Cầu nguyện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh

3
15471

Hành vi 1: 8:
8 Nhưng các ngươi sẽ nhận được quyền năng, sau đó Đức Thánh Linh ngự xuống trên ngươi: và các ngươi sẽ là nhân chứng cho cả tôi ở Jerusalem, và trong tất cả Judaea, và ở Samaria, và cho đến phần cực đại của trái đất.

Mô hình Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh của các vị thần. Các Chúa Thánh Thần là Thần của Thiên Chúa được gửi đến chúng ta để cho phép chúng ta Sống như Chúa Kitô. Là Kitô hữu, chúng ta phục vụ Thiên Chúa nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần. Hôm nay chúng ta sẽ tham gia cầu nguyện để được tràn đầy tinh thần thánh. Trước khi chúng ta đi vào những lời cầu nguyện tinh thần thánh này, điều quan trọng là chúng ta biết một chút về Chúa Thánh Thần và sứ mệnh của Ngài trong cuộc sống của chúng ta là Kitô hữu. Tôi cầu nguyện cho bạn rằng sau khi bạn đọc xong bài viết này và tham gia vào những lời cầu nguyện, ngọn lửa của Thiên Chúa mà chỉ có linh hồn thánh mang đến sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc sống của bạn trong tên của Chúa Giêsu.

Chúa Thánh Thần là ai?

Giăng 14:16:16 Và tôi sẽ cầu nguyện cùng Cha, và Người sẽ ban cho bạn một Người An ủi khác, rằng Người có thể ở bên bạn mãi mãi;

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Đức Thánh Linh là một ngôi vị, Ngài không phải là gió, hay lửa hay thế lực, Ngài là ngôi thứ ba của Thần chủ. Đức Thánh Linh là chính Đức Chúa Trời sống trong chúng ta. Khi Chúa Giê-su chuẩn bị để các môn đồ của Ngài trên đất, Ngài đã hứa sẽ gửi cho họ một người an ủi khác, người an ủi này không chỉ ở với chúng ta, nhưng Ngài sẽ ở trong chúng ta, Giăng 14:17. Đấng an ủi này là Chúa Thánh Thần. Mọi con cái của Đức Chúa Trời đều cần sự giúp đỡ của thánh linh để thành công trong đời sống Cơ đốc của mình. Không có thánh linh, chúng ta không thể phục vụ Đức Chúa Trời một cách hữu hiệu. Thánh linh là người giúp đỡ chúng ta, chúng ta không thể tự giúp mình, đó là lý do tại sao chúng ta cần các thánh linh giúp đỡ. Chúng ta hãy nhìn vào sứ mệnh của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta.

Sứ mệnh của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta

Dưới đây là vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta.

