Cầu nguyện cầu thay trước khi rao giảng Lời Chúa

1
10323

Hành vi 6: 7:
7 Và lời của Thiên Chúa tăng lên; và số môn đệ được nhân lên rất nhiều ở Jerusalem; và một công ty lớn của các linh mục đã vâng phục đức tin.

Mô hình Lời thần là sợi dây sự sống của mỗi Kitô hữu. Lời Chúa là thức ăn tinh thần của chúng ta cho phép chúng ta lớn lên trong ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay chúng ta sẽ tham gia vào lời cầu nguyện cầu nguyện trước khi rao giảng lời Chúa. Lời cầu nguyện cầu nguyện này sẽ được cầu nguyện cho các mục tử, để chuyển lời Chúa một cách thích hợp cho hội chúng của họ. Điều này cầu nguyện cầu nguyện cũng nên được thực hiện cho các tín hữu trong lĩnh vực truyền giáo rao giảng lời của Chúa Kitô cho các linh hồn bị mất. Chúng ta phải cầu nguyện rằng với tư cách là mục sư cho những người tội lỗi về tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, hãy để họ bị kết án về tội lỗi của họ và chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa và là vị cứu tinh của họ.

Nếu chúng ta muốn thấy lớn sự cứu rỗi của các linh hồn trong các nhà thờ của chúng ta và trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta phải cầu thay cho lời của Thiên Chúa để có khóa học miễn phí và được tôn vinh giữa chúng ta, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3: 1. Khi lời của Đức Chúa Trời tươi mới, muôn hình vạn trạng sẽ luôn tụ họp, trong sách Công vụ 13:44, gần như toàn bộ thành phố tập trung để nghe lời Chúa. Điều đó chỉ có thể xảy ra thông qua sức mạnh của lời cầu nguyện cầu nguyện. Do đó, chúng ta phải phát sinh và can thiệp cho các mục tử, nhà truyền giáo và nhà truyền giáo của chúng ta trong lĩnh vực này. Chúng ta phải cầu nguyện rằng Chúa ban cho họ những lời nói siêu nhiên khi họ giảng lời, chúng ta phải cầu nguyện rằng trong khi rao giảng lời Chúa, hãy để chính Chúa xác nhận lời của Ngài từ đó bằng những dấu chỉ và những điều kỳ diệu, sẽ dẫn đến sự cứu rỗi của các linh hồn vương quốc của Thiên Chúa.
Bạn thân mến, tôi khuyến khích bạn tham gia vào những lời cầu nguyện cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy can thiệp với niềm đam mê, như chúng ta sẽ thấy, Chúa làm những công việc hùng mạnh qua lời của Ngài trong những ngày cuối cùng nhân danh Chúa Giêsu. Amen.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

ĐIỂM CẦU NGUYỆN

1. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài đã gửi Lời của Ngài với quyền năng trong nhiều năm, qua đó làm cho Giáo hội này trở thành đồng cỏ xanh nơi các thánh được nuôi dưỡng và thiết lập tốt.

2. Cha, nhân danh Chúa Giê-su, hãy để Lời được gửi của bạn tiếp tục đi ra từ bàn thờ của Giáo hội này, dẫn đến sự chữa lành và giải thoát trong tất cả các dịch vụ của chúng ta trong suốt năm nay.

3. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi Lời của bạn với quyền năng trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi trong suốt cả năm, làm cho Giáo hội này trở thành đồng cỏ xanh, nơi những con chiên được nuôi dưỡng và thiết lập tốt.
4. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời quyền năng của Ngài sẽ thiết lập sự thống trị của các thánh trong năm nay.

5. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời Chúa quy tụ đám đông của bạn, thứ sẽ gần như làm trống cả thành phố vào Nhà thờ này trong năm nay.

6. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời Chúa làm phép lạ của bạn, qua đó phác thảo sự tuân thủ muôn hình vạn trạng cho Giáo hội này trong năm nay.

7. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời khôn ngoan của Ngài mang đến những đột phá siêu nhiên, nhờ đó thu hút được sự đa dạng của Giáo hội trong năm nay.

8. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời Chúa soi sáng cuộc đời của bạn sẽ thiết lập sự thống trị của chúng ta đối với quyền lực của bóng tối suốt năm nay.

9. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời công bình của bạn mà thánh hóa, từ đó trao quyền cho đời sống tâm linh của chúng ta vào cấp độ tiếp theo trong năm nay.

