Những điểm cầu nguyện để nói khi bạn muốn đưa ra quyết định

2
439

Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết những điểm cầu nguyện cần nói khi bạn muốn đưa ra quyết định. Ở một mức độ lớn, loại quyết định mà chúng ta đưa ra trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta dù tích cực hay tiêu cực. Một số số phận đã bị phá hủy chỉ vì người nắm giữ số phận đã đưa ra quyết định sai lầm vào một thời điểm cụ thể. Cuộc sống của chúng ta đã được Đức Chúa Trời viết ra và viết sẵn, bất cứ quyết định nào chúng ta đưa ra trong cuộc sống đều nên và phải phù hợp với ý muốn của Chúa cho cuộc đời của chúng ta.

Con quỷ là một tên khốn thông minh. Có hàng loạt cám dỗ mà kẻ thù sẽ ném vào chúng ta. Hầu hết những cám dỗ này trông rất thực tế và chân thực đến nỗi chúng ta có thể sa vào nó, ngoại trừ chúng ta cho phép Chúa giúp chúng ta đưa ra một quyết định tuyệt vời. Hãy nhớ lại khi Đấng Christ sắp bị bắt đi, trong nháy mắt, Ngài đã thấy tất cả những đau khổ và khổ nạn anh ấy sẽ đi qua. Ngay lập tức, Chúa Giê-su Christ đã cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời vui lòng cho phép bạn để chiếc cốc này vượt qua tôi. Ma-thi-ơ 26:39, Ngài đi xa hơn một chút, sấp mình trên mặt Ngài và cầu nguyện rằng: “Hỡi Cha Ta, nếu có thể được, xin hãy để chén này ra khỏi Ta; tuy nhiên, không phải như tôi muốn, nhưng theo ý bạn. Chúng ta có thể suy luận rằng Đấng Christ đã từ bỏ ước muốn của Ngài gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, anh ấy nói, không phải như tôi muốn mà là như bạn muốn. Đấng Christ có quyền tự cứu Ngài, nhưng Ngài đã để Đức Chúa Trời giúp Ngài đưa ra quyết định đúng đắn.

Một ví dụ hoàn hảo khác trong thánh thư là cuộc đời của Ru-tơ. Tên của Ru-tơ trở nên nổi bật trong thánh thư chỉ vì một quyết định của Ru-tơ. Trong sách Ru-tơ 1:16 Nhưng Ru-tơ nói: “Xin ta đừng bỏ ngươi, Hay là đừng theo đuổi ngươi nữa; Vì bất cứ nơi nào bạn đi, tôi sẽ đi; Và bất cứ nơi nào bạn nộp đơn, tôi sẽ nộp đơn; Dân của bạn sẽ là dân của tôi, Và Chúa của bạn, Chúa của tôi. Chỉ vì quyết định này, Kinh thánh đã ghi lại rằng Chúa Giê-su Christ đến từ dòng dõi Ru-tơ.


Một trong những quyết định khó khăn nhất mà một người trong thánh thư từng đưa ra là Giô-suê. Khi những đứa trẻ của Isreal bắt đầu thực hiện những hành vi tàn bạo lớn trước mắt chúa. Giô-suê đã tập hợp những người đàn ông và tuyên bố ngay trước mặt họ, hãy chọn ngày hôm nay vị thần mà bạn sẽ phục vụ. Nhưng đối với tôi và gia đình của tôi, chúng tôi sẽ phục vụ chúa. Giô-suê 24:15 Và nếu bạn phụng sự CHÚA là điều xấu xa đối với bạn, hãy chọn cho mình ngày này người bạn sẽ phục vụ, cho dù những vị thần mà tổ phụ bạn đã phục vụ ở bên kia Sông, hay các thần của người A-mô-tô, bạn đang ở trên đất của ai. Nhưng về phần tôi và nhà tôi, chúng tôi sẽ phụng sự CHÚA ”. Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất.

Joshua không chịu đi theo đám đông. Ngài đã dâng hiến bản thân và gia đình. Ngay cả khi cả dân Isreal từ chối phụng sự Đức Chúa Trời Giê-hô-va, Giô-suê vẫn thề sẽ tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va cùng với gia đình mình. Trong cuộc sống cũng vậy, sẽ có lúc chúng ta phải đưa ra một quyết định khó khăn. Nó có thể là sống một công việc để phục tùng sự kêu gọi của Đấng Christ, nó có thể là dọn ra khỏi một ngôi nhà giống như lời chỉ dẫn của Ngài với Áp-ra-ham. Nếu chúng ta không đưa ra quyết định đúng, nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bột. Trong khi đó, bất cứ khi nào một người đàn ông chuẩn bị đưa ra những quyết định hữu hình liên quan đến cuộc sống của mình, kẻ thù luôn ở gần để ném vào không khí sự bối rối.

Tôi nói tiên tri như một lời tiên tri của Đức Chúa Trời hằng sống, mọi âm mưu của kẻ thù làm bạn bối rối khi bạn muốn đưa ra quyết định đúng đắn đều bị phá vỡ nhân danh Chúa Giê-xu. Tôi đã cầu xin bởi sự nhân từ của Đấng tối cao, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ là lời khuyên của bạn khi bạn chuẩn bị đưa ra quyết định nhân danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn cảm thấy cần phải cầu nguyện, hãy sử dụng những điểm cầu nguyện sau đây.