1. Người giúp đỡ: Chúa Thánh Thần là Người trợ giúp của chúng ta. Thần khí của Thiên Chúa là Đấng giúp chúng ta phục vụ Chúa một cách hiệu quả, Ngài cũng giúp chúng ta trong đời sống cầu nguyện. Khi bạn có Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của bạn, bạn không bao giờ có thể thiếu sự giúp đỡ của Thiên Chúa.
2. Khuyên giải: Một người an ủi là một người khích lệ, một người nâng đầu bạn, linh hồn thánh thiện, không phải là một niềm vui giết chóc, anh ta không phải là một tinh thần phán xét, anh ta an ủi, anh ta khuyến khích, anh ta yêu thương và nâng đỡ. Trong khi ma quỷ lên án lương tâm của bạn, các linh hồn thánh luôn an ủi bạn. Khi bạn tràn đầy tinh thần thánh thiện, bạn không bao giờ có thể thiếu sự thoải mái.
3. Advocate: Người biện hộ là người công khai ủng hộ bạn. Linh hồn thánh luôn ở bên bạn, Ngài sẽ không bao giờ rời xa bạn hay bỏ rơi bạn. Anh ấy sẽ luôn ở đó vì bạn. Khi bạn làm điều gì đó sai trái bằng cách bỏ qua, chạy đến với linh hồn thánh thiện, anh ấy biết cách bảo vệ bạn và bảo vệ bạn khỏi bị tổn hại, sẽ trao quyền cho bạn không mắc lại lỗi tương tự.
4. Người can thiệp: Thần linh là người cầu thay của chúng ta, Ngài cầu thay cho chúng ta. Người cầu thay là người can thiệp thay mặt người khác, đặc biệt là trong cầu nguyện. Thần linh cầu nguyện cho chúng ta theo Rô-ma 8:26. Khi bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bạn sẽ luôn ở trong tâm trí của các vị thần bởi vì Ngài thông qua Thánh Linh của Ngài sẽ luôn luôn thay thế cho bạn.
5. Tư vấn viên: Chúa Thánh Thần là cố vấn của chúng tôi, anh ấy là cố vấn trưởng của chúng tôi, anh ấy hướng dẫn chúng tôi trong các vấn đề của cuộc sống. Chúa Giêsu nói rằng Thánh Linh sẽ dạy chúng ta tất cả mọi thứ, Giăng 14:26. Linh hồn thánh dạy và chỉ dẫn chúng ta để chúng ta có thể hoàn thành mục đích của chúng ta trong cuộc sống. Tinh thần thánh là huấn luyện viên thời gian cuộc sống của chúng tôi.
6. Chất tăng cường: Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh. Ông củng cố chúng tôi ở mọi phía. Khi bạn tràn đầy tinh thần thánh, bạn có thể yếu đuối. Bạn sẽ luôn bước đi trong sức mạnh thần thánh. Ngoài ra, tinh thần thánh tăng sức mạnh cho chúng ta trong con người bên trong, thông qua lời của Thiên Chúa mà chúng ta lắng nghe hàng ngày.
7. Chế độ chờ: Chúa Thánh Thần là sự chờ đợi của chúng ta, đó là Ngài luôn hiện diện với chúng ta. Linh hồn thánh sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta hoặc từ bỏ chúng ta. Anh ấy sẽ không bao giờ ở bên cạnh bạn. Linh hồn thánh không từ bỏ chúng ta, nhưng tiếc là nhiều người trong chúng ta từ bỏ anh ta. The Holy Print luôn có mặt với chúng tôi để giúp chúng tôi, tư vấn cho chúng tôi, củng cố chúng tôi, cầu thay cho chúng tôi và nhiều hơn nữa. Thực sự linh hồn thánh là cho chúng ta một người bạn thực sự.

Làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Có một số bước nhất định cần thực hiện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, dưới đây là các bước:

1. Được sinh ra lần nữa. Để biết thêm về sự cứu rỗi và được tái sinh, nhấp vào nhấn vào đây.

2. Có đức tin. Tin vào Chúa Thánh Thần. Hê-bơ-rơ 11: 6

3. Cầu nguyện để được tràn đầy tinh thần thánh

Cầu nguyện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh:

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một số lời cầu nguyện để được tràn đầy tinh thần thánh. Khi bạn tham gia những lời cầu nguyện này, hãy cầu nguyện với đức tin và nhận được một lễ rửa tội mới bằng lửa trong tên jesus.

CẦU NGUYỆN

1. Thưa cha, con cảm ơn sự cứu rỗi của con trong Chúa Giêsu

2. Thưa cha, con cảm ơn Chúa vì quyền năng của Chúa Thánh Thần.

3. Lạy Cha, bằng máu của Chúa Giê-su rửa sạch mọi tội lỗi của con và củng cố con bằng tinh thần của con trong tên Chúa Giê-su.

4. Lạy Cha, xin Chúa Thánh Thần lấp đầy con.

5. Thưa cha, hãy để mọi vùng đất không bị chia cắt trong cuộc đời con bị phá vỡ, nhân danh Chúa Giêsu.

6. Lạy Cha, hãy ấp ủ con bằng ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, nhân danh Chúa Giêsu.

7. Mọi ràng buộc chống quyền lực trong cuộc đời tôi, phá vỡ, nhân danh Chúa Giêsu.

8. Lạy Chúa, xin cho mọi người xa lạ chạy trốn khỏi linh hồn con và để Chúa Thánh Thần nắm quyền kiểm soát, nhân danh Chúa Giêsu.
9. Lạy Chúa, hãy nâng cao đời sống tinh thần của tôi lên đỉnh núi.

