Thứ tư Tháng Chín 15, 2021
Trang chủ Tag Giảng

Tag: rao giảng

Cầu nguyện cầu thay trước khi rao giảng Lời Chúa

1
Công vụ 6: 7: 7 Và lời Chúa gia tăng; và số môn đồ tại Giê-ru-sa-lem nhân lên rất nhiều; và một công ty tuyệt vời của ...