Điểm cầu nguyện:

  • Lạy Chúa, vì có lời chép rằng nếu ai thiếu Trí Tuệ, hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một cách tự do không tì vết. Lạy Chúa, con cầu xin cho con sự khôn ngoan không tỳ vết để đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ hướng dẫn suy nghĩ của tôi và bạn sẽ hướng tâm trí của tôi để biết những suy nghĩ của bạn cho cuộc sống của tôi nhân danh Chúa Giê-xu.
  • Tôi cầu nguyện cho mối quan hệ của mình, tôi cầu xin bạn sẽ giúp tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi cầu xin bạn giúp tôi chọn đúng nhân danh Chúa Giê-xu. Tôi không muốn đưa ra quyết định dựa trên kiến ​​thức phàm tục của mình, lạy Chúa trong lòng thương xót vô hạn, hãy hướng dẫn suy nghĩ của tôi nhân danh Chúa Giê-xu.
  • Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng bất cứ lúc nào con muốn đưa ra quyết định, Ngài sẽ giúp con tránh xa sự kiêu ngạo. Tôi xin ơn để được khiêm tốn ngay cả trong suy nghĩ và suy nghĩ của tôi, Chúa ban cho tôi điều này nhân danh Chúa Giêsu.
  • Lạy Chúa Giêsu, khi con cầu xin Chúa mà con chưa nhận được, xin ban cho con ân sủng để thể hiện đức tính tốt trong khi con chờ đợi Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ giúp tôi hiểu rằng bạn có kế hoạch tốt hơn cho cuộc sống của tôi nhân danh Chúa Giê-xu.
  • Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ hướng dẫn những suy nghĩ của tôi. Ban cho tôi ân huệ để nghe những gì bạn nói mỗi lần. Tôi từ chối đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ hoặc bằng kiến ​​thức phàm tục của mình. Tôi cầu xin rằng tinh thần của bạn sẽ giúp tôi. Tôi muốn biết suy nghĩ của bạn. Tôi muốn biết mong muốn của bạn đối với tôi, Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ lấp đầy trái tim của tôi với quyền năng của bạn trong danh của Chúa Giêsu.Lạy Chúa Jêsus, câu thánh thư nói rằng chúng con không được ban cho tinh thần sợ hãi nhưng được ban cho tình yêu thương, quyền năng và tâm trí sáng suốt. Tôi không để bị choáng ngợp bởi lo lắng hay sợ hãi khi tôi sắp đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình nhân danh Chúa Giê-xu. Tôi chống lại cảm giác tự ti mà có thể khiến tôi ít ổn định hơn. Mọi cảm giác bất an có thể khiến tôi đưa ra quyết định sai lầm, tôi đều nhân danh Chúa Giê-su để chống lại điều đó. Lạy Chúa, xin giúp con làm theo ý muốn của Ngài. Bất chấp những gì tôi muốn. Không để tâm đến những mong muốn và nguyện vọng của tôi. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn nhân danh Chúa để đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin tinh thần sáng suốt. Tôi xin ân điển để hiểu khi bạn nhân danh Chúa Giê-xu nói chuyện với tôi. Tôi không muốn nhầm lẫn giọng nói của bạn với giọng của ma quỷ và ngược lại, điều này khiến tôi đưa ra những lựa chọn sai lầm. Tôi cầu xin tinh thần phân biệt, nhân danh Chúa Giê-xu ban cho tôi..

Lạy Chúa Jêsus, câu thánh thư nói rằng chúng con không được ban cho tinh thần sợ hãi nhưng được ban cho tình yêu thương, quyền năng và tâm trí sáng suốt. Tôi không để bị choáng ngợp bởi lo lắng hay sợ hãi khi tôi sắp đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình nhân danh Chúa Giê-xu. Tôi chống lại cảm giác tự ti mà có thể khiến tôi ít ổn định hơn. Mọi cảm giác bất an có thể khiến tôi đưa ra quyết định sai lầm, tôi đều nhân danh Chúa Giê-su để chống lại điều đó. Lạy Chúa, xin giúp con làm theo ý muốn của Ngài. Bất chấp những gì tôi muốn. Không để tâm đến những mong muốn và nguyện vọng của tôi. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn nhân danh Chúa để đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin tinh thần sáng suốt. Tôi xin ân điển để hiểu khi bạn nhân danh Chúa Giê-xu nói chuyện với tôi. Tôi không muốn nhầm lẫn giọng nói của bạn với giọng của ma quỷ và ngược lại, điều này khiến tôi đưa ra những lựa chọn sai lầm. Tôi cầu xin tinh thần phân biệt, nhân danh Chúa Giê-xu ban cho tôi..

 

 

  quảng cáo

  2 NHẬN XÉT

  1. อยาก ให้ พระเจ้า อวยพร ให้ ครอบ ต รัว ของ ข้าพเจ้า พบ แต่ ความ สุข ทาง ค่ะ ขอบคุณ พระเจ้า ผู้ ยิ่ง เรื่อง ค่ะ อยาก ให้ ลูก ด้าน ปัญหา ต่างๆ เช่น คน ความ ขอบคุณ พระเจ้า ค่ะ อยาก ปัญหา ต่างๆ คน ใน ความ สุข ลูก จะ ได้ มี เวลา สวด มนต์ อธิ ฐาน ไร้ กังวล ต่างๆ ขอบคุณ พระองค์ จาก ใจ และ จิต

  2. Cảm ơn Chúa Thánh Thần vì kiến ​​thức mà bạn đã ban cho người viết bài này. Tôi cầu nguyện để có thêm sự khôn ngoan không pha loãng từ thiên đàng sẽ được ban cho anh ta, nhân danh Chúa Giê-xu, Amen

  Đưa ra một phản hồi

  Vui lòng nhập bình luận của bạn!
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây