Sức mạnh của sự cầu nguyện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

3
8613

2 Sử ký 7:14:
14 Nếu người của tôi, được gọi bằng tên của tôi, sẽ hạ mình xuống và cầu nguyện, và tìm kiếm khuôn mặt của tôi, và từ bỏ những cách độc ác của họ; sau đó tôi sẽ nghe từ trời, và sẽ tha thứ tội lỗi của họ, và sẽ chữa lành đất của họ.

Cầu nguyện là một hành động giao tiếp với Thiên Chúa. Cầu nguyện hoặc cầu nguyện là quá trình chúng ta thiết lập kết nối thiêng liêng với người tạo ra chúng ta. Mọi tôn giáo trên thế giới đều cầu nguyện, ngay cả những người ngoại đạo và những người tôn thờ thần tượng đều cầu nguyện. Cầu nguyện là một cách phổ quát mà con người cố gắng kết nối với cội nguồn tinh thần của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của cầu nguyện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ xem xét lời cầu nguyện của Chúa chúng tanhững kiểu cầu nguyệnNgoài ra, với mục đích của bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào việc cầu nguyện như một Kitô hữu.

Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói chuyện với Chúa về các vấn đề của cuộc sống của chúng ta và chúng ta cũng mong đợi sự can thiệp của Ngài dưới dạng câu trả lời cho các yêu cầu cầu nguyện của chúng ta. Cầu nguyện, không phải là một cuộc độc thoại, nó không phải là một giao tiếp một phía, nó là một cuộc đối thoại, một giao tiếp hai mặt giữa Thiên Chúa và con người. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa trên thiên đàng, chúng ta mong đợi anh ta trả lời chúng ta theo những yêu cầu chúng ta đã thực hiện với Ngài.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Cầu nguyện là một hành động của đức tin. Đó là bởi vì chúng ta cầu nguyện với một vị thần mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta cầu xin những vị thần mà chúng ta không hiểu. Chúng ta bày tỏ đức tin của mình vào những điều vô hình bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện vì chúng ta mong đợi Đức Chúa Trời nghe và đáp lời lời cầu nguyện của chúng ta mỗi khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Lời cầu nguyện cũng có thể được thể hiện dưới dạng tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa toàn năng. Là Kitô hữu, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tên của Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô để sử dụng trong những lời cầu nguyện. Giăng 14:13, Giăng 15: 7, cho chúng ta biết rằng bất cứ điều gì chúng ta hỏi nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta câu trả lời ngay lập tức. Tên của Chúa Giêsu là mật khẩu của chúng tôi để trả lời những lời cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền truy cập tức thì vào tất cả những gì Chúa Kitô đã có sẵn cho chúng ta trong sự cứu chuộc. Không một tín đồ nào có thể sống một cuộc sống chiến thắng mà không cần cầu nguyện, một cuộc sống ít cầu nguyện là một cuộc sống hoàn toàn tách rời khỏi Thiên Chúa, và khi chúng ta bị ngắt kết nối với Thiên Chúa, chúng ta phải đối mặt với những cám dỗ đa dạng từ kẻ ác.

Lời cầu nguyện của Chúa (Mẫu cầu nguyện của chúng ta)

Để cầu nguyện có hiệu quả, người ta phải nắm vững nghệ thuật cầu nguyện. Cầu nguyện với Cha trên trời có thủ tục. Chúa Giê-su nghĩ chúng ta làm thế nào để cầu nguyện trong kinh thánh, chúng ta gọi đó là lời cầu nguyện của Chúa chúng ta hoặc lời cầu nguyện của Chúa. Trong mô hình cầu nguyện này, chúng ta thấy nền tảng của một lời cầu nguyện hiệu quả. Mọi lời cầu nguyện phải được nhậm đều phải theo mẫu lời cầu nguyện của Chúa. Chúng ta sẽ xem xét lời cầu nguyện của Chúa để xem cách đúng đắn mà chúng ta nên trình bày yêu cầu của mình với Cha.

