5 điểm cầu nguyện để cầu nguyện cho Nigeria

0
29154

Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 5 điểm cầu nguyện cho Nigeria. Trong thời gian gần đây, chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều tệ nạn ở Đất nước đủ để làm suy yếu niềm tin của chúng ta vào chính đất nước, nhưng chúng ta cũng nên nhận ra rằng dù có vẻ tồi tệ nhưng nó chỉ có thể trở nên tốt hơn khi có những nỗ lực trong tinh thần ở đây và ở đó. Một người của Đức Chúa Trời đã nói: “Phàn nàn chỉ làm phức tạp thêm vấn đề” Chúng ta hãy tự nhủ mình trong Chúa, nhìn vào Chúa Jêsus, Đấng có thể giúp chúng ta, vì cho đến nay chỉ có Ngài là Đấng giúp đỡ chúng ta.

Chúng ta không thể dựa vào chính mình, không có ngoại lực và cũng không thể dựa vào lãnh đạo của chúng ta. Chúng ta có một Đức Chúa Trời đáng tin cậy và luôn luôn đáng tin cậy. Anh ấy quá chung tình nên không thành công. Nếu chúng ta đã mất bất cứ điều gì, thì Ngài là lý do khiến chúng ta không mất tất cả. Vì những lý do này và hơn thế nữa, chúng ta nên giao đất nước Nigeria của chúng ta vào tay Chúa. Chúng tôi cam kết anh ấy sẽ chịu trách nhiệm, mang lại cho chúng tôi Hòa bình, Tiến bộ, Ổn định và Thống nhất. Chúng tôi cũng giao các nhà lãnh đạo của chúng tôi vào trong tay của Đức Chúa Trời để họ phục tùng ý muốn và sự lãnh đạo của Ngài.

Psa. 27: 6 "Để tôi có thể công bố với giọng cảm tạ, và kể về tất cả các công việc kỳ diệu của bạn"

Psa. 69:30, "Tôi sẽ ngợi khen danh Đức Chúa Trời bằng một bài hát, và sẽ tôn vinh Ngài với sự cảm tạ"

Hãy hát nào,
Chúng tôi rất biết ơn Chúa ơi
Chúng tôi rất biết ơn Chúa ơi
Vì tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi
Chúng tôi rất biết ơn Chúa ôi.

1. ĐIỂM CẦU NGUYỆN

 

 • Lạy Cha nhân danh Chúa Giê-xu, cảm ơn Cha đã nhúng tay vào đất nước của chúng con, cảm ơn sự giúp đỡ mà chúng con đã thấy cho đến nay, chúng con xin ngợi khen và vinh hiển nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa chúng con.
 •  
 • Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm tạ và ngợi khen Cha vì ân điển của Ngài trên chúng con, bất chấp mọi sự, Cha vẫn là Đức Chúa Trời của chúng con, nhân danh Chúa Giê-xu ban phước cho danh Ngài.

 


Sách mới của Mục sư Ikechukwu. 
Hiện có trên amazon

2. CẦU NGUYỆN GIÚP ĐỠ

 

 • Psa. 27: 9 'Chớ giấu mặt xa tôi; Hỡi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi, đừng bỏ tôi tớ ngươi đi trong cơn giận dữ; đừng bỏ ta. ' Cha Thiên Thượng, chúng tôi đến trước ngai vàng của bạn, chúng tôi cầu xin sự giúp đỡ của bạn, Cha Thiên Thượng, trong quốc gia Nigeria của chúng tôi, giúp chúng tôi làm Chúa trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Lạy Chúa là sự giúp đỡ của chúng con, xin giúp những người lãnh đạo của chúng con, giúp mọi người nắm quyền lực, và giúp chúng con nhân danh Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ lẫn nhau.
 • Lạy Cha nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, chúng con nhân danh Chúa Jêsus Christ mà cầu xin Chúa nhân từ, xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con, xin giúp đỡ chúng con, nhân danh Chúa Jêsus Christ mà tắm lòng thương xót của Ngài trên chúng con ở Nigeria.

