Lời cầu nguyện cho tháng mới và ngày độc lập

0
2996

Hôm nay chúng ta sẽ nói về Cầu nguyện cho Tháng Mới và Ngày Độc lập. Hôm nay không giống như mọi ngày, là ngày bắt đầu của một tháng mới và cũng là ngày kỷ niệm ngày Nigeria trở thành một trạng thái tự do. Có rất nhiều thông điệp để rao giảng vào ngày này, nhưng thông điệp quan trọng nhất là tự do và thống trị. Tự do là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Đức Chúa Trời hiểu tầm quan trọng của tự do và cách nó có thể giúp một người phụng sự Đức Chúa Trời tốt. Chút ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời chỉ thị cho Môi-se đi đến Ai Cập và chỉ thị Pha-ra-ôn để người dân ở Isreal đi để họ có thể phục vụ Ngài tốt.

Đức Chúa Trời hiểu rằng con người cần một số mức độ tự do và quyền thống trị trước khi con người có thể phụng sự Đức Chúa Trời tốt. Ngoài ra, Đức Chúa Trời hiểu rằng người dân Isreal không thể phục vụ Ngài tốt trong khi họ bị giam cầm, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời cần phải làm gì đó cho những đứa trẻ của Isreal. Ngoài ra, là một quốc gia, chúng ta không thể phát triển khi chúng ta bị giam cầm. Mặc dù, thuộc địa hóa không phải là hoàn toàn bị giam cầm, ở một mức độ hợp lý, Ý chí tự do của bất kỳ quốc gia bị đô hộ nào sẽ bị giới hạn cho đến khi họ giành được độc lập. Tương tự như vậy trong cuộc sống của chúng ta, có một số thành tựu sẽ không đến cho đến khi chúng ta thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi và nô lệ.

Có vô số người đang cầu nguyện nhiệt thành với Đức Chúa Trời để được thực hiện những lời hứa của Ngài. Tuy nhiên, trở ngại trong cuộc sống của họ vẫn là sự giam cầm của họ đối với tội lỗi và tội ác và cho đến khi họ được giải thoát, họ sẽ chỉ cầu nguyện không có gì xảy ra. Nhờ lòng nhân từ của đấng tối cao, xin Chúa giải thoát bạn nhân danh Chúa Giê-xu. Mọi quyền lực đã trói buộc bạn từ lâu, đã đến lúc bạn phải ra đi, tôi sốt sắng bởi quyền năng nhân danh Chúa Giê-xu đến nỗi quyền lực đó nhân danh Chúa Jêsus rơi xuống và chết ngay bây giờ.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Hơn nữa, sách Xuất Ê-díp-tô Ký 6: 5 nói rằng “Và tôi cũng đã nghe tiếng rên rỉ của con cái Y-sơ-ra-ên bị người Ai Cập giam giữ trong nô lệ, và tôi đã ghi nhớ giao ước của Ta ”  Phần này của thánh thư giải thích giao ước của ngài được ghi nhớ như thế nào. Những đứa trẻ của Isreal trong nhiều năm bị giam cầm và Chúa đã để chúng ở đó. Nhưng ngày mà họ phàn nàn với vị vua vĩ đại của Isreal, ngày họ khóc với Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, đó là ngày Đức Chúa Trời ghi nhớ giao ước của Ngài và bắt đầu thực hiện các động thái hành động vì tự do của họ. Hôm nay chúng ta cũng sẽ kêu lên với Chúa, hôm nay là một ngày mà đất nước kỷ niệm ngày nó trở thành tự do, chúng ta sẽ khóc với Chúa. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời phải nhớ giao ước của Ngài liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Tôi cầu xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời, mọi lời hứa lâu đời, mọi giao ước lâu đời giữa bạn và Đức Chúa Trời đã đến hạn hoàn thành, nhờ lời cầu nguyện này, xin Đức Chúa Trời nhân danh Chúa Giê-xu ghi nhớ tất cả những điều đó. Câu trả lời mà bạn đã mong đợi từ bao đời nay, tôi ra lệnh rằng bằng việc cử hành ngày này, xin Đức Chúa Trời nhân danh Chúa Giê-su đưa họ đến sự ứng nghiệm.

