Thứ năm Tháng Chín 16, 2021
Trang chủ Tag Giants

Tag: đại gia

90 điểm cầu nguyện chống lại người khổng lồ trong số phận của bạn

7
Các Dân-số Ký 14: 30-33: 30 Caleb vẫn đánh dân sự trước Môi-se và nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm hữu nó; vì chúng tôi tốt ...