Điểm cầu nguyện chống lại sự cám dỗ

0
8904
Điểm cầu nguyện chống lại rơi vào cám dỗ

Matthew 26: 41:
41 Hãy xem và cầu nguyện, rằng anh em không bị cám dỗ: tinh thần thực sự sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối.

Hôm nay chúng ta sẽ được tham gia vào các điểm cầu nguyện chống lại rơi vào cám dỗ. Cám dỗ là có thật, và chỉ một Cơ đốc nhân mới có thể bị cám dỗ. Cám dỗ chỉ đơn giản là bị thúc ép làm những gì bạn không muốn làm và không thể làm những gì bạn muốn. Rô-ma 7: 14-25, vẽ một bức tranh tuyệt vời về một tín đồ đang vật lộn với những cám dỗ, nó viết:

“14 Vì chúng tôi biết luật pháp là thuộc linh; nhưng tôi là xác thịt, bị bán theo tội lỗi. 15 Đối với điều tôi không cho phép, điều tôi không cho phép, điều tôi không làm; nhưng điều tôi ghét, điều đó làm. 16 Nếu sau đó tôi làm điều tôi không muốn, tôi đồng ý với luật pháp rằng điều đó là tốt. 17 Vậy thì tôi không làm điều đó nữa, mà là tội lỗi ở trong tôi. 18 Vì tôi biết rằng trong tôi (nghĩa là, trong xác thịt tôi,) chẳng có điều gì tốt lành; ý chí hiện diện với tôi; nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó là tốt, tôi thấy không. 19 Vì điều thiện tôi sẽ không làm, nhưng điều ác tôi không làm, thì tôi làm. 20 Bây giờ nếu tôi làm điều đó, tôi đã không làm điều đó, tôi không làm điều đó nữa, nhưng tội lỗi ở trong tôi. 21 Vậy thì tôi thấy có luật, rằng khi tôi muốn làm điều lành, thì điều ác sẽ hiện diện với tôi. 22 Vả, tôi vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời sau người hướng trong: 23 Nhưng tôi thấy luật khác trong chi thể của mình, nghịch lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi làm tù tội cho luật tội trong chi thể tôi. 24 Hỡi con người khốn khổ! ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác của cái chết này? 25 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Vậy thì với tâm trí chính mình phục vụ luật pháp của Đức Chúa Trời; nhưng với xác thịt là luật của tội lỗi. ”

Từ những câu thánh thư trên, chúng ta thấy rằng có một lực lượng tội lỗi trong xác thịt của mỗi con người, luôn cố gắng kéo chúng ta đi theo hướng ngược lại. Mọi người đều thừa hưởng tội lỗi từ Adam, do đó, tội lỗi ở trong chúng ta theo mặc định. Giải pháp cho tội lỗi là ân sủng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Ngài là người duy nhất không có tội lỗi, vì vậy khi chúng ta tin vào Ngài, Ngài sự công bình trở thành sự công bình của chúng ta, sự thánh thiện của Ngài trở thành sự thánh thiện của chúng ta. Đức tin của chúng tôi vào Chúa Kitô là những gì cho chúng tôi đứng đúng với Thiên Chúa.
Khi biết sự thật này, người ta có thể hỏi, bây giờ tôi được sinh ra lần nữa, làm thế nào để tôi vượt qua những cám dỗ?

Câu trả lời rất đơn giản, thông qua những lời cầu nguyện. Cầu nguyện là một chương trình về sự phụ thuộc tuyệt đối vào công việc đã hoàn thành của Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta cầu nguyện, tinh thần Ho! Y trao quyền cho chúng ta nói không với tội lỗi. Không ai có thể vượt qua tội lỗi trong xác thịt, đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn cầu nguyện với Chúa để được ân sủng bước đi như Chúa Kitô. Ma-thi-ơ 6:13, Chúa Giê-su khi dạy các môn đồ của Ngài cách cầu nguyện thêm rằng họ nên cầu nguyện không bị dẫn vào những cám dỗ, mà phải được giải thoát khỏi mọi tệ nạn. Lời cầu nguyện này chống lại việc rơi vào cám dỗ sẽ giải thoát bạn khỏi mọi cạm bẫy xấu xa của quỷ dữ trong tên Chúa Jesus. Nhờ điểm cầu nguyện này, bạn sẽ vượt qua tội lỗi và Satan trong tên Chúa Jesus.