Matthew 6: 9-13:
9 Sau đó, hãy cầu nguyện với các ngươi: Cha chúng ta là nghệ thuật trên thiên đàng, Thánh hóa là tên của ngươi. 10 vương quốc Thy đến. Thy sẽ được thực hiện trên trái đất, như ở trên thiên đường. 11 Cho chúng tôi ngày này bánh mì hàng ngày của chúng tôi. 12 Và tha thứ cho chúng ta những khoản nợ của chúng ta, vì chúng ta tha thứ cho những con nợ của chúng ta. 13 Và dẫn chúng ta không vào cám dỗ, nhưng giải thoát chúng ta khỏi sự dữ: Vì ngươi là vương quốc, quyền lực và vinh quang, mãi mãi. Amen.

1). Tên của Thiên Chúa: Câu kinh thánh trên bắt đầu bằng lời cầu nguyện, Cha chúng ta là người nghệ thuật trên thiên đàng.  Mọi lời cầu nguyện phải được dâng lên Chúa Cha, nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không cầu nguyện với Chúa Giê-xu Christ hoặc qua Chúa Giê-xu Christ, không !!! Chúng ta cầu xin Cha trên trời, nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô. Tên của Chúa Giê Su Ky Tô là tên trên tất cả, Phi-líp 2: 9. đó là cái tên duy nhất cho chúng ta quyền truy cập tức thì đến ngai vàng của Đức Chúa Trời Cha. Vì vậy, lời cầu nguyện của bạn nên bắt đầu bằng những từ như, Lạy Cha, Nhân danh Chúa Giêsu Kitô ……. Sau đó, bạn tiếp tục bước tiếp theo.

2) sự tạ ơn: Sau khi nhận biết Danh Đức Chúa Trời, bạn phải cảm tạ và ngợi khen Ngài, chúng ta phải nhận biết trong lời cầu nguyện về quyền tối cao của Đức Chúa Trời và các công trình kỳ diệu của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải biết ơn Ngài vì những điều kỳ diệu của sự sáng tạo của Ngài và sự khôn ngoan hùng mạnh của Ngài điều khiển vũ trụ. Khi tạ ơn Chúa trong những lời cầu nguyện, chúng ta sử dụng những từ như… Chúng con cảm ơn sự tốt lành và những công việc vĩ đại của con, con cao hơn cái cao nhất, vĩ đại hơn cái vĩ đại nhất và tốt hơn những gì tốt nhất, con là Vua của các vị vua và Chúa của các chúa, Cha chúng con ca ngợi con vì sự khôn ngoan vô song của con. kiểm soát vũ trụ, lấy tất cả vinh quang Cha trong Chúa Giêsu tên amen… Sau đó, bạn tiếp tục bước tiếp theo.

3). Nhận ra lòng thương xót của Ngài: Chúng ta phải hiểu rằng đó là một đặc ân để cầu nguyện trước chúa, Thiên Chúa không ở đây cầu nguyện của một tội nhân, nếu bạn cần sự cứu rỗi, hãy nhấp vào đây, nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta đã được cứu bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, không phải bởi công việc của chúng ta. Chúng ta nên cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự nhân từ vô điều kiện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta, Than thở 3: 22-23, chúng ta hãy biết rằng lòng thương xót của Chúa mà chúng ta không bị tiêu hao, chúng ta phải biết ơn Ngài vì lòng thương xót của Ngài mà chúng ta được hưởng trong cuộc sống hàng ngày. Một số tín đồ sử dụng phần này để cầu xin sự tha thứ tội lỗi, bạn cũng có thể làm điều đó. Bạn có thể sử dụng những từ như, Cha ơi, cảm ơn vì lòng thương xót vô điều kiện của con, đó là điều thường xanh trong đời con, hoặc cha, con xin rằng trong tình yêu vô điều kiện của con, con tha thứ cho con về tất cả những tội lỗi của con trong tên Chúa Giêsu.

4). Trình bày yêu cầu của bạn với Chúa: Trong phần này, bây giờ bạn có thể trình bày lời cầu nguyện của mình với Chúa, cho dù, bạn đang cầu nguyện cho chính mình, cầu thay cho ai đó, cầu nguyện để được chữa lành, v.v ... đây là nơi bạn cho Chúa biết ý định cầu nguyện của bạn. Điều quan trọng là bạn cũng biết rằng bất kỳ yêu cầu nào của bạn phải được hỗ trợ bởi lời của Chúa. Chúng ta phải tìm kiếm thánh thư liên quan đến lĩnh vực chúng ta cần để chúng ta có thể trình bày nó trước Chúa trong những lời cầu nguyện. Chẳng hạn, nếu bạn đang cầu nguyện để được chữa lành, bạn có thể nhắc nhở Chúa về những câu thánh thư này: Thi thiên 107: 20, Ê-sai 53: 5, những câu thánh thư chữa lành này sẽ sao lưu những lời cầu nguyện của bạn và Chúa sẽ tôn vinh lời của Ngài trong cuộc đời bạn.

