Điểm cầu nguyện cho sự giúp đỡ thiêng liêng ở trên

1
59

Hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết các điểm cầu nguyện để được thần thánh giúp đỡ ở trên.

Dân Giu-đa chỉ bắt đầu ca ngợi Đức Chúa Trời khi Ngài phục kích kẻ thù của họ. Những kẻ thù sắp gây rắc rối cho Vua Jehoshaphat và người dân của ông rất đông, nhưng Kinh thánh nói trong 2 Sử ký 20:22:
Và khi họ bắt đầu ca hát và ngợi khen, CHÚA đã đặt các cuộc phục kích chống lại các con cái của Ammon, Mô-áp, và cưỡi Sê-ri, chúng sẽ chống lại Giu-đa; và họ đã bị đánh tan.

Dân Giu-đa đã cầu nguyện, nhưng không có gì xảy ra. Giờ đây, thay vì chống lại kẻ thù bằng vũ khí chiến tranh vật chất như gươm, giáo và khiên, họ chống lại kẻ thù bằng vũ khí đáng khen ngợi. Nếu tôi đứng trước cổng thiên đường và các Thiên thần từ chối mở chúng cho tôi (Chúa cấm), tôi sẽ bắt đầu ca ngợi Chúa. Tôi biết rằng trước khi tôi gọi Chúa bằng tất cả những cái tên đẹp đẽ mà tôi biết Ngài có, thì Ngài sẽ bảo một trong các thiên sứ của Ngài mở cổng cho tôi. Sự ngợi khen mở ra những cánh cửa mà ngay cả lời cầu nguyện cũng không mở được.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Nếu bạn đã cầu nguyện về điều gì đó mà vẫn chưa nhận được yêu cầu của mình, hãy thử ngợi khen ngay hôm nay. Khi bạn ca ngợi Chúa, chắc chắn Ngài sẽ đáp lại.


Giô-suê và đạo quân Y-sơ-ra-ên dùng lời ngợi khen kéo sập tường thành Giê-ri-cô. Nếu bạn đã cầu nguyện quá lâu về một vấn đề nào đó, thì bây giờ hãy thử ngợi khen và bạn sẽ ngạc nhiên trước những kết quả tuyệt vời mà Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ ban cho bạn. Hãy thử khen ngợi. Nếu bạn đã cầu xin Chúa giúp đỡ mà vẫn chưa nhận được, hãy thử ca ngợi Chúa và tin vào mục đích cũng như ý muốn của Ngài dành cho cuộc đời bạn.

Trước khi bạn tiếp tục, hãy nhanh chóng nói lời cầu nguyện này một cách mạnh mẽ, Đức Thánh Linh, hãy kết nối tôi với những người giúp đỡ vận mệnh của tôi hôm nay nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô.

Sáng-thế Ký 37: 15. Có một người kia gặp người, thấy người đang đi ngoài đồng, bèn hỏi rằng: Ngươi tìm chi? 16. Người đáp rằng: Tôi đi tìm các anh tôi; hãy cho tôi biết họ chăn bầy chiên ở đâu. 17. Người đáp rằng: Họ đã đi khỏi đây rồi; vì tôi nghe họ nói: Chúng ta hãy đi đến Đô-than. Giô-sép đi tìm các anh mình và tìm thấy họ ở Đô-than.

Tôi ra lệnh bởi thẩm quyền của thiên đàng, sự giúp đỡ mà bạn cần được cung cấp một cách thiêng liêng ngày hôm nay nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô. Kinh thánh nói nếu đường lối của một người làm hài lòng Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ khiến anh ta được ơn trước mắt loài người. Tôi ra lệnh bởi lòng thương xót của Chúa, bạn sẽ tìm thấy ân huệ trong tầm nhìn của mọi người.

