Điểm cầu nguyện chống lại những kẻ phá hoại hôn nhân

1
13367

Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết những điểm cầu nguyện chống lại những kẻ phá hoại hôn nhân. Định chế hôn nhân là một định chế do Thiên Chúa là Cha thiết lập, để làm bạn đồng hành. Chúng ta thấy cuộc hôn nhân đầu tiên trong kinh thánh, đó là của A-đam và Ê-va trong Sáng thế ký 2:24. Cha trên trời của chúng ta đã tạo ra hôn nhân vì mọi điều tốt đẹp chứ không phải để phá hủy, vì vậy nếu có bất cứ điều gì trái ngược với điều đó, thì đó không phải là từ Đức Chúa Trời.

Tổ chức của hôn nhân cũng được tạo ra bởi Đức Chúa Trời để nó có thể phản ánh và minh họa mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Chúng ta thấy trong Ê-phê-sô cách Đức Chúa Trời thiết kế người đàn ông yêu vợ như một minh họa cho thấy Đấng Christ yêu hội thánh, hết lòng, vị tha và hy sinh như thế nào. Eph. 5: 25 nói: 'Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đấng Christ cũng yêu Hội thánh và đã hiến thân cho Hội thánh;'

Sách Ê-phê-sô cũng cho chúng ta thấy những người vợ nên đáp ứng như thế nào trong hôn nhân về sự phục tùng. Eph. 5: 21-33, “Hãy phục mình lẫn nhau trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. 22 Hỡi các bà vợ, hãy tự phục tùng chồng mình, cũng như phục tùng Chúa. 23 Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội thánh; Ngài là Đấng cứu độ thân thể. 24 Vậy, vì Hội thánh phải phục tùng Đấng Christ, nên trong mọi việc, hãy để những người vợ phải phục tùng chồng mình. 25 Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đấng Christ cũng yêu Hội thánh, và hiến thân mình vì Hội thánh; 26 Hầu cho người ấy có thể thánh hóa và tẩy sạch nó bằng nước rửa bởi lời nói, 27 Rằng người ấy có thể bày cho nó một hội thánh vinh hiển, không có vết hay vết nhăn, hoặc bất cứ điều gì tương tự; nhưng nó phải thánh khiết và không tì vết. 28 Vì vậy, đàn ông phải yêu vợ như chính thân thể của mình. Người nào yêu vợ thì yêu chính mình. 29 Vì chưa có người nào ghét xác thịt mình; nhưng hãy nuôi dưỡng và lấy nó, ngay cả với tư cách là Chúa là Hội thánh: 30 Vì chúng ta là chi thể trong thân thể, thịt và xương của Ngài. 31 Vì cớ đó, một người nam phải lìa cha mẹ, kết duyên với vợ, và hai người sẽ nên một thịt. 32 Đây là một bí ẩn lớn, nhưng tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh. 33 Dầu vậy, mỗi người trong anh em nói riêng hãy yêu vợ mình như chính mình; và người vợ thấy rằng mình tôn kính chồng mình ”.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Từ những câu thơ này, chúng ta thấy chủ đề của tình yêu, sự phục tùng, sự tôn kính, sự tôn trọng, sự hy sinh, vị tha và sự lãnh đạo. Không ai trong số này được tạo ra để phá hủy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải công nhận rằng ma quỷ được thiết lập để tiêu diệt. Giăng 10:10 nói, 'Kẻ trộm không đến, nhưng không phải để trộm, giết, và để tiêu diệt: Ta đến để chúng có sự sống, và nó được dư dật hơn.'


Do đó, ma quỷ tìm mọi cách để ảnh hưởng đến tâm trí của đàn ông và phụ nữ trong hôn nhân để chuyển sự tập trung của họ khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời trong hôn nhân. Đó là lý do tại sao Cơ đốc nhân không được thoải mái; chúng ta phải thức dậy để cầu nguyện chống lại sự phá hủy hôn nhân của chúng ta. Có một câu nói rằng bất cứ điều gì chưa tốt cũng cần cầu nguyện, bất kỳ điều gì tốt cũng cần cầu nguyện. Không có không gian thở cho ma quỷ trong nhà của chúng ta, nếu chúng ta phụ trách. Đó là lý do chúng ta sẽ cầu nguyện chống lại những kẻ phá hoại hôn nhân.

Chúng xuất hiện theo nhiều cách khác nhau, ồn ào và tinh tế, có thể ở dạng bạn bè và hiệp hội, và có thể là những cách mà bản thân chúng ta đã ảnh hưởng, một cách có ý thức hoặc vô thức. Dù họ có thể muốn đến bằng cách nào, chúng tôi sẽ đưa tất cả họ vào lời cầu nguyện, sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ thể hiện trong nhà của chúng tôi và ý muốn của Đức Chúa Trời về hôn nhân sẽ trở thành lời chứng của chúng tôi nhân danh Chúa Giê-xu Christ.

ĐIỂM CẦU NGUYỆN

 

 • Psa. 75: 1 “Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cảm tạ Chúa sao: vì danh Chúa ở gần các công trình kỳ diệu Chúa tuyên bố.” Lạy Cha nhân danh Chúa Giê-su, chúng con nhân danh Chúa Giê-su mà ca ngợi Cha vì sự trung tín và nhân từ đối với chúng con hằng ngày. Lạy Cha nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, chúng con biết ơn về những phước lành của Cha cho cuộc hôn nhân của chúng con, chúng con thừa nhận Cha là người thực hiện mọi điều tốt lành trong cuộc sống của chúng con, chỉ riêng con Ngài là vinh quang nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Psa. 106: 1 “Hãy ngợi khen CHÚA. O hãy tạ ơn CHÚA; vì anh ấy là tốt: vì lòng nhân từ của anh ấy sẽ trường tồn đến đời đời. ” Lạy Cha nhân danh Chúa Giê-su, cảm ơn vì bàn tay quyền năng đầy quyền năng của ngài, cảm ơn sự bình an và sự giúp đỡ của ngài đã đưa chúng tôi tiến xa trong mỗi gia đình và hôn nhân nhân danh Chúa Giê-xu Christ.
 • Lạy Cha Thiên Thượng, con giao hôn nhân của con trong tay Ngài, nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
 • Mọi quyền lực của địa ngục chống lại sự thành công của cuộc hôn nhân của tôi, tôi hủy bỏ chúng bằng quyền năng của HolyGhost nhân danh Chúa Giêsu Kitô.
 • Mọi tác nhân xấu xa âm mưu chống lại hòa bình trong cuộc hôn nhân của tôi, tôi tuyên bố công việc của họ vô hiệu nhân danh Chúa Giê-xu Christ.
 • Lạy Chúa là Cha của con, nhân danh Chúa Jêsus Christ làm dịu mọi cơn bão trong nhà con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy để Sự bình an của Ngài ngự trị trong nhà tôi; hãy để Bình an trên trời làm dịu mọi cơn bão trong nhà tôi trong danh quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Mọi linh hồn thèm khát, ma quỷ muốn âm mưu chống lại ngôi nhà hôn nhân của tôi, trong chồng / vợ tôi; họ bị tiêu diệt nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Bất cứ lời khuyên gian ác nào chống lại sự hợp nhất trong gia đình hôn nhân của tôi, hãy để tay bạn hủy bỏ những lời khuyên đó nhân danh Chúa Giê-xu Christ.
 • Tôi chống lại mọi liên kết vô đức xung quanh người phối ngẫu của tôi, chống lại sự bình an và hiệp nhất của gia đình tôi, để cho nhân danh Chúa Giê-xu Christ gây ra sự nhầm lẫn và chia rẽ. Cha nhân danh Chúa Giê-xu, con chống lại mọi kẻ sa-tan giữ lấy sự thành công của ngôi nhà hôn nhân của con; họ bị tiêu diệt bởi quyền năng của đấng toàn năng nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Lạy Chúa là Cha của con, xin để bàn tay quyền năng của Chúa nâng đỡ nhà con chống lại mọi sự tấn công gian ác của ma quỷ nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô. Lạy Cha Thiên Thượng, nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, con kêu cầu danh Ngài, xây dựng một bờ lửa xung quanh hộ gia đình con và làm cho nó quá nóng để ma quỷ có thể xử lý nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô. Nhờ quyền năng phục sinh của bạn, hãy để tình yêu của bạn được nhen nhóm lại trong ngôi nhà nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Cha nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, mọi sự kiểm soát của satan chống lại hòa bình và niềm vui trong hôn nhân của con, đều bị tiêu diệt nhân danh Chúa Jêsus Christ. Tôi chống lại mọi thế lực chống lại sự bất ổn trong ngôi nhà hôn nhân của tôi; Tôi làm cho quyền lực của họ trở nên vô dụng và bị tiêu diệt nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Lạy Cha nhân danh Chúa Jêsus, lạy Chúa, con xin tuyên bố, bất cứ điều gì không tìm thấy trong Chúa Jêsus của con đang hiển hiện trong nhà con, chúng đều bị tiêu diệt nhân danh Chúa Jêsus Christ.
 • Mọi Thần hư hỏng trong nhà tôi đều bị hủy diệt nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, nhân danh Chúa Jêsus Christ mà con ngợi khen Ngài, Nhân danh Chúa Jêsus mà chúc tụng Ngài..

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY
Bài viết trướcĐiểm cầu nguyện để phá hủy giao ước ác
Tiếp theo10 lời cầu nguyện tuyên bố cho mỗi bà mẹ ở nhà của mình
Tên tôi là Mục sư Ikechukwu Chinedum, Tôi là Người của Đức Chúa Trời, Người say mê sự di chuyển của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng này. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mọi tín đồ những thứ tự ân sủng kỳ lạ để biểu lộ quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng không một Cơ đốc nhân nào bị ma quỷ áp bức, chúng ta có Quyền năng để sống và bước đi trong sự thống trị qua Lời cầu nguyện và Lời. Để biết thêm thông tin hoặc tư vấn, bạn có thể liên hệ với tôi tại dailyprayerguide@gmail.com hoặc Trò chuyện với tôi trên WhatsApp và Telegram theo số +2347032533703. Ngoài ra, tôi rất muốn mời Bạn tham gia Nhóm Cầu nguyện 24 giờ Mạnh mẽ của chúng tôi trên Telegram. Nhấp vào liên kết này để tham gia Ngay bây giờ, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Chúa phù hộ bạn.

1 BÌNH LUẬN

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.