5). Kết thúc lời cầu nguyện của bạn với Lễ Tạ ơn: Sau khi bạn trình bày xong những lời thỉnh cầu của mình trước Chúa, bạn nên kết thúc những lời cầu nguyện của mình bằng lời tạ ơn. Đánh giá cao Chúa đã trả lời những lời cầu nguyện của bạn. Khi chúng ta tạ ơn Ngài, chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta thực sự tin vào khả năng của Ngài để trả lời chúng ta một cách nhanh chóng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào tầm quan trọng của cầu nguyện trong cuộc sống của chúng ta.

10 Tầm quan trọng của cầu nguyện

1) Phát triển tâm linh: Bài tập cầu nguyện là một tinh thần tăng trưởng tập thể dục. Khi chúng ta sống một cuộc sống cầu nguyện, tinh thần của chúng ta bắt đầu phát triển rất nhanh. Chúa Giê-su nói rằng con người phải cầu nguyện luôn luôn và không nhạt nhòa, Lu-ca 18: 1, khi bạn ngất đi, điều đó có nghĩa là sức mạnh của bạn nhỏ bé, Châm ngôn 24:10, và sự thiếu sức mạnh là dấu hiệu của sự tăng trưởng và phát triển kém. Do đó, một trong những cách hiệu quả nhất để tăng trưởng tâm linh là luôn luôn tham gia vào những lời cầu nguyện.

2). Tiếp cận trực tiếp với Chúa: Cầu nguyện cho chúng ta tiếp cận trực tiếp với Chúa, khi chúng ta luôn cầu nguyện, chúng ta luôn nói chuyện với Chúa, khi chúng ta luôn nói chuyện với Chúa, sự gần gũi của chúng ta với Ngài trở nên rất mạnh mẽ. Cầu nguyện là đường cao tốc kết nối thể xác với tâm linh, mọi Kitô hữu cầu nguyện đều có quyền truy cập trực tiếp vào Thiên Chúa. Bất cứ khi nào Chúa muốn mở ra kế hoạch của mình, anh ta chỉ nói với những người luôn nói với anh ta trong những lời cầu nguyện.

3). Kinh nghiệm Tình yêu của Chúa: Khi chúng ta cầu nguyện từ trái tim mình, chúng ta được tiếp xúc với tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ chỉ bày tỏ tình yêu thương vô điều kiện của Ngài cho những ai nói chuyện với Ngài trong những lời cầu nguyện hàng ngày. Hãy biết điều này, Đức Chúa Trời yêu tất cả con cái của Ngài, Ngài thậm chí yêu cả thế giới, Giăng 3:16, nhưng Ngài không thích tất cả con cái mình, Ngài chỉ thích những người mà Ngài biết và những người nói chuyện với Ngài mọi lúc trong lời cầu nguyện.

4). Nhận câu trả lời: Một điều quan trọng khác của những lời cầu nguyện, là chúng tôi nhận được câu trả lời. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải mong đợi Chúa trả lời. Chúa muốn niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn có những kỳ vọng lớn khi chúng ta cầu nguyện. Chúa Giê-su nói trong Mác 11: 23-24, rằng chúng ta sẽ luôn có những gì chúng ta nói, với điều kiện là chúng ta tin điều đó và mong đợi điều đó.

5). Vượt qua lực lượng bóng tối: Kinh thánh bảo chúng ta chống lại ma quỷ, Gia-cơ 4: 7. Một trong những cách chính để chống lại ma quỷ là thông qua những lời cầu nguyện, khi bạn trói buộc ma quỷ, anh ta vẫn bị trói buộc. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sức mạnh để xâu chuỗi con rắn và Bọ cạp và tiêu diệt tất cả các công việc của ma quỷ, Matthew 17:20. Trên bàn thờ cầu nguyện, bạn có thể vượt qua sức mạnh của bóng tối xung quanh bạn và ngôi nhà của bạn giữ.