Trước khi chúng ta đi vào những lời cầu nguyện này, tôi muốn nhanh chóng thiết lập sự thật này, Chúa không giận bạn, vì là con của Chúa, Ngài yêu bạn rất nhiều và Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ bạn. Không có tội lỗi nào trong cuộc đời bạn sẽ khiến Ngài quay lưng lại với bạn. Vì vậy, cầu nguyện điểm cầu nguyện này với niềm tin rất lớn vào một người Cha yêu thương. Cũng lưu ý rằng mục đích của những điểm cầu nguyện là để bắn bạn lên tinh thần để tinh thần của bạn có thể được trang bị để đưa xác thịt của bạn dưới sự khuất phục. Lời cầu nguyện này chống lại việc rơi vào cám dỗ sẽ là bước ngoặt của bạn trong tên Chúa Jesus. Vẫn còn may mắn.

ĐIỂM CẦU NGUYỆN

1. Cảm ơn Chúa vì quyền năng của Chúa Thánh Thần.

2. Xưng tội và ăn năn.

3. Lạy Chúa là Cha, xin Chúa Thánh Thần tràn đầy con, nhân danh Chúa Giêsu.

4. Lạy Chúa, xin hãy để mọi vùng đất không bị chia cắt trong đời con bị phá vỡ, nhân danh Chúa Giêsu.

5. Lạy Chúa là Cha, xin ấp con bằng lửa Chúa Thánh Thần, nhân danh Chúa Giêsu.

6. Hãy để mọi ràng buộc chống quyền lực phá vỡ trong cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

7. Hãy để tất cả những người lạ chạy trốn khỏi linh hồn tôi và để Chúa Thánh Thần nắm quyền kiểm soát, nhân danh Chúa Giêsu.

8. Lạy Chúa, nâng cao đời sống tinh thần của tôi lên đỉnh núi.

9. Lạy Chúa, xin cho thiên đàng mở ra và để vinh quang của Chúa giáng xuống con, nhân danh Chúa Giêsu.

10. Lạy Chúa là Cha, xin hãy nhân danh Chúa Giê-xu để những dấu lạ và điều kỳ diệu.

11. Tôi quyết định niềm vui của những kẻ áp bức khi cuộc sống của tôi bị biến thành nỗi buồn, nhân danh Chúa Giêsu.

12. Hãy để tất cả những kẻ mạnh hoạt động chống lại tôi bị tê liệt, nhân danh Chúa Giêsu.

13. Lạy Chúa, xin hãy mở mắt và tai để nhận những điều kỳ diệu từ Ngài.

14. Lạy Chúa, xin ban cho con chiến thắng những cám dỗ và các thiết bị satan.

15. Lạy Chúa, hãy khơi dậy đời sống tâm linh của con để con sẽ ngừng câu cá ở những vùng nước không có lợi.

16. Lạy Chúa, xin phóng hỏa lưỡi của con trên cuộc đời con và đốt cháy mọi sự bẩn thỉu thuộc linh hiện diện trong con.

17. Lạy Chúa, xin cho con đói khát sự công chính, nhân danh Chúa Giêsu.

18. Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng thực hiện công việc của con mà không mong đợi bất kỳ sự công nhận nào từ người khác.

19. Lạy Chúa, xin ban cho con chiến thắng bằng cách nhấn mạnh những điểm yếu và tội lỗi của người khác trong khi phớt lờ chính mình.

20. Dấu ấn tội lỗi trong cuộc đời tôi, đi. Dấu ấn của sự thuần khiết, đến với cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

21. Lửa thần thánh, ươm mầm con người linh hồn của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

22. Mỗi tinh thần chống ăn năn trong cuộc sống của tôi, tôi trói buộc bạn và đuổi bạn ra ngay bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu.