Điểm cầu nguyện cho sự giúp đỡ thiêng liêng

 1. Những người giúp đỡ định mệnh của tôi xuất hiện và định vị tôi trong mùa này, nhân danh Chúa Giêsu.
 2. Tôi từ chối gặp vấn đề với người trợ giúp định mệnh của mình, nhân danh Chúa Giêsu.
 3. Lạy Chúa, xin hãy để ân huệ thiêng liêng của con thay đổi hoàn cảnh của con mãi mãi, nhân danh Chúa Giêsu.
 4. Chúa phù hộ, biến tôi từ không ai thành ai đó, nhân danh Chúa Giêsu.
 5. Lửa của Chúa, xác định vị trí và tiêu diệt mọi thế lực chống đối trong cuộc đời tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
 6. Bất kỳ đôi mắt nào nhìn thấy tôi sẽ ủng hộ tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
 7. Bạn, đôi chân của tôi nhận được sự xức dầu để bước vào sự ưu ái thiêng liêng, nhân danh Chúa Giêsu.
 8. Máu của Chúa Giêsu, giải thoát những người giúp đỡ định mệnh của tôi khỏi cái lồng của bóng tối, nhân danh Chúa Giêsu.
 9. Lạy Chúa, xin ban phước cho con để con có thể ban phước cho người nghèo, trẻ mồ côi và cửa sổ, nhân danh Chúa Giê-xu.
 10. Tôi rũ bỏ sự bất mãn khỏi cuộc đời mình, nhân danh Chúa Giêsu. (Thực tế là lắc mình khi bạn cầu nguyện điều này)
 11. Mọi nền tảng độc ác khiến những người giúp đỡ định mệnh của tôi phải xa tôi, chết trong lửa, nhân danh Chúa Giêsu.
 12. Mọi đám mây tà ác bao phủ người trợ giúp định mệnh của tôi khỏi việc định vị tôi, hãy dọn sạch, nhân danh Chúa Giêsu.
 13. Tôi đồng ý từ đó trở đi rằng sự ưu ái sẽ được gắn liền với định mệnh của tôi, nhân danh Chúa Giêsu
 14. Mọi giao ước của lời hứa và thất bại hoạt động trong cuộc đời tôi, bị phá vỡ bởi lửa, nhân danh Chúa Giêsu.
 15. Mọi lời nguyền và lời nguyền của hội chứng gần thành công, hãy phá vỡ, nhân danh Chúa Giêsu.
 16. Chúa toàn năng, nhờ sức mạnh của sự ưu ái, nhanh chóng kết nối tôi với những người giúp đỡ định mệnh của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
 17. Lời nguyền khiến những điều tốt đẹp dừng lại trước khi đến lượt tôi, bị lửa thiêu rụi, trong Chúa Giêsu tên
 18. Mọi người trợ giúp vận mệnh của tôi đã bị giam giữ trong nhà tù của cuộc đời, được giải thoát nhanh chóng bởi ngọn lửa của Đức Thánh Linh, nhanh chóng xác định vị trí của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
 19. Cha trên trời, do sự sắp đặt thiêng liêng, sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa tôi và những người giúp đỡ định mệnh của tôi sẽ dẫn đến sự thay đổi câu chuyện của tôi trong mùa này, nhân danh Chúa Giêsu.
 20. Chúa ơi, theo lệnh của Mordecai, hãy sắp xếp sự tưởng nhớ của tôi trong trái tim của tất cả những người đã được thiên định để giúp tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
 21. Từ hôm nay, lạy Chúa, xin cho con không bao giờ bỏ lỡ người trợ giúp định mệnh của mình, nhân danh Chúa Giêsu.
 22. Lạy Chúa, xin trao quyền cho những người trợ giúp thiêng liêng của con để nâng đỡ con, nhân danh Chúa Giêsu.
 23. Lạy Chúa, xin kết nối con với những người trợ giúp thiêng liêng của con từ mọi nơi trên thế giới, nhân danh Chúa Giêsu.
 24. Những người giúp đỡ thiêng liêng của tôi sẽ không bị tấn công bởi bệnh tật hay cái chết, nhân danh Chúa Giêsu.
 25. Mọi cơn gió thất vọng thổi vào tôi và những người giúp đỡ tôi, đều bị đảo ngược, nhân danh Chúa Giêsu.
 26. Bất kỳ hình thức thao túng nào giữa tôi và những người trợ giúp thiêng liêng của tôi, đều bị hủy bỏ, nhân danh Chúa Giêsu.
 27. Giống như bạn đã giúp Peter khi anh ấy gần như bỏ cuộc, Chúa ơi, hãy giúp tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
 28. Tôi chỉ huy sương giúp đỡ dựa vào tôi, công việc kinh doanh / sự nghiệp / chức vụ và gia đình của tôi, nhân danh Chúa Giêsu
 29. Mọi lao động của kẻ thù đối với số phận của tôi và những người giúp đỡ tôi, đều bị hủy bỏ, nhân danh Chúa Giêsu.
 30. Mọi bàn thờ chống chứng được dựng lên chống lại tôi và những người giúp đỡ tôi, bị sấm sét phân tán, nhân danh Chúa Giêsu.
 31. Hãy để lòng tốt và lòng thương xót định vị những người giúp đỡ thiêng liêng của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
 32. Những người giúp đỡ thiêng liêng của tôi sẽ không đột nhiên ghét tôi, nhân danh Chúa Giêsu
 33. Những kỳ vọng của những người giúp đỡ thiêng liêng của tôi sẽ không bị cắt đứt đột ngột, nhân danh Chúa Giêsu.
 34. Mọi linh hồn của nhà xác treo trên đầu tôi và những người giúp đỡ tôi, chết, nhân danh Chúa Giêsu.
 35. Bóng tối đột ngột sẽ không bao phủ tôi và những người giúp đỡ thiêng liêng của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
 36. Tôi hủy bỏ mọi thao túng giấc mơ được lập trình chống lại tôi và những người giúp đỡ thiêng liêng của tôi, nhân danh Chúa Giêsu.
 37. Chúa Giêsu kết nối tôi với những người giúp đỡ định mệnh của tôi
 38. Chúa Giêsu loại bỏ mọi trở ngại trước mặt tôi và những người giúp đỡ định mệnh của tôi
 39. Chúa Giêsu khiến tôi băng qua con đường với những người giúp đỡ định mệnh của tôi trong tên Chúa Jesus
 40. Bắt đầu cảm ơn Chúa vì đã trả lời những lời cầu nguyện của bạn

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

1 BÌNH LUẬN

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.