6). Hướng thiêng liêng: Mọi con cái của Thiên Chúa đều có quyền hướng thiêng liêng. Lý do tại sao Chúa Thánh Thần được gửi đến là để hướng dẫn chúng ta trên con đường của chúng ta trong cuộc sống. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta như thế nào? Thông qua những lời cầu nguyện. Chúng tôi cầu xin Thánh linh nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta có thể hỏi Chúa về con đường nào để chúng ta không bỏ lỡ nó trong cuộc sống.

7). Khắc phục cám dỗ: Nếu bạn đang chiến đấu cám dỗ, bạn cần cầu nguyện. Cầu nguyện là chìa khóa chính cho tất cả các vấn đề của thế giới. Chúa Giê-su nói hãy cầu nguyện để bạn không rơi vào những cám dỗ, Ma-thi-ơ 26:41. Khi chúng ta cầu nguyện thường xuyên, không ngừng nghỉ, chúng ta nhận được sức mạnh tâm linh để nói không với ma quỷ, chúng ta nhận được sức mạnh tâm linh để sống trên tội lỗi và đau khổ.

8). Để biết các vị thần sẽ: Chúa Giê-xu cầu nguyện cho ý muốn của Đức Chúa Trời vào cuối cuộc đời trên đất của Ngài. Lu-ca 22:42, Ma-thi-ơ 26:39. Biết được ý muốn của Đức Chúa Trời đối với cuộc sống của chúng ta là nền tảng vững chắc để chúng ta thành công. Một cách rất hiệu quả để biết ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta là qua lời cầu nguyện. Khi chúng ta cầu xin Chúa về tương lai tươi sáng của chúng ta, Ngài nghe chúng ta và hướng dẫn chúng ta theo con đường mà chúng ta phải đi, Ê-sai 30: 21-23.

9). Mối quan hệ với Chúa Thánh Thần: Bất kỳ Cơ đốc nhân nào sống theo lối sống cầu nguyện, đều có mối quan hệ lành mạnh với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cũng giúp chúng ta trong những lời cầu nguyện của chúng ta, Rô-ma 8:26. Những lời cầu nguyện đặc biệt là cầu nguyện bằng tiếng lạ đưa chúng ta đến rất gần với tinh thần thánh. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta liên lạc với Chúa Thánh Thầnvà chúng ta càng giao tiếp với tinh thần, chúng ta càng trở nên gần gũi hơn với Ngài.

10). Sự thánh hóa: Được thánh hóa có nghĩa là được đặt riêng biệt, để chủ sử dụng. Chúa Giê-su thường đặt riêng Ngài ra để cầu nguyện trong kinh thánh. Cầu nguyện khiến chúng ta khác biệt, một Cơ đốc nhân cầu nguyện không hòa mình với tội nhân, mặc dù anh ta yêu thương họ và cầu nguyện cho họ nhưng anh ta không tham gia với họ trong những thực hành đồi bại, tại sao? Bởi vì Ngài đã được đặt riêng cho Chúa Cha sử dụng. Cầu nguyện thánh hóa chúng ta để làm vinh hiển chúng ta trước mặt người khác.

10 kiểu cầu nguyện

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét các loại cầu nguyện, có nhiều loại cầu nguyện khác nhau cho các loại tình huống khác nhau.

1). Sự can thiệp: Lời cầu nguyện cầu nguyện hoặc cầu nguyện là một lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện cho người khác. Đây là một lời cầu nguyện rất vị tha. Khi chúng ta cầu thay cho người khác, chúng ta kêu cầu Chúa can thiệp vào cuộc sống và gia đình. Thân xác của Chúa Kitô đang rất cần người cầu thay, những người sẽ đứng trong khoảng trống và cầu nguyện cho người khác. Những người sẽ đứng trong khoảng trống và cầu nguyện cho nhà thờ, đất nước, tội nhân, bệnh tật, các nhà lãnh đạo của chúng ta, v.v. Khi chúng ta cầu nguyện cho hạnh phúc của người khác, Thiên Chúa chăm sóc sức khỏe của chúng ta, Châm ngôn 11:25. Dưới đây là các mẫu của lời cầu nguyện cầu thay:

Cầu nguyện cầu thay cho một quốc gia (Mẫu).

