Điểm cầu nguyện để lấy lại phước lành bị đánh cắp trong giấc mơ

2
438

Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết các điểm cầu nguyện để phục hồi các phước lành bị đánh cắp trong giấc mơ. Kinh thánh đã khiến chúng ta hiểu rằng kẻ thù nghịch của chúng ta là ma quỷ không nghỉ ngày đêm. Anh ta đi tìm kẻ để tiêu diệt. Và ma quỷ chỉ đến để ăn trộm, giết chóc và tiêu diệt. Nhiều tín đồ đang đau khổ trong cuộc sống vì một phước lành đã bị ma quỷ trong giấc mơ lấy đi khỏi họ. Điều này giải thích tại sao chúng ta là tín đồ không bao giờ được lơ là, chúng ta phải cầu nguyện mọi lúc.

Kinh thánh nói trong sách Ma-thi-ơ 13:25 nhưng trong khi loài người đang ngủ, kẻ thù của Ngài đến, gieo hạt lúa mì và đi đường của Ngài. Thời điểm tốt nhất để kẻ thù tấn công là khi một người đàn ông đang ngủ. Ma quỷ hiểu rằng một người đàn ông dễ bị tổn thương nhất khi nhắm mắt ngủ. Đây là lý do tại sao ma quỷ sẽ cho đến khi bóng tối đến trước khi hắn tấn công. Nhiều phước lành đã bị lấy đi qua những giấc mơ. Ngoài ra, nhiều số phận đã bị hủy diệt bởi những giấc mơ xấu xa. Nhưng tạ ơn Chúa là Cha Toàn năng, Đấng có khả năng khôi phục mọi phước lành và số phận đã mất. Khi người Amalekites đánh cắp từ Isreal. Đa-vít đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, nói rằng 1 Sa-mu-ên 30: 8 Đa-vít hỏi Chúa rằng: Tôi có đuổi theo đoàn quân này không? tôi sẽ vượt qua họ chứ? Ngài trả lời rằng: Hãy theo đuổi, vì ngươi chắc chắn sẽ vượt qua chúng, và không thể phục hồi tất cả.. Chúa đã ban cho chúng ta sức mạnh để phục hồi mọi phước lành bị đánh cắp.

Sách Thi-thiên 126: 1 Khi Đức Giê-hô-va khiến Si-ôn bị giam cầm trở lại, Chúng tôi giống như những người mơ. Vị chúa tể đủ sức mạnh để khôi phục lại tất cả những năm tháng mà sâu bọ đã thực hiện. Đức Chúa Trời đủ quyền năng để lấy lại cho chúng ta tất cả những phước lành mà chúng ta đã đánh mất qua những giấc mơ. Tôi ra lệnh bởi thẩm quyền của thiên đàng, mọi điều tốt lành mà kẻ thù đã lấy đi của bạn được phục hồi trong danh của Chúa Giê-xu.

Tôi muốn bạn tin cậy Chúa đủ. Chỉ một mình anh ấy có đủ sức mạnh để khôi phục lại tất cả những gì đã bị lấy đi khỏi bạn. Anh ấy đặc biệt nói với chúng tôi bằng lời của anh ấy, Giô-ên 2:25 “Ta sẽ phục hồi cho các ngươi những năm tháng châu chấu đã ăn, sâu bọ và sâu bướm, và sâu mọt quân đội vĩ đại của ta mà ta đã phái đến trong các ngươi”. Nếu bạn cảm thấy cần phải cầu nguyện, tôi muốn bạn sử dụng những điểm cầu nguyện sau đây để khôi phục lại tất cả những gì đã lấy đi khỏi bạn.

Điểm cầu nguyện:

 