 

3. CẦU NGUYỆN CỦA HÒA BÌNH

 

 • Psa. 122: 6-7 nói, 'Hãy cầu nguyện cho Hòa bình của Jerusalem; họ sẽ thịnh vượng nếu yêu mến bạn ”. Cha nhân danh Chúa Giê-xu Christ, chúng con giao đất nước Nigeria của chúng con vào tay cha, thưa cha, chúng con tuyên bố hòa bình nhân danh Chúa Giê-xu Christ.
 • Lạy Cha Thiên Thượng, nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô làm dịu mọi cơn bão trên đất nước Nigeria của chúng ta.
 • Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho hòa bình và yên tĩnh trong tất cả 36 bang của Nigeria nhân danh Chúa Giêsu.
 • Psa. 147: 14 nói, 'Ngài lập hòa bình trong biên giới ngươi, và làm bẩn ngươi bằng lúa mì tốt nhất'. Lạy Chúa, chúng con nhân danh Chúa Giê-su Christ nói lên sự bình tĩnh cho mọi bang gặp khó khăn ở Nigeria.
 • Chúng tôi tuyên bố hòa bình của Đức Chúa Trời trong biên giới của chúng tôi, ở mọi tiểu bang, Hòa bình ở mọi thị trấn, Hòa bình trong mọi khu phố và hộ gia đình nhân danh Chúa Giê-xu Christ.
 • Lạy Cha nhân danh Chúa Giê-xu, mọi quyền lực của địa ngục làm việc chống lại hòa bình và sự yên tĩnh của đất nước Nigeria, chúng tôi tiêu diệt chúng bởi quyền năng của Chúa nhân danh Chúa Giê-xu Christ.
 • Mọi cuộc tụ tập, đảng phái hay hiệp hội hoạt động chống lại hòa bình của đất nước Nigeria này, Chúa ơi, hãy gây ra sự nhầm lẫn ở giữa họ và nhân danh Chúa Giê-su làm cho công việc của họ trở nên vô dụng.

 

4. CẦU NGUYỆN CỦA ĐOÀN KẾT

 

 • Psa. 133: 1 “Kìa, anh em hợp nhất với nhau thật tốt và dễ chịu biết bao” Lạy Cha, nhân danh Chúa Giê-xu, chúng con cầu nguyện cho sự hợp nhất ở Nigeria, trong mọi tiểu bang, Chúa khiến sự hiệp nhất của Ngài ngự trị giữa chúng con trong Đấng quyền năng tên của Chúa Giêsu Kitô.
 • Một trong những kẻ thù của sự đoàn kết là sự chia rẽ, chúng tôi có quá nhiều sự chia rẽ ở Nigeria và nó chỉ có thể bị phá vỡ ở nơi có tinh thần. Hội thánh Cô-rinh-tô bị chia rẽ và điều này đã được giải quyết trong các lá thư của Sứ đồ Phao-lô, người luôn cầu nguyện cho hội thánh. Lạy Cha nhân danh Chúa Jêsus, mọi mầm mống của sự chia rẽ gây mất đoàn kết ở giữa chúng ta, chúng đều nhân danh Chúa Jêsus Christ mà nhổ.
 • Lạy Cha nhân danh Chúa Giê-xu, mọi tác nhân của sự bất hòa làm chậm sự hợp nhất của chúng ta với tư cách là một quốc gia, Chúa đặt sự bối rối ở giữa họ và để những cuộc tụ họp như vậy được rải rác trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu Christ.

