Thứ năm Tháng Chín 16, 2021
Trang chủ Tag Trước

Tag: trước

Cầu nguyện nói trước khi rước lễ

0
1 Coprinthians 10:16: Chén phước lành mà chúng ta ban phước, phải chăng đó không phải là sự hiệp thông trong huyết thống của Chúa Kitô? Bánh mì mà chúng ta ...

10 điểm cầu nguyện trước khi học Kinh Thánh

0
Thi thiên 119: 18: Ngươi hãy mở mắt ta, hầu cho ta thấy những điều lạ lùng ngoài luật pháp ngươi. Bạn có thể tự hỏi tầm quan trọng của việc nói ...

Dừng lại trước khi họ dừng bạn Điểm cầu nguyện

1
Ê-sai 54:17 Không vũ khí nào được hình thành để chống lại ngươi sẽ thịnh vượng; và mọi lưỡi sẽ chống lại ngươi trong sự phán xét ngươi sẽ kết án ....

Cầu nguyện cầu thay trước khi rao giảng Lời Chúa

1
Công vụ 6: 7: 7 Và lời Chúa gia tăng; và số môn đồ tại Giê-ru-sa-lem nhân lên rất nhiều; và một công ty tuyệt vời của ...

60 cầu nguyện buổi sáng hàng ngày trước khi làm việc

1
Thi Thiên 63: 1-3: 1 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Tôi sẽ sớm tìm kiếm bạn: linh hồn tôi khao khát bạn, xác thịt tôi khao khát bạn trong ...