Thứ năm Tháng Chín 8, 2022
Trang chủ Tag Cầu nguyện

Tag: Cầu nguyện

Điểm cầu nguyện để tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh

0
Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết các Điểm Cầu Nguyện Để Tìm Sự Giúp Đỡ Của Đức Thánh Linh. Thánh linh đã được hứa sẽ được gửi đến ...

Điểm cầu nguyện để được Chúa giúp đỡ về tài chính

0
Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến Điểm cầu nguyện để được Chúa giúp đỡ về tài chính. Cầu nguyện cho sự đột phá về tài chính, sự giúp đỡ và thịnh vượng đã trở nên quan trọng đối với những người theo đạo thiên chúa ...

Điểm cầu nguyện để chiến thắng lời nguyền thế hệ

0
Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến Điểm Cầu Nguyện Để Chiến Thắng Những Lời Nguyền Thế Hệ. Và ông đi qua trước mặt Môi-se, tuyên bố rằng: CHÚA, CHÚA, ...

Điểm cầu nguyện mạnh mẽ để phá vỡ chuỗi ác

0
Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến Điểm cầu nguyện mạnh mẽ để phá vỡ chuỗi ác. Chuỗi biểu thị chế độ nô lệ. Khi bạn nhìn thấy nô lệ, một trong những tính năng ...

Điểm cầu nguyện cho các cặp đôi mới cưới

0
Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến Điểm cầu nguyện cho các cặp đôi mới cưới. 1 Cô-rinh-tô 7: 1-40; Bây giờ liên quan đến những vấn đề mà bạn đã viết: "Nó là tốt ...

Điểm cầu nguyện để phục hồi vinh quang và phước lành của Đức Chúa Trời

0
Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến Điểm Cầu Nguyện Để Phục Hồi Sự Vinh Quang Và Phước Lành của Đức Chúa Trời. Khôi phục theo nghĩa đen có nghĩa là mang trở lại, quay trở lại và phục hồi, ...

Lời cầu nguyện tạ ơn vì tình yêu bền vững của Đức Chúa Trời

0
Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết Lời cầu nguyện tạ ơn vì tình yêu bền vững của Đức Chúa Trời. Lòng biết ơn là một sức mạnh tinh thần giúp bạn có thể vươn lên những tầm cao hơn ....

Điểm cầu nguyện để có đột phá nhanh chóng

0
Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết các điểm cầu nguyện để bứt phá nhanh chóng. Từ "đột phá" trong tiếng Do Thái là peres và nó có nghĩa là "một khoảng trống, một sự phá vỡ ....

40 điểm cầu nguyện để vượt qua thất bại

0
Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 40 điểm cầu nguyện để vượt qua thất bại. Chúa Giê-xu đã biến chúng ta thành kẻ chinh phục và người chiến thắng. Chúng tôi biết rằng Cha của chúng tôi trong ...

Điểm cầu nguyện chống lại sự đàn áp của ma quỷ

0
Hôm nay chúng ta sẽ nói về Điểm cầu nguyện chống lại sự đàn áp của ma quỷ. Kinh thánh nói rằng ma quỷ tìm cách ăn thịt các tín đồ (1 Phi-e-rơ 5: 8), và ...