10. Cha, nhân danh Chúa Giê-su, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời Chúa ban sự sống trong năm nay sẽ thiết lập sự thống trị của chúng ta đối với bệnh tật và bệnh tật, từ đó kéo theo vô số vương quốc.
11. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta Lời của bạn vượt quá kích thước trong năm nay, dẫn đến sự phát triển bùng nổ của Giáo hội này.

12. Cha, nhân danh Chúa Giêsu và nhờ quyền năng của Lời Ngài, thiết lập tất cả những người cải đạo mới của chúng ta trong đức tin và trong Giáo hội này trong năm nay.

13. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, hãy để mọi phép thuật hôn nhân bị phá vỡ bởi
sức mạnh của Lời của bạn ở giữa chúng ta như là một Giáo hội trong năm nay.
14. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, hãy để Lời của bạn phát triển mạnh mẽ vào giữa năm nay, qua đó thiết lập sự thống trị của chúng ta trên trái đất cả với tư cách là một Giáo hội và cá nhân.

15. Cha, nhân danh Chúa Giê-su, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa lời tốt lành của Ngài sẽ mang lại thứ tự chứng nhận kỳ lạ giữa những người của bạn trong năm nay.
16. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời Chúa đang thịnh hành của Ngài sẽ thiết lập sự thống trị của mỗi Người chiến thắng trong năm nay.

17. Cha, nhân danh Chúa Giê-su, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời Chúa ân sủng trong suốt năm nay, điều này sẽ mang lại quyền truy cập vào quyền thừa kế của mỗi Người chiến thắng.
18. Cha, nhân danh Chúa Giêsu và bởi Thánh Linh của bạn, ban sự sáng suốt siêu nhiên trong Lời cho tất cả các thành viên của Giáo hội này, dẫn đến những đột phá siêu nhiên trong cuộc sống của mỗi Người chiến thắng trong năm nay.

19. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta ngọn lửa Lời của Ngài để đốt cháy mọi trăn trối trong cuộc đời của mọi thành viên trong Giáo hội này suốt năm nay.

20. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta Lời đột phá của bạn sẽ mở ra những chương mới cho mọi thành viên của Giáo hội này trong suốt cả năm.

21. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta Lời nhanh chóng cứu sống của bạn sẽ nuốt chửng cái chết trong chiến thắng trong cuộc đời của mỗi thành viên của Giáo hội này trong suốt cả năm.

22. Cha, nhân danh Chúa Giêsu và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, tiếp tục gửi cho chúng ta Lời tiên tri sẽ khôi phục lại toàn bộ phẩm giá của mọi người thờ phượng trong suốt năm nay.

23. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta quyết định phát hành Lời tươi mới và biến đổi cuộc sống trong tất cả các dịch vụ của chúng ta, sẽ tập hợp và duy trì sự đa dạng trong Giáo hội này suốt cả năm.

24. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta cơn mưa Lời Chúa biến đổi cuộc đời của bạn, qua đó thiết lập tất cả những người cải đạo mới và thành viên mới của chúng ta trong đức tin và trong Giáo hội này suốt cả năm.

25. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, hãy để lời nói thiêng liêng được ban cho các mục tử của chúng ta, dẫn đến sự tăng trưởng siêu nhiên của Giáo hội này suốt cả năm.

26. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, để có một dòng chảy liên tục của Lời qua các mục tử của chúng ta trong năm nay, dẫn đến tác động siêu nhiên của nó đối với cuộc sống của tất cả các thành viên.

27. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, hãy để Lời Chúa tăng lên liên tục trong năm nay, dẫn đến sự phát triển liên tục của Giáo hội này.

28. Cha, nhân danh Chúa Giê-su, tiết lộ Lời đúng cho dân của bạn trong mọi dịch vụ trong suốt năm nay, dẫn đến những lời chứng quay vòng cho mọi người thờ phượng.

29. Cha, nhân danh Chúa Giêsu, tiếp tục gửi cho chúng ta Lời của bạn theo mùa trong mọi dịch vụ trong suốt năm nay, dẫn đến sự nghỉ ngơi toàn diện cho mọi người thờ phượng.

30. Cha, nhân danh Chúa Giê-su và Đức Thánh Linh, hãy để Lời của bạn có một khóa học miễn phí và được tôn vinh giữa chúng ta trong các dấu hiệu và điều kỳ diệu trong suốt năm nay.

 


1 BÌNH LUẬN

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.