A). Thưa cha, con cảm ơn cha vì con biết mẹ luôn trả lời con khi con gọi Chúa.
B). Thưa cha, con cảm ơn vì lòng thương xót của con đã vượt qua sự phán xét trong đời con.
C). Lạy Chúa, con nâng quốc gia này (đặt tên là Mỹ, Anh hoặc Nigeria) vào sự chăm sóc của con. Phát sinh và bảo vệ quốc gia này khỏi các cuộc tấn công khủng bố trong tên của Chúa Giêsu.
D). Cha, phát sinh và làm thất vọng các thiết bị của những kẻ độc ác đằng sau tất cả những vụ giết người vô tội trong quốc gia này trong tên của Chúa Giêsu.
E). Thưa cha, bao quanh công dân và người nước ngoài trong quốc gia này bằng đám mây bảo vệ của bạn trong tên Chúa Jesus.
Cảm ơn cha đã trả lời những lời cầu nguyện của tôi trong tên của Chúa Giêsu.

2). Bổ sung: Đây là một cầu nguyện cá nhân, giữa bạn và Chúa, sự cầu xin cá nhân là khi bạn đến với Chúa trong những lời cầu nguyện liên quan đến các vấn đề của cuộc sống của bạn. Đây là lời cầu nguyện được thực hành nhiều nhất trong thân thể của Chúa Kitô. Để cầu nguyện hiệu quả, bạn phải cầu nguyện trong đức tin tin rằng lời cầu nguyện của bạn đã được trả lời, Mác 11: 23-24. Dưới đây là các mẫu của sự cầu xin cá nhân.

Cầu nguyện cầu siêu (mẫu).

A). Thưa cha, con cảm ơn cha vì đặc ân được hiện diện trong tên Chúa Giêsu
B). Lạy Cha, bằng máu của con trai Chúa Giê-su, hãy rửa sạch mọi tội lỗi trong tên Chúa Giê-su
C). Thưa cha, con xin Cha ban cho con sự khôn ngoan và hiểu biết con cần phải vượt trội trong học thuật của con trong Chúa Giêsu
D). Lạy Chúa, để mở rộng tâm trí, để hiểu tất cả các môn học mà các giáo viên của tôi dạy trong tên Jesus
E). Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng để trở thành một học sinh siêng năng nhân danh Chúa Giêsu.
Thưa cha, con cảm ơn cha đã trả lời những lời cầu nguyện trong tên Chúa Jesus.

3). Cầu nguyện chiến tranh: Giống như tên cho thấy một lời cầu nguyện của chiến tranh. Cần phải lưu ý rằng vũ khí chiến tranh của chúng ta không phải là vũ khí vật lý, chúng là vũ khí tâm linh được thể hiện trên bàn thờ cầu nguyện. Kiểu cầu nguyện này được sử dụng để chống lại các tác phẩm của ma quỷ trong cuộc sống của bạn. Bạn tham gia vào những lời cầu nguyện chiến tranh khi bạn ở dưới sự áp bức của ma quỷ, khi bạn phải đối mặt vấn đề cứng đầu, khi bạn kẻ thù đang chiến đấu hết mình để kéo bạn xuống. Những lời cầu nguyện trong chiến tranh thường được cầu nguyện lớn tiếng và với một lực lượng bạo lực, điều này là do chúng ta đang cho ma quỷ biết rằng đủ là đủ. Dưới đây là các mẫu của những lời cầu nguyện chiến tranh.

Cầu nguyện chiến tranh (Mẫu).

A). Cha ơi, hãy trỗi dậy và chiến đấu chống lại tất cả những người chiến đấu chống lại con trong Chúa Giêsu
B) Tôi thả các thiên thần của Chúa để tấn công tất cả những kẻ đang âm mưu chống lại tôi sau lưng tôi trong tên của Chúa Giêsu.
C). Nhờ quyền năng của Chúa trong tôi, tôi khuất phục mọi lực lượng satan chiến đấu chống lại sự tiến bộ của tôi trong tên Chúa Jesus
D). Bằng tấm giáp đức tin của tôi, tôi che chắn bản thân khỏi mọi mũi tên satan nhắm vào cuộc sống của tôi trong tên Jesus
E). Thưa cha, hãy tiếp tục cứu con khỏi tay những kẻ độc ác và vô lý trong tên jesus.
Cảm ơn cha, vì đã chiến đấu với những trận chiến của con trong tên Chúa Jesus.

