Thứ bảy, tháng 7 31, 2021
Trang chủ Tag Nữa đêm

Tag: nửa đêm

40 điểm cầu nguyện nửa đêm mạnh mẽ

14
Thi Thiên 119: 62 Vào lúc nửa đêm, tôi sẽ dậy để tạ ơn bạn vì sự phán xét công bình của bạn. Tầm quan trọng của điểm cầu nguyện lúc nửa đêm không bao giờ có thể ...

30 điểm cầu nguyện nửa đêm chống lại sức mạnh phù thủy

6
Xuất Ê-díp-tô ký 22:18 Ngươi không được sống nhờ phù thủy. Sức mạnh phù thủy là có thật, nhưng sức mạnh của Chúa thậm chí còn có thật và mạnh mẽ hơn….

Những lời cầu nguyện nửa đêm cho trái cây của tử cung

4
Sáng thế ký 21: 1-2: 1 Và Chúa đến thăm Sa-ra như ông đã nói, và Chúa đã đến thăm Sa-ra như lời Ngài đã nói. 2 Đối với Sarah ...

30 điểm cầu nguyện nửa đêm cho đột phá tài chính

44
Thi-thiên 84:11: 11 Vì Chúa, Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên: Chúa sẽ ban ân điển và sự vinh hiển; chẳng điều lành nào được giữ lại ...