 

5. CẦU NGUYỆN CHO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA CHÚNG TÔI

 

 • Theo 1 Tim. 2: 1-3, “Vì vậy, tôi khuyên rằng, trước hết, hãy cầu xin, cầu nguyện, cầu thay và tạ ơn, hãy làm cho mọi người; Đối với các vị vua, và tất cả những gì có quyền lực; để chúng ta có thể có một cuộc sống yên tĩnh và thanh bình với tất cả sự tin kính và trung thực. Vì điều này là tốt và có thể chấp nhận được trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta ”Cha nhân danh Chúa Giê-xu, chúng con kêu cầu Cha; giúp các nhà lãnh đạo của chúng ta dẫn dắt chúng ta tốt trong danh Chúa Giê-su.
 • Nhân danh Chúa Giê-su, chúng con cầu xin sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo của chúng con, sự khôn ngoan để có những quyết định đúng đắn, sự khôn ngoan để có tác động to lớn đối với dân chúng, sự khôn ngoan để điều hành sản xuất nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Psa. 33: 10-11 “ĐỨC CHÚA khiến lời khuyên của kẻ ngoại đạo trở nên vô ích: Ngài chế tạo các thiết bị của dân chúng chẳng có tác dụng gì. Lời khuyên của CHÚA tồn tại đến muôn đời, những suy nghĩ trong lòng của Ngài cho mọi thế hệ. " Lạy Cha, chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, Cha làm việc thông qua các nhà lãnh đạo của chúng tôi để các kế hoạch và mục đích của các con được thực hiện trong đất của chúng tôi nhân danh Chúa Giê-xu.
 • Psa. 72:11 "Đúng vậy, tất cả các vị vua sẽ sụp đổ trước mặt ông ấy: tất cả các quốc gia sẽ phục vụ ông ấy." Lạy Chúa, chúng con yêu cầu những người lãnh đạo của chúng con phải phục tùng sự lãnh đạo và thẩm quyền của Chúa; họ nhân danh Chúa Giê-xu Christ mà cúi đầu trước sự tể trị của bạn.
 • Cung cấp 11:14, "Ở đâu không có lời khuyên bảo, thì dân chúng sa ngã; nhưng trong vô số người khuyên bảo thì có sự an toàn"
 • Lạy Cha, chúng con cầu xin Thánh Linh tư vấn cho mọi viên chức nắm quyền, giúp họ luôn phục tùng ý muốn của con và sự hướng dẫn của con, họ nhìn thấy con trong tất cả những gì họ làm, lương tâm của họ hoàn toàn phục tùng vì sự nhạy cảm trong tên của Chúa Giê Su Ky Tô.

 

CẦU NGUYỆN VÌ ỔN ĐỊNH KINH TẾ

 

 • Nhân danh Chúa Giê-su, chúng con cầu xin một nền kinh tế ổn định, ban cho chúng con làm điều đúng đắn ở mọi cấp độ mà chúng con nhận thấy, giúp chúng con chống lại lòng tham đối với nhau, giúp chúng con chống lại sự ích kỷ nhân danh Chúa Giê-su.
 • Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa giúp các nhà Lãnh đạo của chúng con đưa ra quyết định đúng đắn và đưa ra các chính sách tích cực để giúp nền kinh tế của chúng con nhân danh Chúa Giê-su Christ.
 • Lạy Cha, hãy chấm dứt tình trạng suy thoái kinh tế ở Nigeria, làm cho quốc gia của chúng ta phát triển và hưng thịnh, làm cho bàn tay của chúng ta trở nên thịnh vượng mà chúng ta có thể trải nghiệm sự tiến bộ trong cuộc sống cá nhân của chúng ta nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Nhân danh Chúa Jêsus, chúng ta nói lên sự tiến bộ; Lạy Chúa, chúng con nói đến sự ổn định và thịnh vượng trong nền kinh tế của chúng con bằng quyền năng của Chúa trong danh Chúa.
 • 22. Cảm ơn Cha trên trời vì Cha luôn nghe chúng tôi, chúc tụng Chúa nhân danh Chúa Giê-xu Christ.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.