4). Cầu nguyện cho hòa bình: Paul khuyên chúng tôi cầu nguyện cho Chính phủ của chúng tôi. Chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình của quốc gia chúng ta. Đây là một lời cầu nguyện kịp thời cho tất cả các Kitô hữu. Chúng ta phải liên tục cầu nguyện cho hòa bình của đất nước chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ có thể phát triển mạnh trong một môi trường hòa bình. Xem những gì kinh thánh nói về những lời cầu nguyện của hòa bình:Thi Thiên 122: 6-9: 6 Hãy cầu nguyện cho sự bình an của Giê-ru-sa-lem: họ sẽ thịnh vượng mà yêu mến Chúa. 7 Sự bình an ở trong các bức tường của ngươi và sự thịnh vượng trong các cung điện của ngươi. 8 Đối với anh em và đồng đội của tôi, bây giờ tôi sẽ nói, Hòa bình ở trong ngươi. 9 Vì nhà của Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, tôi sẽ tìm kiếm sự tốt lành của Chúa.
Dưới đây là các mẫu của lời cầu nguyện cho hòa bình:

Cầu nguyện cho hòa bình

A). Lạy Cha, nhân danh Chúa Giê-su, hãy để sự bình an của con vượt qua mọi sự hiểu biết về quốc gia này dưới danh nghĩa jesus.
B). Thưa cha, hãy loại bỏ trái tim bằng đá khỏi các nhà lãnh đạo của chúng ta và ban cho họ một trái tim xác thịt, từ đó khiến họ thúc đẩy hòa bình giữa chúng ta trong quốc gia này dưới tên Chúa Jesus
C). Chúng tôi quở trách tinh thần bạo lực từ quốc gia này nhân danh Chúa Giêsu.
Cảm ơn cha vì đã trị vì hòa bình trong quốc gia của chúng ta dưới tên jesus.

Lời cầu nguyện cho hòa bình không chỉ giới hạn trong chính phủ, nó có thể được cầu nguyện cho gia đình và những người khác cũng có.

5). Cầu nguyện tạ ơn: Đây là một lời cầu nguyện chứa đầy lời cảm ơn, ca ngợi những gì Thiên Chúa đã làm và sẽ làm trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tham gia lời cầu nguyện này vì hai lý do, thứ nhất là cảm ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng ta, thứ hai là cảm ơn Chúa vì những gì Ngài sẽ làm trong cuộc sống của chúng ta. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 bảo chúng ta tạ ơn trong mọi tình huống. Dưới đây là các mẫu của lời cầu nguyện tạ ơn:

Cầu nguyện tạ ơn (Mẫu).

A) Thưa cha, con cảm ơn Cha vì con là ai trong đời.
B) Thưa cha, con cảm ơn sự tốt lành và lòng thương xót của con trong đời
C) Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã luôn chu cấp cho con và gia đình con trong Chúa Giêsu
D) Thưa cha, con cảm ơn cha vì con biết người mẹ của con phải lớn hơn ngày hôm nay trong tên Chúa Jesus
E) Cảm ơn Chúa Giêsu.

6). Cầu nguyện trong tâm linh: 1 Cô-rinh-tô 14:14 cho chúng ta biết về việc cầu nguyện trong tinh thần. Cầu nguyện trong tinh thần hoặc cầu nguyện trong ma thánh hoặc cầu nguyện bằng tiếng lạ là một hình thức cầu nguyện nơi chúng ta cho phép linh hồn thánh cầu nguyện qua chúng ta, sử dụng những âm thanh không có ý nghĩa đối với tâm trí con người. Khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ, tinh thần của Thiên Chúa đang cầu nguyện thông qua tinh thần của chúng ta và những khu vực chạm đến trong cuộc sống của chúng ta không thể chạm đến bởi sự hiểu biết của chúng ta. Cầu nguyện trong tinh thần không phải là một món quà, đó là một sự chứng thực của ma linh thiêng. Khi chúng ta cầu nguyện trong tinh thần, chúng ta xây dựng chính mình trong đức tin thánh thiện nhất của chúng ta, Giăng 1:20. Phao-lô khuyên chúng ta hãy luôn cầu nguyện trong tinh thần, Ê-phê-sô 6:18. Cầu nguyện trong tinh thần là hình thức cầu nguyện hiệu quả nhất. Đó là cách nhanh nhất để xây dựng đời sống tinh thần của bạn.

