Điểm cầu nguyện chống bắt cóc ở Nigeria

0
297

Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết các điểm cầu nguyện chống lại nạn bắt cóc trong Nigeria. Chúng ta dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời vì các phước lành của ngày khác; Sự trung thành của anh ấy trường tồn cho tất cả các thế hệ. Chúc tụng danh Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng luôn khiến chúng ta đắc thắng.

Chúng ta không cần phải nhắc nhở bản thân với những sự kiện mất an ninh đang diễn ra mà cho đến nay vẫn là một thảm họa. Chúng tôi bị tấn công từng lúc bởi những hình ảnh và tin tức từ các phương tiện truyền thông, từ đài phát thanh và những gì bạn có, với những sự kiện khó chịu.

Sự giúp đỡ của chúng ta không phải ở con người mà là ở Đức Chúa Trời, Đấng tạo thành trời và đất, chúng ta sẽ đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời, chỉ một mình Ngài mới có thể cứu chúng ta, Ngài có thể giải cứu chúng ta khỏi kẻ thù, khỏi loài người của sự hủy diệt. Chúa là nơi nương tựa và sức mạnh của chúng ta, là sự trợ giúp rất hiện tại khi gặp khó khăn. 2 Thessa. 3: 3 Nhưng Chúa là thành tín, là Đấng sẽ thiết lập bạn và bảo vệ bạn khỏi kẻ ác.

Chúng tôi đang cầu nguyện đủ cho vụ bắt cóc ở Nigeria; chúng tôi đang cầu nguyện sự bảo vệ, an toàn cho gia đình và những người thân yêu của chúng tôi. Chúng ta đang giao những kẻ làm điều ác, những kẻ bảo trợ cho những hành động xấu xa này vào tay của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi đang cầu nguyện một Nigeria an toàn, trên đường, trên biển, trên không, chúng tôi đang cầu nguyện cho việc chấm dứt mọi chương trình ma quỷ trên cuộc sống của người dân Nigeria. Chúng tôi đang cầu nguyện cho việc thả những người đàn ông và phụ nữ bị bắt làm con tin cho đến nay.

Điều gì đó sẽ không thay đổi nếu chúng ta không cầu nguyện. Hãy cam kết với sự an toàn của đất nước chúng ta. 1 Thessa. 5:17 nói rằng hãy cầu nguyện không ngừng.

Kinh thánh nói trong Thi Thiên 122: 6 "Hãy cầu nguyện cho sự bình an của Giê-ru-sa-lem: họ sẽ thịnh vượng nếu yêu mến ngươi."

