Thứ năm Tháng Chín 16, 2021
Trang chủ Tag hằng ngày

Tag: hàng ngày

Điểm cầu nguyện để được ban phước hàng ngày

3
Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết các điểm cầu nguyện để được ban phước hàng ngày. Mỗi ngày mới đều tràn ngập phước lành, và Chúa đủ nhân từ để ...

Cầu nguyện hàng ngày cho con tôi

0
Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết việc cầu nguyện hàng ngày cho các con tôi. Kinh thánh nói trẻ em là di sản của Đức Chúa Trời, chúng là quà tặng và ...

Cầu nguyện hiệu quả hàng ngày để thành công trong công việc

2
Hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện hàng ngày hiệu quả để thành công trong công việc. Cầu nguyện nên là một việc sẽ được thực hiện hàng ngày; không phân biệt ...

30 lời cầu nguyện hàng ngày cho sức mạnh

0
Thi Thiên 46: 1-3: 1 Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng ta, là sự trợ giúp rất hiện tại khi gặp khó khăn. 2 Vì vậy, chúng ta sẽ không sợ hãi, mặc dù trái đất ...

60 lời cầu nguyện hàng ngày cho sự hướng dẫn thiêng liêng

0
Thi thiên 5: 8: 8 Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con trong sự công bình Chúa vì kẻ thù nghịch của con; hãy đến ngay trước mặt tôi. Chúa là mục tử của tôi, ...

Cầu nguyện hàng ngày cho việc thụ thai và mang thai

3
1 Giăng 5: 14-15: 14 Và đây là sự tin cậy mà chúng ta có nơi Ngài, rằng nếu chúng ta cầu xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Ngài, thì ...

100 lời cầu nguyện hàng ngày để thành công trong cuộc sống

0
Lu-ca 18: 1: 1 Và ngài nói một dụ ngôn cho họ về điều này, rằng loài người phải luôn luôn cầu nguyện, chớ ngất xỉu; Cầu nguyện là ...

Cầu nguyện buổi sáng hàng ngày cho mọi người

1
Thi Thiên 59:16: 16 Nhưng ta sẽ ca ngợi quyền năng ngươi; vâng, tôi sẽ hát lớn lòng thương xót của bạn vào buổi sáng: vì bạn đã ...

60 cầu nguyện buổi sáng hàng ngày trước khi làm việc

1
Thi Thiên 63: 1-3: 1 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Tôi sẽ sớm tìm kiếm bạn: linh hồn tôi khao khát bạn, xác thịt tôi khao khát bạn trong ...

Kế hoạch đọc kinh thánh hàng ngày cho ngày 14 tháng 2018 năm XNUMX

0
Bài đọc kinh thánh hàng ngày của chúng ta hôm nay là từ sách Ê-xơ-tê 9: 1-32 và Ê-xơ-tê 10: 1-3. Đọc và được ban phước. Ê-xơ-tê 9: 1-32: 1 Bây giờ ở phần mười hai ...