Thứ tư, tháng 7 28, 2021
Trang chủ Tag Đã trả lời

Tag: đã trả lời

Làm thế nào để tôi biết khi lời cầu nguyện của tôi được trả lời?

3
Chúng tôi phục vụ một lời cầu nguyện trả lời Thiên Chúa, một Thiên Chúa không lưu trữ những lời cầu nguyện nhưng Ngài trả lời họ. Nhiều tín đồ ngày nay chỉ biết ...

20 lý do tại sao những lời cầu nguyện không được trả lời

5
Ma-thi-ơ 21:22: Và mọi sự, hễ điều gì các ngươi cầu nguyện, tin thì sẽ nhận được. Cầu nguyện có thể được định nghĩa là làm cho yêu cầu của bạn được Chúa biết ...