ĐIỂM CẦU NGUYỆN

 • Thi Thiên 107: 1 Ôi, tạ ơn Chúa, vì Ngài là người tốt lành, vì tình yêu thương bền vững của Ngài còn đến đời đời! Nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, chúng con cảm tạ sự trung tín và lòng nhân từ của Cha. Chúng tôi rất biết ơn những lời chúc phúc của bạn đối với ngôi nhà của chúng tôi, trên các tiểu bang và đất nước Nigeria nói chung. Chúc tụng danh Đức Chúa Trời trung thành của bạn nhân danh Chúa Giê-xu Christ.
 • Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bàn tay quyền năng của Chúa đã bảo vệ gia đình chúng con; người phối ngẫu và con cái của chúng ta, chúng ta biết ơn, được tôn cao trong danh Chúa Giê-xu.
 • Thi thiên 140: 4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giữ an toàn cho con khỏi tay kẻ ác; bảo vệ tôi khỏi những kẻ bạo lực, những kẻ đã nghĩ ra cách để ngăn cản đôi chân của tôi. Lạy Cha nhân danh Chúa Giê-xu, chúng con cầu xin bàn tay bảo vệ quyền năng của Cha sẽ bao quanh chúng con ở mọi thời điểm của cuộc đời chúng con nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Thi Thiên 105: 13-16 Khi họ đi từ nước này sang nước khác, từ vương quốc này sang dân tộc khác; Ngài không cho người nào làm điều sai trái của họ; phải, Ngài khiển trách các vua vì tội lỗi của họ; Nói rằng: Hãy chạm vào không được xức dầu của tôi, và không làm hại các tiên tri của tôi. Cha nhân danh Chúa Giê-su, chúng con tuyên bố sự an toàn trên mọi mặt đất mà chúng con bước đi trong tháng này, cho đến cuối năm nay và hơn thế nữa, chúng con sẽ trở thành kẻ làm ác không thể chạm tới nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Psa. 121: 4-8 Ngài sẽ không để chân bạn trượt; ai trông chừng bạn sẽ không buồn ngủ; quả thật, ai trông coi Y-sơ-ra-ên sẽ không ngủ và không ngủ. Chúa trông chừng bạn, Chúa là bóng mát bên hữu bạn; mặt trời sẽ không làm hại bạn vào ban ngày, cũng không phải mặt trăng vào ban đêm. Chúa sẽ giữ bạn khỏi mọi sự tổn hại— Ngài sẽ trông chừng cuộc sống của bạn; Chúa sẽ trông chừng việc bạn đến và đi cả bây giờ và mãi mãi. Đức Chúa Trời, Đấng trông nom dân Y-sơ-ra-ên, không ngủ cũng không ngủ, để bàn tay bảo vệ trên chúng ta, trên gia đình chúng ta, trong mọi thành phố, mọi bang và toàn thể Nigeria nhân danh Chúa Giê-xu Christ.
 • Lạy Chúa, chúng con chống lại mọi hình thức bắt cóc gia đình và đại gia đình của chúng con, chúng con hủy bỏ những kế hoạch như vậy nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Đối với mọi cuộc hành trình mà chúng ta bắt đầu trong năm nay, chúng ta nói về sự an toàn; chúng ta nói chuyện phủ đầu chúng ta nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Mọi thiết lập bắt cóc của kẻ thù chống lại gia đình chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, chúng ta nhân danh Chúa Giê-su hủy bỏ chúng.
 • Lạy Cha nhân danh Chúa Giê-su, chúng con cầu nguyện rằng sự bối rối đang diễn ra trong trại của mọi kẻ bắt cóc; chúng tôi tuyên bố kế hoạch của họ vô hiệu nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Chúng tôi lên tiếng chống lại nạn bắt cóc ở Nigeria, ở tất cả các bang của đất nước và chúng tôi nhân danh Chúa Giê-su nguyền rủa họ từ tận gốc rễ.
 • 2 Sa-mu-ên 22: 3-4 Đức Chúa Trời của tôi là tảng đá của tôi, là nơi tôi nương náu, là cái khiên và cái sừng cứu rỗi tôi. Anh ấy là thành trì của tôi, nơi nương tựa và là cứu tinh của tôi - khỏi những kẻ hung bạo mà bạn cứu tôi. “Tôi đã kêu cầu CHÚA, Đấng đáng ngợi khen, và đã được cứu khỏi kẻ thù của tôi. Mọi linh hồn vô tội đang bị bắt làm con tin bởi tác nhân của ma quỷ, chúng tôi tuyên bố giải phóng họ bởi quyền năng của bạn nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Lạy Chúa, chúng con cam kết bảo trợ cho những vụ bắt cóc đang xảy ra ở Nigeria, chúng con yêu cầu Chúa chiến đấu vì người công bình và giải cứu chúng ta khỏi những kẻ ác nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Mọi người ủng hộ và tài trợ từ những kẻ xấu xa trong mọi lĩnh vực khác của hệ thống Nigeria hãy để họ nhận sự phán xét của bạn nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Thi-thiên 17: 8–9 Hãy giữ ta như quả táo trước mắt ngươi; giấu tôi trong bóng tối của đôi cánh của bạn, khỏi những kẻ ác bạo hành tôi, những kẻ thù chết người của tôi bao quanh tôi. Mọi trường hợp bắt cóc mà chúng tôi đã trải qua cho đến nay sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được nhìn thấy nhân danh Chúa Giê-su.
 • Chúng tôi nhân danh Chúa Giê-xu cầu nguyện rằng không có điều ác nào xảy đến với chúng tôi, khi chúng tôi bước đi, bạn sẽ là người hướng dẫn chúng tôi, dưới biển, bạn sẽ bảo vệ chúng tôi, trên không và bàn tay của bạn sẽ ở trên chúng tôi trong danh của Chúa Giê-xu Christ.
 • Sự giúp đỡ của chúng tôi đến từ bạn, không phải từ bất kỳ chính phủ hay cơ quan tư nhân nào, cha hãy giúp chúng tôi; Nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô, hãy giải cứu chúng ta khỏi những kẻ gian ác sau linh hồn của người công chính.
 • Lạy Cha, chúng con yêu cầu các trường hợp bắt cóc sẽ chấm dứt, chúng con tuyên bố sự an toàn của vùng đất của chúng con, trong nhà và các thành phố của chúng con, ở Nigeria với tư cách là một quốc gia, nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Lạy Chúa, chúng con hủy bỏ mọi chương trình nghị sự xấu xa để bắt cóc, giết hại những sinh mạng vô tội nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô một cách vô cớ.
 • Là một. 54:17 Không có vũ khí nào được hình thành để chống lại bạn sẽ thịnh vượng. Lạy Cha nhân danh Chúa Jêsus, mọi vũ khí của kẻ thù trên mọi sự và mọi người liên kết với chúng con, chúng con cầu nguyện để chúng không thịnh vượng, bàn tay quyền năng của Cha sẽ ngự trên chúng con, Cha sẽ giữ chúng con bình an, tránh xa điều ác, khỏi bị tổn hại và hủy diệt. nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.
 • Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm tạ Cha vì Cha luôn nghe chúng con, chúng con biết ơn Chúa, và ban phước cho danh quyền năng của Cha trong danh Chúa Giê-xu mà chúng con đã cầu nguyện và nhận lãnh.

 

quảng cáo

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây