Thứ năm Tháng Chín 16, 2021
Trang chủ Tag Phòng khám niềm tin

Tag: phòng khám đức tin

Điểm cầu nguyện cho quyền năng của Đức Thánh Linh

2
Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết các điểm cầu nguyện cho sức mạnh của ma thánh. Thánh linh là Đấng an ủi như Đấng Christ có ...