10. Lạy Cha, xin cho thiên đàng mở ra và để vinh quang của Thiên Chúa giáng xuống con, nhân danh Chúa Giêsu.

11. Thưa cha, hãy để những dấu chỉ và điều kỳ diệu là của con, nhân danh Chúa Giêsu.

12. Mọi niềm vui của những kẻ áp bức đối với cuộc đời tôi, đều biến thành nỗi buồn, nhân danh Chúa Giêsu.

13. Tất cả nhiều kẻ mạnh, hoạt động chống lại tôi, bị tê liệt, nhân danh Chúa Giêsu.

14. Lạy Chúa, xin hãy mở mắt và tai để nhận những điều kỳ diệu từ Ngài.

15. Lạy Chúa, xin ban cho con chiến thắng những cám dỗ và các thiết bị satan.

16. Lạy Chúa, hãy khơi dậy đời sống tâm linh của con để con sẽ ngừng câu cá ở những vùng nước không có lợi.

17. Lạy Chúa, xin phóng hỏa lưỡi của con trên cuộc đời con và đốt cháy mọi sự bẩn thỉu thuộc linh hiện diện trong con.

18. Lạy Cha, xin cho con đói khát khát sự công chính, nhân danh Chúa Giêsu.

19. Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng thực hiện công việc của mình mà không mong đợi bất kỳ sự công nhận nào từ người khác.
20. Lạy Chúa, xin ban cho con chiến thắng, nhấn mạnh đến những yếu đuối và tội lỗi của người khác, trong khi bỏ qua chính mình.

21. Lạy Chúa, xin chữa lành mọi vùng bị suy sụp trong đời sống tâm linh của con.

22. Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng phục vụ người khác, thay vì muốn thực thi quyền bính.

23. Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng phục vụ người khác, thay vì muốn thực thi quyền bính.

24. Lạy Chúa, xin mở mang sự hiểu biết của tôi về thánh thư

25. Lạy Chúa, xin giúp con sống mỗi ngày, nhận ra rằng ngày đó sẽ đến khi Con sẽ phán xét những cuộc đời bí mật và những suy nghĩ trong cùng.

26. Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng trở thành đất sét trong tay Chúa, sẵn sàng để được nhào nặn như Chúa mong muốn.

27. Lạy Chúa, đánh thức con dậy khỏi mọi giấc ngủ thiêng liêng và giúp con mặc áo giáp ánh sáng.

28. Lạy Chúa, xin ban cho con chiến thắng tất cả các xác thịt và giúp con trở thành trung tâm của ý muốn.

29. Tôi chống lại bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi sẽ khiến người khác vấp ngã, nhân danh Chúa Giêsu.

30. Lạy Chúa, xin giúp con bỏ đi những thứ trẻ con và trưởng thành.

31. Lạy Chúa, xin ban cho con vững vàng chống lại mọi âm mưu và kỹ thuật của ma quỷ.

32. Lạy Chúa, xin ban cho con một sự thèm ăn lớn đối với sữa nguyên chất và thức ăn đặc trong lời của con.

33. Lạy Chúa, xin cho con tránh xa bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai, những người có thể chiếm vị trí của Chúa trong tim con.

34. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì những lời chứng sẽ theo sau.

35. Tôi tuyên bố rằng tôi được gọi là của Thiên Chúa; không có quyền lực xấu nào sẽ cắt tôi xuống, nhân danh Chúa Giêsu.

36. Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để trung thành với tiếng gọi của con, nhân danh Chúa Giêsu.

37. Tôi nhận được sự xức dầu để luôn vững vàng, cam kết và nhất quán trong đời sống thừa tác viên của mình, nhân danh Chúa Giê-su.

38. Tôi tuyên bố rằng tôi sẽ không bị dụ dỗ vào chính trị, sự cạnh tranh hay nổi loạn của nhà thờ, nhân danh Chúa Giêsu.

39. Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để kính trọng các thầy cô và các tiền bối đã huấn luyện con, nhân danh Chúa Giêsu.

40. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của một người đầy tớ, để con có thể cảm nghiệm các phước lành của Ngài mỗi ngày, nhân danh Chúa Giêsu.

41. Tôi nhận được sức mạnh để vươn lên với đôi cánh như đại bàng, nhân danh Chúa Giêsu.

42. Tôi đồng ý rằng kẻ thù sẽ không lãng phí lời kêu gọi của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

43. Nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống, ma quỷ sẽ không nuốt chửng số phận chức vụ của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

44. Sức mạnh cho sự phát triển hiệu quả trong sự kêu gọi của tôi, hãy đến với tôi bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu.

45. Tôi tuyên chiến với sự thiếu hiểu biết tâm linh, nhân danh Chúa Giêsu.

46. ​​Tôi trói buộc và loại bỏ mọi tinh thần không thể tin được, nhân danh Chúa Giêsu.