7). Tuyên bố tiên tri: Đây là một kiểu cầu nguyện có thẩm quyền, nơi bạn tuyên bố những gì bạn muốn thấy trong cuộc sống của mình. Mác 11: 23-24 và Ma-thi-ơ 17:20 cho chúng ta biết về việc tuyên bố những điều chúng ta muốn thấy. Khi tham gia vào lời cầu nguyện này, chúng ta mạnh dạn nói ra những gì chúng ta muốn thấy trong cuộc sống của mình, và chúng ta cũng mạnh dạn chỉ huy những gì chúng ta không muốn thấy trong cuộc sống của mình. Dưới đây là các ví dụ về tuyên bố Tiên tri:

Tuyên bố tiên tri: (Mẫu).

A). Tôi tuyên bố và đồng ý rằng tôi sẽ thành công như một hạt giống của Áp-ra-ham trong tên jesus
B). Tôi tuyên bố và đồng ý rằng không có vũ khí nào chống lại tôi sẽ thịnh vượng trong tên Jesus
C). Tôi tuyên bố và quyết định rằng tôi đang làm việc trong chiến thắng trong tên của Chúa Giêsu.
D). Tôi tuyên bố và đồng ý rằng tôi đang làm việc trong sức khỏe thiêng liêng, bệnh tật và bệnh tật khác xa với tôi trong tên Jesus.
Cảm ơn Chúa Giêsu.

8). Cầu nguyện cho sự chữa lành: Đây là một lời cầu nguyện bạn cầu nguyện cho một người bệnh. Các cầu nguyện chữa lành là một lời cầu nguyện của đức tin sẽ luôn chữa lành người bệnh. Mác 16: 18-20, Chúa Giê-su nói những người tin vào danh Ngài sẽ đặt tay lên người bệnh và họ sẽ được chữa lành. Dưới đây là các mẫu cầu nguyện để chữa lành.

Cầu nguyện cho sự chữa lành

A). Tôi ra lệnh cho căn bệnh này (nhắc đến tên) ra khỏi thân xác này trong tên Chúa Jesus
B). Hỡi tinh thần bất lực, hãy ra khỏi thân xác này bây giờ trong tên Chúa Giêsu
C). Tôi nói chữa lành cho cuộc sống của bạn bây giờ trong tên Jesus
D). Được chữa lành trong cơ thể của bạn, được chữa lành trong máu của bạn, được chữa lành trong xương của bạn trong tên Jesus.
Cảm ơn Chúa Giêsu.

9). Cầu nguyện của học bổng: Đây chỉ là một thời gian tốt với Thiên Chúa, trong mối tương giao. Hợp tác với Chúa chỉ là dành thời gian cho sự hiện diện của Ngài, thờ phượng, ca hát, ca ngợi Ngài và bạn cũng có thể thờ phượng Ngài theo tinh thần và trong sự hiểu biết của bạn. Một ví dụ điển hình là khi bạn đang lãnh đạo một nhóm thờ phượng hoặc bạn đang thờ phượng Chúa.

10). Cầu nguyện đức tin: Những lời cầu nguyện này có thể di chuyển núi. Chúa Giê-su nói nếu ngươi không thể tin tất cả mọi thứ là có thể, Mác 9:23. Trong lời cầu nguyện này, bạn thực hiện đức tin của bạn trong lời của Chúa. Một ví dụ điển hình cho điều này là lời cầu nguyện của Ê-li, Gia-cơ 5:17. Khi bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này, bạn biết rằng không có gì là không thể với bạn.

Kết luận :

Tôi tin rằng đến bây giờ chúng ta đã thấy sức mạnh của sự cầu nguyện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Là tín đồ, chúng ta phải sống một cuộc đời cầu nguyện, chúng ta phải theo đuổi Chúa, chúng ta không bao giờ được bước một bước lớn trong cuộc sống của chúng ta mà không tham khảo ý kiến ​​của Chúa trong những lời cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rằng ân sủng để cầu nguyện sẽ luôn tiếp tục dựa vào bạn trong tên của Chúa Giêsu.

 


3 NHẬN XÉT

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.