Điều quan trọng nữa là chúng ta phải bắt đầu tháng mới bằng sự cầu nguyện. Đối với mỗi tháng mới, có một lời chúc phúc đính kèm với nó. Tháng thứ mười là tháng mười rất quan trọng. Vào tháng thứ mười, mực nước giảm sau khi Chúa làm ngập mặt đất và người ta nhìn thấy các đỉnh núi. Sáng thế ký 8: 5 Và nước giảm liên tục cho đến tháng thứ mười: vào ngày thứ mười, người ta thấy các ngọn núi. Tôi ra lệnh bởi quyền lực của đấng tối cao nhất, mọi vấn đề đã nuốt chửng bạn, bạn được giải phóng nhân danh Chúa Giê-xu. Có một phước lành gắn liền với tháng này và Đức Chúa Trời sắp đặt để làm một điều mới trong tháng này, cầu mong điều tốt lành đó không bao giờ lẩn tránh bạn nhân danh Chúa Giê-xu.

Cuối cùng, trước khi chúng ta đi vào cầu nguyện, đất nước thân yêu của chúng ta, Nigeria, đánh dấu 60 năm sau ngày độc lập và sự tiến bộ vẫn chưa được nhìn thấy. Rất cần chúng ta cầu nguyện cho quốc gia của chúng ta ngày nay. Ngày 1 tháng XNUMX là một ngày đặc biệt trong lịch sử của đất nước này, chúng ta phải dành ngày này để cầu nguyện cho đất nước. Hãy nhớ câu thánh thư đã hướng dẫn rằng chúng ta cầu nguyện cho sự tốt lành của Giê-ru-sa-lem để những người yêu mến nó sẽ thịnh vượng. Tương tự như vậy, chúng tôi sẽ nâng cao một bàn thờ cầu nguyện cho Nigeria và tôi tin rằng Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng tôi.

Điểm cầu nguyện cho Nigeria

 • Lạy Chúa Giêsu, chúng con đến trước mặt Chúa ngày này vì đất nước Nigeria của chúng con. Vì tình yêu mà chúng tôi dành cho dân tộc này quá lớn nên chúng tôi không thể làm ngơ trước những bất thường đang xảy ra trên đất nước. Chúa ơi, Nigeria thuộc về bạn, chúng tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ tiếp quản quốc gia này nhân danh Chúa Giêsu.
 • Lạy Chúa là Thiên Chúa, hôm nay chúng con cầu nguyện cho hòa bình trên đất nước Nigeria, hòa bình trên mọi địa phương, mọi khu vực chính quyền địa phương, mọi thành phố, mọi vùng miền trên đất nước, cầu mong hòa bình của Chúa bắt đầu ngự trị trên đất nước Nigeria nhân danh Chúa Giêsu.
 • Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài tiêu diệt mọi kẻ thù của đất nước này. Mọi người đàn ông và phụ nữ có ý định làm việc chống lại các kế hoạch và chương trình nghị sự mà bạn có cho Nigeria, chúng tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ tiêu diệt họ nhân danh Chúa Giê-xu.
 • Lạy Chúa, chúng con phó thác nền kinh tế của đất nước vào tay Ngài. Nền kinh tế của đất nước là nền tảng của mọi quốc gia, chúng con cầu xin Cha giúp chúng con nhân danh Chúa Giê-su giúp chúng con duy trì nó. Mọi con sâu ăn thịt quỷ đã ăn hết, xin ngọn lửa của Thánh ma nhân danh Chúa Giê-su tiêu diệt con sâu ăn thịt đó.
 • Lạy Cha, chúng con cầu xin Ngài ban cho các nhà lãnh đạo của chúng con trái tim đúng đắn để cai trị đất nước này theo đúng hướng. Chúng tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ cho họ sự yếu đuối khi họ đang thất bại, sự khôn ngoan trong những điểm chiến lược mà họ cần, Chúa ơi, chúng tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ ở với họ trong danh của Chúa Giê-xu và bạn sẽ giúp họ cai trị đất nước này một cách đúng đắn trong tên của Chúa Giêsu.
 • Lời Kinh thánh đã nói trong sách Ê-sai chương 60: 1 Hãy trỗi dậy và chiếu sáng vì sự sáng của ngươi đã đến và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã sống lại trên ngươi. Bất cứ nơi nào kẻ thù đã trói buộc vinh quang của đất nước này, chúng tôi sắc lệnh tự do nhân danh Chúa Giêsu. Nó đã được viết ra, Tuyên bố một điều và nó sẽ được thành lập, chúng tôi ra lệnh rằng Nigeria sẽ sống lại trong danh của Chúa Giêsu. Quốc gia này nhận được bánh xe thuộc linh của Đức Giê-hô-va để nhân danh Chúa Giê-su làm việc trong sự vinh hiển.