23. Tôi nhận được lửa mới để tiến lên trong đời sống tâm linh của mình, nhân danh Chúa Giêsu.

24. Hãy để những bước chân của tôi được rút khỏi mọi tội lỗi, nhân danh Chúa Giêsu.

25. Hãy để chỗ ngồi của tôi là chỗ ngồi của sự thuần khiết, nhân danh Chúa Giêsu.

26. Mọi sự gian ác, chạy trốn khỏi tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

27. Sức mạnh để sống một cuộc sống tin kính, hãy đến với tôi bây giờ, nhân danh Chúa Giêsu.

28. Tôi ngâm mình trong máu của Chúa Giêsu và trong lời của Chúa, nhân danh Chúa Giêsu.

29. Mọi xung đột nội tâm chống lại sự thánh thiện trong đời tôi, hãy chết, nhân danh Chúa Giê-xu.

30. Đời sống tâm linh mơ hồ, tôi từ chối bạn, nhân danh Chúa Giêsu.

31. Ngươi lưỡi lửa từ trời, thanh tẩy số mệnh của ta, nhân danh Chúa Giêsu.

32. Lạy Chúa, xin ban cho con chiều sâu và gốc rễ trong đức tin của con.

33. Lạy Chúa, xin chữa lành mọi vùng bị suy sụp trong đời sống tâm linh của con.

34. Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng phục vụ người khác thay vì muốn thực thi quyền bính.

35. Lạy Chúa, hãy mở sự hiểu biết của tôi về thánh thư.
36. Lạy Chúa, xin giúp con sống mỗi ngày nhận ra rằng ngày sẽ đến khi Chúa sẽ phán xét những cuộc đời bí mật và những suy nghĩ trong cùng.

37. Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng trở thành đất sét trong tay Chúa, sẵn sàng để được nhào nặn như Chúa mong muốn.

38. Lạy Chúa, đánh thức con dậy khỏi mọi giấc ngủ thiêng liêng và giúp con mặc áo giáp ánh sáng.

39. Lạy Chúa, xin ban cho con chiến thắng tất cả các xác thịt và giúp con trở thành trung tâm của ý muốn.

40. Tôi chống lại bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi sẽ khiến người khác vấp ngã, nhân danh Chúa Giêsu.

41. Lạy Chúa, xin giúp con bỏ đi sự trẻ con, mọi thứ và trưởng thành.

42. Lạy Chúa, xin ban cho con vững vàng chống lại mọi âm mưu và kỹ thuật của ma quỷ.

43. Lạy Chúa, xin ban cho con một sự thèm ăn lớn đối với sữa nguyên chất và thức ăn đặc trong từ.

44. Lạy Chúa, xin cho con tránh xa bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai có thể chiếm vị trí của Chúa trong trái tim con.

45. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để nhà con hoang tàn, nhân danh Chúa Giêsu.

46. ​​Lạy Chúa, con muốn Chúa phá vỡ con, con muốn cái tôi trong con chết.

47. Lạy Chúa, bất cứ điều gì sẽ khiến Ngài thay thế con, loại bỏ nó khỏi cuộc sống của con bây giờ.

48. Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để bước đi trong tinh thần.

49. Lạy Chúa, hãy để sự thánh thiện là thức ăn của con.

50. Lạy Chúa, xin cho con biết, bất cứ điều gì đang cản trở sự tăng trưởng thuộc linh của con.

51. Lạy Chúa, xin giúp con mặc áo công bình.

52. Lạy Chúa, xin giúp con đóng đinh xác thịt.

53. Lạy Chúa, xin giúp con ghét tội lỗi với lòng căm thù hoàn hảo.

54. Lạy Chúa, xin cứu con khỏi chính con.

55. Lạy Chúa, xin cho con được lạc lối trong Chúa.

56. Lạy Chúa, đóng đinh. . . (đặt tên riêng của bạn).

57. Chúa Thánh Thần, chiếm hữu tôi hoàn toàn, nhân danh Chúa Giêsu.

58. Lạy Chúa, xin hãy ly dị con khỏi mọi tội lỗi của bản thân.

59. Lạy Chúa, phá vỡ con và uốn nắn con theo ý muốn của Ngài.

60. Lạy Chúa, xin cho con trải nghiệm vương quốc của Ngài trong mọi bộ phận của đời con, nhân danh Chúa Giêsu.
61. Xác thịt của tôi, tôi truyền cho bạn phải chết để phạm tội, nhân danh Chúa Giêsu.