    • Lạy Chúa Jêsus, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban ơn và che chở cho cuộc đời con. Tôi cảm tạ bạn về món quà cứu rỗi mà bạn đã thực hiện được nhờ huyết của bạn, tôi làm vinh hiển bạn vì ân điển của bạn, để danh bạn được tôn cao trong danh của Chúa Jêsus.Tôi chống lại mọi giấc mơ xấu xa là đồn trú của kẻ thù để phá hủy số phận của tôi trong cuộc sống. Tôi nhân danh Chúa Giê-xu gieo rắc những giấc mơ như vậy.Lạy Chúa, con cầu nguyện để được phục hồi mọi điều tốt đẹp mà con đã đánh mất qua những giấc mơ. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài giúp con phục hồi tất cả các phước lành đã bị tước mất qua những giấc mơ nhân danh Chúa Giê-xu.Lạy Chúa Giêsu, con hủy bỏ quyền năng của mọi giấc mơ xấu xa do ma quỷ lập trình để biến con thành hư không trong cuộc sống. Tôi ra lệnh bởi thẩm quyền của thiên đàng, những giấc mơ như vậy sẽ không có quyền trên tôi trong danh của Chúa Giêsu.Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con cầu nguyện rằng mọi đồ vật của kẻ thù trong cuộc đời con dùng như một thiết bị theo dõi kẻ thù, con nhân danh Chúa Giê-su sẽ bẻ chúng thành nhiều mảnh.Lạy Chúa, con tấn công mọi tên cướp có vũ trang ma quỷ luôn đến với con trong giấc mơ để cướp của con. Tôi cầu xin ngọn lửa của ma thánh nhân danh Chúa Giê-su thiêu rụi họ.Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, mọi quyền lực ma quỷ trong nhà cha đến ban đêm để cướp lấy phước lành của con, con sẽ tiêu diệt Chúa bằng ngọn lửa của Đức Thánh Linh.Lạy Chúa Giêsu, mọi kế hoạch của kẻ thù cướp của con trong giấc mơ đều bị ngọn lửa của Đấng toàn năng hủy bỏ.Lạy Chúa, con chống lại mọi con quỷ tình dục đến với con trong giấc ngủ để cướp của con qua tình dục, con tiêu diệt con bằng ngọn lửa của ma thánh nhân danh Chúa Giê-xu.Lạy Chúa, bằng mọi cách mà kẻ thù đã dùng tinh dịch của con để cướp lấy các phước lành của con, con nhân danh Chúa Giê-su sẽ phục hồi tất cả chúng bằng quyền năng.Mọi ma quỷ dùng thức ăn để cướp của tôi trong giấc ngủ của tôi, tôi sẽ tiêu diệt các bạn bằng lửa nhân danh Chúa Jêsus.

Tôi chống lại mọi giấc mơ xấu xa là đồn trú của kẻ thù để phá hủy số phận của tôi trong cuộc sống. Tôi nhân danh Chúa Giê-xu gieo rắc những giấc mơ như vậy.Lạy Chúa, con cầu nguyện để được phục hồi mọi điều tốt đẹp mà con đã đánh mất qua những giấc mơ. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài giúp con phục hồi tất cả các phước lành đã bị tước mất qua những giấc mơ nhân danh Chúa Giê-xu.Lạy Chúa Giêsu, con hủy bỏ quyền năng của mọi giấc mơ xấu xa do ma quỷ lập trình để biến con thành hư không trong cuộc sống. Tôi ra lệnh bởi thẩm quyền của thiên đàng, những giấc mơ như vậy sẽ không có quyền trên tôi trong danh của Chúa Giêsu.Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con cầu nguyện rằng mọi đồ vật của kẻ thù trong cuộc đời con dùng như một thiết bị theo dõi kẻ thù, con nhân danh Chúa Giê-su sẽ bẻ chúng thành nhiều mảnh.Lạy Chúa, con tấn công mọi tên cướp có vũ trang ma quỷ luôn đến với con trong giấc mơ để cướp của con. Tôi cầu xin ngọn lửa của ma thánh nhân danh Chúa Giê-su thiêu rụi họ.Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, mọi quyền lực ma quỷ trong nhà cha đến ban đêm để cướp lấy phước lành của con, con sẽ tiêu diệt Chúa bằng ngọn lửa của Đức Thánh Linh.Lạy Chúa Giêsu, mọi kế hoạch của kẻ thù cướp của con trong giấc mơ đều bị ngọn lửa của Đấng toàn năng hủy bỏ.Lạy Chúa, con chống lại mọi con quỷ tình dục đến với con trong giấc ngủ để cướp của con qua tình dục, con tiêu diệt con bằng ngọn lửa của ma thánh nhân danh Chúa Giê-xu.Lạy Chúa, bằng mọi cách mà kẻ thù đã dùng tinh dịch của con để cướp lấy các phước lành của con, con nhân danh Chúa Giê-su sẽ phục hồi tất cả chúng bằng quyền năng.Mọi ma quỷ dùng thức ăn để cướp của tôi trong giấc ngủ của tôi, tôi sẽ tiêu diệt các bạn bằng lửa nhân danh Chúa Jêsus.

    • Lạy Chúa, con nguyện từ hôm nay giấc ngủ của con được thánh hóa. Tôi cầu nguyện rằng thiên thần của chúa sẽ tiếp tục hướng dẫn tôi trong giấc ngủ của tôi. Mọi kế hoạch của kẻ thù để đánh cắp của tôi một lần nữa bị hủy bỏ bởi ngọn lửa của Đức Thánh Linh.Lạy Chúa Giêsu, mọi mũi tên ma quỷ của sự mất mát xâm nhập vào cuộc đời con từ giấc ngủ của con đều được xóa bỏ nhân danh Chúa Giêsu. Kinh thánh nói rằng không có vũ khí nào chống lại tôi sẽ thịnh vượng. Lạy Chúa, mọi mũi tên sát thương mà kẻ thù bắn vào con từ trong giấc ngủ đều bị thiêu hủy bởi lửa nhân danh Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, mọi mũi tên ma quỷ của sự mất mát xâm nhập vào cuộc đời con từ giấc ngủ của con đều được xóa bỏ nhân danh Chúa Giêsu. Kinh thánh nói rằng không có vũ khí nào chống lại tôi sẽ thịnh vượng. Lạy Chúa, mọi mũi tên sát thương mà kẻ thù bắn vào con từ trong giấc ngủ đều bị thiêu hủy bởi lửa nhân danh Chúa Giêsu.

    • Lạy Đức Chúa Trời, mọi kế hoạch của kẻ thù để sử dụng mái tóc của tôi chống lại tôi trong giấc ngủ. Mọi chương trình của kẻ thù để làm giảm hoặc giết chết sự trưởng thành của tôi trong cuộc sống, tôi hủy bỏ bạn bằng lửa nhân danh Chúa Giê-xu.Lạy Chúa, mọi giấc mơ ác về con thấy mình trong làng, mọi giấc mơ ác về con nhìn thấy mình ở trường tiểu học, mọi giấc mơ ác về con thấy mình trong ngôi nhà cũ, hôm nay con nhân danh Chúa Giê-xu hủy bỏ con.Kể từ hôm nay, sự kiện của giấc mơ sẽ không có quyền trên tôi nữa nhân danh Chúa Giê-xu. Tôi nhân danh Chúa Jêsus nâng cao tiêu chuẩn chống lại mọi ảnh hưởng của những giấc mơ xấu xa trong đời tôi.Mọi con quỷ hút trái của tử cung tôi trong giấc mơ, hãy nhân danh Chúa Giê-su mà nôn nó ra. Tôi nâng cao tiêu chuẩn chống lại bạn, con quỷ hung hãn tấn công tôi trong giấc mơ, tôi đã đốt cháy bạn nhân danh Chúa Giê-xu.Vì ai nói chuyện đã được viết ra và sự việc xảy ra khi Chúa chưa phán. Tôi ra lệnh bởi thẩm quyền của thiên đàng, mọi lời nói xấu xa đã được thốt ra chống lại tôi trong giấc mơ của tôi, bạn sẽ bị hủy bỏ nhân danh Chúa Jêsus.

Lạy Chúa, mọi giấc mơ ác về con thấy mình trong làng, mọi giấc mơ ác về con nhìn thấy mình ở trường tiểu học, mọi giấc mơ ác về con thấy mình trong ngôi nhà cũ, hôm nay con nhân danh Chúa Giê-xu hủy bỏ con.Kể từ hôm nay, sự kiện của giấc mơ sẽ không có quyền trên tôi nữa nhân danh Chúa Giê-xu. Tôi nhân danh Chúa Jêsus nâng cao tiêu chuẩn chống lại mọi ảnh hưởng của những giấc mơ xấu xa trong đời tôi.Mọi con quỷ hút trái của tử cung tôi trong giấc mơ, hãy nhân danh Chúa Giê-su mà nôn nó ra. Tôi nâng cao tiêu chuẩn chống lại bạn, con quỷ hung hãn tấn công tôi trong giấc mơ, tôi đã đốt cháy bạn nhân danh Chúa Giê-xu.Vì ai nói chuyện đã được viết ra và sự việc xảy ra khi Chúa chưa phán. Tôi ra lệnh bởi thẩm quyền của thiên đàng, mọi lời nói xấu xa đã được thốt ra chống lại tôi trong giấc mơ của tôi, bạn sẽ bị hủy bỏ nhân danh Chúa Jêsus.

quảng cáo

2 NHẬN XÉT

  1. Tôi muốn cảm ơn bạn vì sự giải thích dễ dàng về tất cả những lời cầu nguyện mà tôi đã nhận được từ bạn. Tôi được khuyến khích cầu nguyện mọi lúc. Những giấc mơ của tôi bây giờ trở nên rõ ràng mỗi khi tôi mơ. Tôi cũng rất vui khi nhận được các phiên bản ngắn của những lời cầu nguyện hàng ngày trên điện thoại của mình. Tôi có thể dễ dàng cầu nguyện và hủy bỏ mọi điều xấu xa trong cuộc sống của mình, điều này đã làm cho nỗi sợ hãi trong cuộc sống của tôi bị dập tắt. HÃY CỨ ĐẾN VỚI THIÊN CHÚA LUÔN. Mục sư Chinedum cầu xin ĐỨC CHÚA TRỜI tiếp tục ban phước cho bạn.

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây