Mười điều cần cầu nguyện vào năm 2021

0
1614

Hôm nay, chúng ta sẽ tự dạy mình mười điều nên cầu nguyện vào năm 2021. Khi chúng ta bắt đầu một năm mới, có sức mạnh tổng hợp tích tụ trong chúng ta, điều này đôi khi dẫn đến lo lắng. Giữa những lo lắng kèm theo khi bước vào một năm mới, chúng ta bỏ một số việc quan trọng sang một bên và tập trung vào những điều không quan trọng. Lạc quan thôi chưa đủ, nhưng lạc quan mà không có việc làm thì cũng vô ích, cũng như đức tin mà không có việc làm là chết (Gia-cơ 2:26).

Cầu nguyện là một trong những điều quan trọng cần được đề cao khi chúng ta bắt đầu hành trình của năm. Đối với một số người, lời cầu nguyện chỉ là lời nói đơn thuần, do đó không được coi là quan trọng. Đối với những người khác, lời cầu nguyện là một hình thức yêu cầu được đưa ra trong lúc cần thiết. Ngoài ra, Cầu nguyện là một phương tiện giao tiếp và tương tác với Đức Chúa Trời. Bản chất của lời cầu nguyện không thể được nhấn mạnh quá mức vì Chúa Giê-su, chủ của chúng ta cũng đã cầu nguyện (Mác 1:35).

Lời cầu nguyện là một công cụ trong tay của mọi tín đồ. Nó cũng được sử dụng như một vũ khí trong thời chiến tranh và có thể được sử dụng thay thế cho nhau khi cần thiết. Cầu nguyện là một sự tham gia siêu nhiên vì nó liên quan đến con người và Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là một phương tiện để nói những lời đã nói với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện sinh ra gặp gỡ và biểu hiện trong lĩnh vực vật chất. Cầu nguyện không chỉ là nói ra lời. Nó liên quan đến việc thu hút cơ thể, tinh thần và linh hồn của bạn. Đức Chúa Trời nhìn xa hơn những lời bạn lẩm bẩm hoặc thốt ra như Ngài là Đấng biết tất cả.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Cầu nguyện quan trọng bao nhiêu thì việc biết lời cầu nguyện thích hợp để dâng cũng quan trọng hơn để không cầu nguyện sai trái (Gia-cơ 4: 3). Chúa là nguồn gốc của sự cầu nguyện; do đó, mọi lời cầu nguyện phải tập trung quanh Ngài. Chúng ta có thể thấy lời cầu nguyện kiểu mẫu trong Mat 6: 5-15. Những lời cầu nguyện của chúng ta phải tập trung vào ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không dựa trên những ham muốn ích kỷ của chúng ta. Bạn đang choáng ngợp với cảm giác năm mới và bạn không biết cầu nguyện về điều gì ?.

Dưới đây là 10 điều bạn nên cầu nguyện trong năm nay

Cầu nguyện cho ý muốn của Chúa

Ý Chúa là điều Chúa muốn cho chúng ta. Cầu nguyện cho ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là bày tỏ tấm lòng của Cha nơi đây trên đất. Chúng ta cần biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong năm nay để không đi ra ngoài thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời ở trong tinh thần, vì vậy Ngài cần những sinh vật thể chất (bạn và tôi) để giúp thực hiện ý muốn của Ngài trên đất (Mat 6:10) Cầu nguyện cho ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là phục tùng mình dưới sự giám hộ của Đức Chúa Trời để làm với bạn những gì Ngài muốn. rượu sake vương quốc.

Cầu nguyện để được ơn đặt Chúa lên trên hết

Năm mới có thể đến với rất nhiều thử thách, khó khăn và bất ổn, điều này được mong đợi như đã nói trong sách Ê-sai 43: 2.

Đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu có nghĩa là đặt Ngài trước mọi kế hoạch, quyết định hay nhiệm vụ dù nhỏ đến mức nào. Nó có nghĩa là cho phép Ngài cầm lái khi chúng ta đi phía sau.

Những lợi ích đi kèm với việc đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu là rất nhiều, trong số đó, bạn sẽ không bao giờ thất vọng, thêm phước lành, niềm vui dồi dào, v.v.

Cầu nguyện cho lòng thương xót và sự ưu ái của Chúa

Sự ủng hộ và lòng thương xót từ Đức Chúa Trời làm việc cùng nhau. Hai điều này rất cần thiết trong hành trình của một người đàn ông. Ngay cả Kinh Thánh cũng ghi lại rằng Chúa Giê-su được ưu ái khi nhìn thấy Đức Chúa Trời và con người (Lu-ca 2; 52) Nếu không có sự ưu ái và thương xót của Đức Chúa Trời, cuộc hành trình của con người có thể bị thất vọng. Sự thương xót của Đức Chúa Trời không phải theo công việc của chúng ta mà Ngài phán 'Ta sẽ thương xót kẻ mà ta sẽ thương xót' (Rô-ma 9:15).