62. Mọi kẻ thù của sự đổ vỡ trong cuộc đời tôi, hãy ra đi, nhân danh Chúa Giê-xu.

63. Tôi làm tê liệt tất cả Delilah của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

64. Lạy Chúa, xin cho con xuống sâu thẳm tinh thần.

65. Shaven Samson của tôi, nhận tóc của bạn, nhân danh Chúa Giêsu.

66. Lạy Chúa, Đấng cứu rỗi kẻ chết, ban sự sống cho mọi khu vực chết của đời tôi hôm nay, nhân danh Chúa Giêsu.

67. Chúa Thánh Thần, hãy rời tay khỏi cuộc sống của tôi và sở hữu chính tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

68. Mỗi nhân vật xấu xa được thừa hưởng trong cuộc đời tôi, bị phá hủy, nhân danh Chúa Giêsu.

69. Lạy Chúa, xin hãy để ý muốn của con được thực hiện trong đời con.

70. Mỗi tổ mà những người xây dựng tổ ác đã xây cho tôi, được rang, nhân danh Chúa Jesus.

71. Lạy Chúa, hãy phá vỡ con trong những vùng đất không bị chia cắt của con.

72. Lạy Chúa, con đón nhận sự tan vỡ trong mọi bộ phận của đời con.

73. Lạy Chúa, xin hãy phá vỡ con!
74. Lạy Chúa, xin cho con được hy sinh.

75. Tôi từ chối bị nhốt bởi kẻ thù, nhân danh Chúa Giêsu.

76. Lạy Chúa, kéo dài tôi và làm mới sức mạnh của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

77. Lạy Chúa, xin hãy làm mới một tinh thần đúng đắn trong con.

78. Lạy Chúa, xin hãy làm mới tâm trí con trong lời của con.

79. Lạy Chúa, xin để quyền năng đổi mới của Ngài đổi mới cuộc đời con như chim ưng.

80. Hãy để tuổi trẻ của tôi được đổi mới như chim ưng, nhân danh Chúa Giêsu.

81. Hãy để mọi ô uế trong cuộc đời tôi được tuôn ra bởi dòng máu của Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu.

82. Lạy Chúa, xin tạo dựng trong tôi cơn đói khát sau sự thuần khiết và thánh thiện.

83. Lạy Chúa, làm sạch tất cả những phần bẩn thỉu trong cuộc đời con.

84. Lạy Chúa, hãy làm mới mọi khu vực khô khan trong đời con.

85. Lạy Chúa, chữa lành mọi phần bị thương trong cuộc đời con.

86. Lạy Chúa, bẻ cong mọi sự cứng nhắc xấu xa trong đời con.
87. ​​Lạy Chúa, sắp xếp lại mọi thứ satan đi lạc trong cuộc đời con.

88. Lạy Chúa, hãy để ngọn lửa của Chúa Thánh Thần sưởi ấm mỗi khi satan đóng băng trong cuộc đời con.

89. Lạy Chúa, xin ban cho con một sự sống giết chết.

90. Lạy Chúa, xin hãy thổi vào tôi ngọn lửa bác ái.

91. Lạy Chúa, hãy gắn kết tôi với nhau, nơi tôi đối nghịch với chính mình.

92. Lạy Chúa, làm giàu cho con bằng những món quà của Ngài.

93. Lạy Chúa, xin ban cho con nhanh chóng và tăng ước muốn về những điều trên trời.

94. Bằng quyền cai trị của bạn, Chúa ơi, hãy để dục vọng xác thịt trong đời tôi chết đi.

95. Lạy Chúa Giêsu, hãy tăng lên hàng ngày trong cuộc đời con.

96. Lạy Chúa Giêsu, hãy duy trì những món quà của con trong cuộc đời con.

97. Lạy Chúa, hãy tinh luyện và thanh tẩy cuộc đời con bằng ngọn lửa của Ngài.

98. Chúa Thánh Thần, truyền lửa và đốt cháy trái tim tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

99. Lạy Chúa Giêsu, hãy đặt tay lên con và dập tắt mọi cuộc nổi loạn trong con.

100. Lửa thần thánh, bắt đầu đốt cháy mọi sự tự tâm trong tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã cho con được tự do trong Chúa Giê Su Ky Tô Amen.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

 


Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.