Thứ bảy, tháng chín 25, 2021
Trang chủ Tag Chướng ngại vật

Tag: chướng ngại vật

30 lời cầu nguyện để vượt qua những trở ngại

4
Ma-thi-ơ 17:20: 20 Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Vì các ngươi không tin: Quả thật, ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin như hạt ...