Thứ tư, tháng 7 28, 2021
Trang chủ Tag Tươi

Tag: tươi

60 điểm cầu nguyện để xức dầu tươi

12
Công vụ 1: 8: 8 Nhưng các ngươi sẽ nhận được quyền năng, sau khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi; và các ngươi sẽ làm chứng cho ta cả hai ...

20 điểm cầu nguyện cho ngọn lửa mới

2
Công vụ 2: 1-5: 1 Và khi ngày Lễ Ngũ Tuần đã đến hoàn toàn, tất cả đều ở một nơi. 2 Và đột nhiên ở đó ...