47. Tôi nhận được sự xức dầu để thành công trong chức vụ của mình, nhân danh Chúa Giêsu.

48. Nhân danh Chúa Giê-xu, tôi sẽ không là kẻ thù của sự chính trực.

49. Tôi sẽ không ăn cắp tiền của Đức Chúa Trời, nhân danh Chúa Giê-xu.

50. Tôi sẽ không làm ô nhục tiếng gọi của Chúa trên đời tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

51. Tôi sẽ bước đi trong sự thánh khiết hàng ngày, nhân danh Chúa Giê-xu.

52. Tôi trói buộc tinh thần bất tử tình dục, nhân danh Chúa Giê-xu.

53. Tôi nhận được văn hóa trung thành trong chức vụ của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

54. Tôi sẽ không trở thành một vị vua già chống lại lời khuyên, nhân danh Jesus.

55. Tôi sẽ không sống một cuộc đời lãng phí và ngông cuồng, nhân danh Chúa Giêsu.

56. Tôi sẽ không phục vụ Đấng Cứu Rỗi tuyệt vời của tôi vì lợi ích tài chính bẩn thỉu, nhân danh Chúa Giê-su.

57. Tôi ngăn chặn mọi tinh thần cãi vã và phản đối từ vợ / chồng tôi, nhân danh Jesus.

58. Vợ / chồng tôi sẽ không phân tán các thành viên nhà thờ của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

59. Mỗi Giuđa trong chức vụ của tôi, rơi vào cái bẫy của chính bạn, nhân danh Chúa Giêsu.

60. Chức vụ của tôi sẽ không phá hủy cuộc hôn nhân của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

61. Cuộc hôn nhân của tôi sẽ không phá hủy chức vụ của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

62. Các con tôi sẽ không trở thành những mũi tên không vừa ý trong chức vụ của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

63. Tôi tuyên bố sự tiến bộ và xuất sắc cho chức vụ của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

64. Nhà thờ của tôi sẽ trải nghiệm sự thịnh vượng, nhân danh Chúa Giêsu.

65. Lạy Chúa, hãy để chức vụ của tôi đạt đến những điều chưa được giải đáp, nhân danh Chúa Giêsu.

66. Vô số người sẽ lên thiên đàng vì chức vụ của tôi nhân danh Chúa Giêsu.

67. Tôi giết mọi cuộc tấn công vào chức vụ của tôi. Tôi sẽ thắng thế, nhân danh Chúa Giêsu.

68. Tôi sẽ không cắn những ngón tay đã cho tôi ăn, nhân danh Chúa Giê-xu.

69. Tôi sẽ không tham gia vào cuộc nổi loạn, nhân danh Chúa Giêsu.

70. Mọi quyền lực của nhà cha tôi, làm việc chống lại sự kêu gọi của tôi, hãy chết, nhân danh Chúa Jêsus.

Cha ơi, con cảm ơn mẹ đã trả lời con trong Chúa Giêsu.

 


3 NHẬN XÉT

  1. MOG Tôi cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời cầu nguyện và công cụ tâm linh mà bạn đã phát hành trên trang web này rất hữu ích cho tôi mỗi ngày tôi đã sử dụng rất nhiều điểm cầu nguyện ăn chay mà tôi đang thực hiện trong 7 ngày nhịn ăn và hôm nay là ngày cuối cùng của Việc ăn chay tôi đã ban phước cho Chúa, tôi cầu nguyện rằng Ngài ban cho bạn nhiều Trí tuệ và ân sủng vô hạn trong danh Chúa Giêsu hùng mạnh. hãy nhớ tôi trong lời cầu nguyện của bạn cũng cảm ơn bạn.

  2. MCA
    Cảm ơn lời dạy của bạn, tôi cần sức mạnh của Chúa Thánh Thần để đến với tôi như trong quá khứ. Tôi cần phải có khả năng mạnh mẽ để cầu nguyện cho con trai tôi. Anh ấy cần Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của anh ấy, anh ấy cần cho trái tim mình được bão hòa với tình yêu, anh ấy cần được tha thứ để anh ấy có thể hạnh phúc và cảm thấy bình an. Anh ấy không biết tôi đang cầu nguyện cho anh ấy mỗi ngày, tôi biết tôi có thể xin Chúa Thánh Thần tha thứ cho anh ấy và để anh ấy để anh ấy ở trong tim. Tôi cần phải tin tưởng và tin tưởng hơn với tất cả trái tim mình. Không từ bỏ rằng tôi có sức mạnh để giải quyết điều này. Trong Chúa Giêsu tên Amen

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.