Sự ưu ái của Đức Chúa Trời phân biệt một người với những người khác và lòng thương xót của Ngài nói lên sự phán xét (Gia-cơ 2:13). Cầu nguyện cho lòng thương xót và sự ưu ái của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của bạn là lời cầu nguyện cần thiết trong năm nay.

Cầu nguyện để được Chúa che chở

Bảo vệ có nghĩa là giữ một cái gì đó / ai đó an toàn. Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời bao gồm cả lĩnh vực tinh thần và thể chất. Sự bảo vệ thuộc linh trước các cuộc tấn công của kẻ thù, nỗi kinh hoàng bay vào ban đêm, mũi tên bay ban ngày, các trận chiến thuộc linh, v.v. Kinh thánh xác nhận sự cần thiết của sự bảo vệ tâm linh từ Đức Chúa Trời trong sách Ê-phê-sô 6:12.

Sự bảo vệ thể chất khỏi tai nạn lớn / nhỏ, bệnh tật, thương tích, tội ác, đạn lạc, v.v. Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời là chắc chắn và những lời hứa của Ngài về sự bảo vệ cũng vậy. Thi-thiên 91: 7-14 Ngài bảo vệ Đa-ni-ên trong hang Sư tử, Ngài bảo vệ ba người Hê-bơ-rơ trong lò luyện kim nóng bỏng, Ngài đã bảo vệ bé Moses khỏi chết đuối, Ngài chắc chắn có thể bảo vệ bạn.

Cầu nguyện cho Quốc gia và Dân tộc.

Hãy cầu nguyện cho sự bình an của Giê-ru-sa-lem, họ sẽ thịnh vượng vì yêu mến ngươi (Thi thiên 122: 6). Lợi ích của nhà nước và đất nước nằm trong tay chúng ta, chúng ta có trách nhiệm cầu nguyện cho nhà nước và đất nước của chúng ta, cho các nhà lãnh đạo và cai trị của nhà nước và Quốc gia.

Hiện tại, giai đoạn thứ hai của Covid-19 trong nước đã dẫn đến mạng sống của nhiều người, nhiệm vụ của chúng ta là cầu nguyện để bảo vệ đất nước của chúng ta như đã đọc ở trên. Những lời cầu nguyện để quản trị tốt, sự can thiệp của thần thánh, v.v ... nên được cầu nguyện vì lợi ích của đất nước hàng ngày như một công dân tốt.

Cầu nguyện cho sự cung cấp của Đức Chúa Trời

Một trong những điều cần cầu nguyện cho năm 2021 này là sự cung cấp của Đức Chúa Trời. Ngài đã cung cấp Manna từ trời cho dân Y-sơ-ra-ên trong Exo 16. Ngài cũng cung cấp thực phẩm cho năm ngàn người trong Mat 14: 13-21 từ 5 lò bánh mì và 2 con cá. Ngài cung cấp cho các loài chim trên không, và các loài cá trong nước chắc chắn Ngài có thể cung cấp cho các nhu cầu của bạn hoặc khôn ngoan về tiền bạc, khôn ngoan về sức khỏe hoặc nhu cầu về tinh thần.

Cầu nguyện cho sức khỏe tốt.

Sức khỏe tốt là một trong những công cụ cần thiết để thực hiện công việc của Đức Chúa Trời, đặc biệt là truyền giáo. Như tất cả chúng ta đều biết về giai đoạn thứ hai của Covid-19 và cách nó giết chết gần như ngay lập tức, vì vậy cần phải cầu xin Chúa cho sức khỏe tốt để chống lại căn bệnh chết người này và căn bệnh chết người khác.

Cầu nguyện cho sức khỏe tốt cũng quan trọng như tuân theo tất cả các biện pháp an toàn.

Cầu nguyện cho trẻ mồ côi, góa bụa và nghèo khổ

Điều răn lớn nhất trong kinh thánh là Tình yêu. Mat 22:37 Kinh thánh nói “hãy yêu người lân cận như yêu chính mình” Mác 12:31 Lời cầu nguyện cho trẻ mồ côi, góa phụ và nghèo khó là lời cầu nguyện sinh ra từ tình yêu thương của chúng ta và đó cũng là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu để chúng ta làm như vậy (1Tim 5: 3)

Người trả tiền can thiệp

Can thiệp có nghĩa là can thiệp hoặc làm trung gian giữa hai người. Cầu nguyện Cầu bầu có nghĩa là khẩn cầu người ở nơi cầu nguyện. Nhìn xung quanh bạn, trong nhà thờ, văn phòng trường học, v.v. bạn sẽ nhận thấy một số người đang ở trong một tình huống không vui, cầu nguyện thay cho họ là điều bạn nên làm với tư cách là một tín đồ Gia-cơ 5; 16 hầu hết các trường hợp mà họ không biết.

Cầu nguyện cho kết quả

Kinh thánh nói rằng hãy sinh sôi nảy nở và sinh sôi nảy nở, Sáng thế Ký 1:28 Nếu bạn đang cảm thấy không có kết quả thì đó không phải là điều tốt, năm nay nếu bạn mong muốn sự kết quả trong tất cả các phân nhánh của đời mình, thì bạn nên dâng lời cầu nguyện này.

 


Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.