Tâm linh ký sinh trong đời tôi, bị ô nhục, nhân danh Chúa Giê-xu.

51. Tất cả các Herod của tôi, nhận được sự suy đồi thuộc linh, nhân danh Chúa Giêsu.

52. Lạy Chúa, trong sự nghiệp của con, hãy để ân huệ của con và của con người bao trùm con trong năm nay, nhân danh Chúa Giêsu.

53. Tôi từ chối mọi giới hạn ma quỷ đối với sự tiến bộ của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

54. Tất cả những điều xấu xa viết tay chống lại tôi, hãy bị tê liệt, nhân danh Chúa Giêsu.

55. Tôi từ chối tinh thần của cái đuôi, tôi chọn tinh thần của cái đầu, nhân danh Chúa Giêsu.

56. Tất cả những người lưu hành tên của tôi cho cái ác, bị thất sủng, nhân danh Chúa Giêsu.

57. Hỡi tất cả những người bạn xấu xa, hãy nhân danh Chúa Giê-su để vạch ra những lỗi lầm có thể khiến bạn bị lộ.

58. Các ngươi là những kẻ mạnh từ hai bên gia đình tôi, tấn công sự nghiệp của tôi, tự hủy hoại chính mình, nhân danh Chúa Giê-xu.

59. Tôi từ chối mặc áo khổ nạn và đau khổ, nhân danh Chúa Giêsu.

60. Mọi cuộc nổi loạn, chạy trốn khỏi trái tim tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

61. Lạy Chúa, xin cho linh hồn chạy trốn khỏi tội lỗi ươm mầm cuộc đời con.

62. Tôi yêu cầu tất cả các quyền của tôi bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu.

63. Lạy Đức Thánh Linh, xin ban cho con một cái nhìn thoáng qua về vinh quang của Ngài ngay bây giờ, nhân danh Chúa Giê-xu.

64. Đức Thánh Linh, hãy nhanh chóng cho tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

65. Tôi nhân danh Chúa Giê-su giải thoát mình khỏi mọi trói buộc kế thừa, ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.

66. Lạy Chúa, hãy gửi rìu lửa của bạn đến nền tảng của cuộc đời tôi và tiêu diệt mọi đồn điền xấu xa tấn công thành công trong sự nghiệp của tôi.

67. Máu của Chúa Giêsu, tuôn ra từ hệ thống của tôi, mọi tiền gửi satan được thừa hưởng, nhân danh Chúa Giêsu.

68. Tôi ra lệnh cho tất cả những người mạnh mẽ gắn bó với cuộc đời tôi bị tê liệt, nhân danh Chúa Giêsu.

69. Bất kỳ kẻ độc ác nào, nổi lên chống lại sự nghiệp của tôi, đều trở nên bất lực vì lợi ích của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

70. Tôi hủy bỏ hậu quả của bất kỳ tên địa phương xấu xa nào gắn liền với con người của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

71. Tôi giải phóng bản thân khỏi mọi sự thống trị và kiểm soát xấu xa, nhân danh Chúa Giêsu.

72. Mọi trí tưởng tượng xấu xa, chống lại sự nghiệp của tôi, khô héo từ nguồn, nhân danh Chúa Giêsu.

73. Lạy Chúa, hãy để kế hoạch hủy diệt của những kẻ thù nhắm vào sự nghiệp của tôi nổ tung trên mặt chúng, nhân danh Chúa Giêsu.

74. Lạy Chúa, hãy để quan điểm chế giễu của con được chuyển thành nguồn phép lạ, nhân danh Chúa Giê-xu.

75. Tất cả các quyền lực tài trợ cho các quyết định xấu xa chống lại tôi, bị thất sủng, nhân danh Chúa Giêsu.

76. Bạn là người mạnh mẽ bướng bỉnh, được ủy thác chống lại tôi và sự nghiệp của tôi, ngã xuống đất và trở nên bất lực, nhân danh Chúa Giêsu.

77. Bạn là thành trì của mọi linh hồn của Korah, Dathan và Abiram đang chiến đấu chống lại tôi, bị đập tan thành từng mảnh, nhân danh Chúa Jesus.

78. Mọi linh hồn của Balaam, được thuê để nguyền rủa tôi, rơi theo lệnh của Balaam, nhân danh Jesus.

79. Mọi linh hồn của Sanballat và Tobiah, lên kế hoạch chống lại tôi, nhận đá lửa, nhân danh Chúa Jesus.

80. Mọi tinh thần của Hêrôđê, hãy bị ô nhục, nhân danh Chúa Giêsu.

81. Mọi thần linh của Gô-li-át nhận lấy những viên đá lửa, nhân danh Chúa Giê-xu.

82. Hỡi mọi linh hồn của Pha-ra-ôn, hãy rơi xuống Biển Đỏ của ngươi và hư mất, nhân danh Chúa Giê-xu.

83. Tất cả các thao tác satan nhằm thay đổi vận mệnh của tôi, bị thất vọng, nhân danh Chúa Giêsu.

84. Tất cả những người phát thanh không vụ lợi về lòng tốt của tôi, hãy im lặng, nhân danh Chúa Giê-xu.

85. Tất cả những con mắt theo dõi xấu xa, chống lại tôi và sự nghiệp của tôi, trở nên mù quáng, nhân danh Chúa Giêsu.

86. Tất cả các bánh răng ngược ma quỷ, được cài đặt để cản trở sự tiến bộ trong sự nghiệp của tôi, rang, nhân danh Chúa Giê-xu

87. Bất kỳ giấc ngủ ác nào, được thực hiện để làm hại tôi và sự nghiệp của tôi, hãy chuyển sang giấc ngủ của sự chết, nhân danh Chúa Giê-xu.

88. Tất cả vũ khí và thiết bị của những kẻ áp bức và những kẻ hành hạ, được làm cho bất lực, nhân danh Chúa Giêsu.

89. Lửa của Đức Chúa Trời, hãy tiêu diệt sức mạnh vận hành bất kỳ phương tiện tâm linh nào làm việc chống lại tôi và sự nghiệp của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

90. Tất cả những lời khuyên độc ác chống lại sự ưu ái của tôi, sụp đổ và tan rã, nhân danh Chúa Giêsu.

Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã trả lời những lời cầu nguyện của chúng con trong tên Chúa Jesus.

 


6 NHẬN XÉT

  1. Vinh quang là thượng đế. Tôi đang nhìn thấy bàn tay của Adonai, Jehovah Rapha, Alpha & Omega trên cuộc sống của tôi qua những điểm cầu nguyện mạnh mẽ này từ Mục sư Ikechukwu Chinedum. Tôi cảm ơn Chúa vì cuộc sống của bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng lãnh thổ của bạn trong danh Chúa Giê-xu quyền năng.

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.