Giới thiệu

Dailyprayerguide.com là một trang web dành riêng cho cầu nguyện. Chúng tôi tin rằng để một Kitô hữu thành công, anh ấy / cô ấy phải được ban cho những lời cầu nguyện và lời của Chúa. Các điểm cầu nguyện trên trang web của chúng tôi là hướng dẫn bạn khi bạn làm việc để cải thiện đời sống cầu nguyện của bạn. Chúng tôi quan tâm đến người dùng của chúng tôi và chúng tôi muốn thấy bàn tay của Chúa dựa vào họ như lời cầu nguyện. Vì vậy, bạn được chào đón khi bạn tham gia với chúng tôi hôm nay và cầu nguyện với chúng tôi, Thiên Chúa trả lời những lời cầu nguyện sẽ đáp ứng cho bạn tại điểm nhu cầu của bạn trong tên của Chúa Giêsu. Chào mừng bạn trên tàu. Chúa phù hộ bạn.

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY