Điểm cầu nguyện để phục hồi sức khỏe

0
6752

Giê-rê-mi 30:17 Vì tôi sẽ phục hồi sức khỏe cho đến cùng, và tôi sẽ chữa lành vết thương của Chúa, xin Đức Giê-hô-va; bởi vì họ gọi ngươi là một kẻ bị ruồng bỏ, nói rằng: Đây là Zion, người mà không người đàn ông nào tìm kiếm sau đó.

Hôm nay chúng ta sẽ tham gia vào các điểm cầu nguyện để phục hồi sức khỏe. Vị thần mà chúng ta phục vụ là một người phục hồi sức khỏe, cho dù ma quỷ có hành hạ cơ thể bạn đến mức nào bệnh tật và bệnh tật Chúa sẽ phục hồi sức khỏe của bạn. Công việc bị ảnh hưởng bởi nhiều bệnh tật và phiền não, nhưng anh ta không bao giờ từ bỏ Chúa, anh ta đứng trên lời của Chúa và Chúa phục hồi sức khỏe của anh ta và làm cho kết thúc của anh ta tốt hơn nhiều so với khởi đầu của anh ta. Tôi khuyến khích bạn đặt tất cả niềm tin của bạn vào Chúa, khi bạn tham gia vào điểm cầu nguyện này. Hãy cầu nguyện cho họ trong đức tin và mong đợi Chúa can thiệp vào cuộc sống của bạn. Điểm cầu nguyện này để phục hồi sức khỏe sẽ mang lại phục hồi đến sức khỏe của bạn chỉ khi bạn tin tưởng. Hãy tin Chúa hôm nay và xem Ngài thay đổi cuộc sống của bạn và phục hồi sức khỏe của bạn trong tên của Chúa Giêsu.

Điểm cầu nguyện

1. Mọi thiệt hại đã gây ra cho sức khỏe của tôi, được sửa chữa, nhân danh Chúa Giê-xu.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

2. Tôi ra lệnh rằng kẻ thù sẽ không chuyển đổi sức khỏe của tôi thành giẻ rách, nhân danh Chúa Giêsu.

3. Lạy Chúa, xin hãy đặt tay lên ngọn lửa của con và thay đổi sức khỏe của con.

4. Tôi từ chối và từ bỏ giao ước ma quỷ, và tôi vô hiệu hóa những ảnh hưởng xấu của chúng đối với sức khỏe của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

5. Bất kỳ hồ sơ xấu xa nào chống lại sức khỏe của tôi trên thiên đàng, sẽ bị dòng máu của Chúa Giêsu xóa sạch.

6. Tôi từ chối hoạt động dưới mức sức khỏe thiêng liêng của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu.

7. Mọi quyền năng, tranh với sức khoẻ thiêng liêng của tôi, hãy phân tán, nhân danh Chúa Giê-xu.

8. Lạy Chúa, hãy thay đổi sức khỏe của con đến mức tốt nhất sẽ làm cho kẻ thù chết lặng.

9. Satan, tôi chống lại và quở trách những nỗ lực của bạn để thay đổi sức khỏe của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

10. Satan, tôi loại bỏ khỏi bạn quyền cướp đi sức khỏe thiêng liêng của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

11. Tất cả sức mạnh của bóng tối, được giao cho sức khỏe của tôi, rời đi và không bao giờ trở lại, nhân danh Chúa Giêsu.

12. Mong muốn của kẻ thù của tôi, chống lại sức khỏe của tôi, sẽ không được ban cho các thiên đàng, nhân danh Chúa Giêsu.

13. Các thiết kế của kẻ thù của tôi, chống lại sức khỏe của tôi, sẽ bị phá hủy, nhân danh Chúa Giêsu.

14. Tiền gửi của kẻ thù của tôi trên thiên đàng, chống lại sức khỏe của tôi, sẽ bị phá hủy, nhân danh Chúa Giêsu.

15. Sức khỏe của kẻ thù của tôi sẽ không phải là phần lớn của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.

16. Dù satan có thích hay không, tôi đánh thức sức khỏe của mình bằng lửa, nhân danh Chúa Jesus.

17. Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt mới để nhìn vào sức khoẻ của con, nhân danh Chúa Giêsu.

18. Âm mưu của bóng tối, chống lại sức khỏe của tôi, bị phân tán bởi lửa, nhân danh Chúa Giêsu.

19. Ngọn lửa của kẻ thù, chống lại sức khỏe của tôi, sẽ phản tác dụng, nhân danh Chúa Giê-xu.

20. Tôi ra lệnh rằng không có vũ khí nào được hình thành chống lại sức khỏe của tôi sẽ thịnh vượng trong danh Chúa Giê-xu.

21. Hỡi kẻ mạnh ác độc, gắn liền với sức khỏe của tôi, bị ràng buộc, nhân danh Chúa Giêsu.

22. Mọi chương trình thất bại, lỗi thời chống lại sức khỏe của tôi, chết, nhân danh Chúa Giêsu.

23. Mọi chỗ đứng của kẻ thù, trên sức khỏe của tôi, bị lật đổ, nhân danh Chúa Giêsu.

24. Lạy Chúa, hãy trỗi dậy và ngồi trên cuộc đời con và để cho sức khỏe của con thay đổi.

25. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, miệng kẻ ác sẽ không nói chống lại sức khỏe của tôi nữa, nhân danh Chúa Giêsu.

26. Mọi sức khỏe, bị hủy hoại bởi chế độ đa thê, đều được phục hồi, nhân danh Chúa Giê-xu.

27. Mọi quyền lực phù thủy, làm việc chống lại sức khỏe của tôi, rơi xuống và chết, nhân danh Chúa Giêsu.

28. Mọi câu thần chú và nghi lễ, làm việc chống lại sức khỏe của tôi, đều bị thất sủng, nhân danh Chúa Giêsu.

29. Mọi quyền lực của bóng tối, được giao chống lại sức khỏe của tôi, rơi xuống và chết, nhân danh Chúa Giêsu.

30. Tôi từ chối mọi sự sắp xếp lại sức khỏe của tôi bởi sự gian ác trong gia đình, nhân danh Chúa Giê-xu.

 


Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.