Lời cầu nguyện cho tháng mới

 • Lạy Cha, vì tháng mới này biểu thị sự tự do cho Nigeria, con nhân danh Chúa Giê-su ban hành sắc lệnh tự do cho cuộc đời mình. Trong mọi cách mà tôi đã bị giam cầm, tôi nhân danh Chúa Giê-su cho tự do. Đấng Christ phán: Hãy đánh mất anh ta và hãy để anh ta đi, tôi cầu xin mọi quyền lực đã trói tôi vào một chỗ, hãy đánh mất tôi và để tôi ra đi nhân danh Chúa Jêsus.
 • Lạy Chúa Giêsu, con nhân danh Chúa Giêsu để mở khóa phước lành của tháng mới này. Mọi phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho bạn trong tháng Mười, tôi đều nhân danh Chúa Giê-xu mà ghi vào đó. Tôi tuyên bố rằng tháng này sẽ tràn ngập tiếng cười, sẽ tràn ngập niềm vui, sẽ tràn ngập những phước lành dồi dào.
 • Tôi chống lại mọi công việc của kẻ thù trong tháng mới, tôi phá hủy mọi kế hoạch xấu xa liên quan đến cuộc sống của tôi trong tháng mới, tôi hủy diệt nó bằng lửa nhân danh Chúa Jêsus.
 • Lạy Chúa, lạy Chúa, mọi lời hứa lâu năm sắp được thực hiện, con nhân danh Chúa Giê-su ra lệnh cho những lời hứa lâu năm sắp được thực hiện. Vinh quang của tôi sẽ tỏa sáng trong tháng mới này nhân danh Chúa Giê-xu.
 • Tháng mười là tháng thứ mười, và vào tháng thứ mười, lũ lụt xuống và Nô-ê nhìn thấy núi lần đầu tiên sau một thời gian dài. Mọi vấn đề đã che giấu tôi với các ân nhân của tôi, tôi ra lệnh rằng họ bị tiêu diệt bằng lửa nhân danh Chúa Giêsu. Kể từ hôm nay, tôi sẽ được hiển nhiên cho các ân nhân của tôi nhân danh Chúa Giêsu.

Cầu nguyện cho người Nigeria

 • Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban cho người Nigeria trái tim yêu nước hơn đối với đất nước này. Ân điển để họ yêu quý đất nước này, ân sủng sẽ tiếp thêm sức mạnh để họ luôn tìm kiếm sự tăng trưởng và phát triển của quốc gia này, nhân danh Chúa Giê-su, ban cho tất cả mọi người.
 • Lạy Chúa, vì chúng con là những người thuộc các bộ lạc và tôn giáo khác nhau, con cầu nguyện rằng con sẽ tạo ra tình yêu của mình trong tâm trí của người dân Nigeria. Ân điển để chúng ta yêu chính mình giống như Đấng Christ đã yêu hội thánh, tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ nhân danh Chúa Giê-xu tạo nên tình yêu này trong trái tim chúng ta.
 • Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho tất cả người dân Nigeria ân sủng để không bao giờ mất hy vọng vào sự vĩ đại của dân tộc này, ơn để chúng con tiếp tục hy vọng rằng đứa con trai bị móp sẽ sống lại, con cầu xin Chúa ban cho chúng con niềm hy vọng này nhân danh Chúa Giêsu.
 • Lạy Chúa Giê-su, con cầu xin Ngài dạy chúng con ý nghĩa và bản chất của tự do để chúng con không bao giờ quay trở lại chế độ nô lệ, dạy chúng con cách hiểu tầm quan trọng của nền dân chủ để chúng con không nhân danh bị giam cầm của Chúa Giêsu.

 


Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.